عید فطر چند شنبه است ۱۴۰۱

0

عید فطر چند شنبه است ۱۴۰۱

تاریخ عید سعید فطر در تقویم شمسی برابر است با :

روز دوشنبه ۱۲ ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۱

تاریخ عید سعید فطر در تقویم قمری برابر است با :

روز ۱ ماه شوال سال ۱۴۴۳

عید فطر تاریخ عید فطر

تاریخ عید سعید فطر در تقویم میلادی برابر است با :

روز۲ ماه می سال ۲۰۲۲

عید سعید فطر ۱۴۰۱ چند شنبه است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ