ساعت اضافه کاری ۱۴۰۱ چقدر است (قیمت و نرخ)

0

ساعت اضافه کاری ۱۴۰۱ چقدر است

توضیحاتی درباره جزئیات افزایش فوق العاده هر ساعت اضافه کاری کارگران در سال ۱۴۰۱ شمسی خواهیم داشت! با ما همراه باشید.

به تازگی افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید! اتفاقی که در طی آن، حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دایم یا موقت از ابتدای سال ۱۴۰۱ شمسی، ۱۳۹ هزار و ۲۹۹ تومان محاسبه خواهد شد (این میزان قبلا ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است).

اما درباره تغییرات محاسبه اضافه کاری و نوبت کاری کارگران در سال ۱۴۰۱ شمسی نیز بایستی گفت فوق‌ العاده هر ساعت اضافه کاری در قانون دستمزد سال ۱۴۰۱ شمسی به مبلغ ۲۶۶.۱۰۵ ریال (بیست و شش هزار و ششصد و ده تومان) محاسبه خواهد شد! همچنین فوق‌ العاده نوبت کاری صبح و عصر با ده درصد افزایش، ۴.۱۷۹.۷۵۰ ریال (چهارصد و هفده هزار و نهصد و هفتاد و پنج تومان)، فوق‌ العاده نوبت کاری صبح، عصر، شب با ۱۵ درصد افزایش، ۶.۲۶۹.۶۲۵ ریال (ششصد و بیست و شش هزار و نهصد و شصت و دو تومان) و فوق‌ العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب با ۲۲.۵ درصد افزایش، ۹.۴۰۴.۴۳۸ ریال (نهصد و چهل هزار و چهارصد و چهل و سه تومان) محاسبه خواهد شد.

توجه داشته باشید فوق العاده اضافه کاری آن بخش از دستمزد ساعات اضافه کار است که علاوه بر نرخ ساعات کار عادی به کارگران پرداخت می شود (نرخ هر ساعت اضافه کار ۴۰ درصد بیش از ساعات کار عادی می باشد).

منظور از ساعات کار عادی چیست آیا ساعات صرف غذا جزو ساعت کار کارگران به حساب می آید

همانگونه که ماده ۵۱ قانون کار نیز به آن تصریح دارد، ساعت کار عادی در این قانون مدت زمانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد! به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزو ساعت کار به حساب نمی آید. بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه ی مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزو ساعت کار به حساب آید، استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب می شود و کما کان بایستی اجرا گردد. ضمنا با توجه به ماده ۱۵۰ قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

 حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟

در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده ۵۶ قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی ۱۷۶ ساعت تعیین شده است، ساعات کار اصولا بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار – به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران. توجه داشته باشید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما می باشد و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نبایستی از ۶ ساعت در هر روز تجاوز نماید، در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده ۵۱ عملا حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است. بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده ۶۱ و قید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین در تبصره ماده ۵۹ اضافه کار خواهد بود.

جزییاتِ ساعت کار سال ۱۴۰۱ کارگران

ساعت کار سال ۱۴۰۱ قانون کار در ماده ۵۱ قانون کار برای هر هفته ۴۴ ساعت تعیین شده است. در ماده ۶۳ قانون کار روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی کشور و روز ۲۲ اردیبهشت (روز کارگر) با مزد تعریف شده‌اند. یعنی کارگر بدون حضور در سر کار باید مزد و مزایا و بیمه آن را دریافت کند. در مواردی که ساعت کاری کارگران مطابق با ساعت کاری اداره کار نباشد. اگر ساعت کار کارگر و کارکنان کمتر از ساعت کار موظفی سال ۱۴۰۱ باشد طبق ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایا و بیمه به نسبت کارکرد پرداخت می‌شود. اگر ساعت کار کارگر از ساعات کار موظفی ۱۴۰۱ بیشتر باشد باید اضافه کاری پرداخت شود. با استفاده از جدول ساعت کار سال ۱۴۰۱ موظفی کارگران قانون کار به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه مشخص شده است و نیاز کارفرماها و کارگران را از محاسبه دستی ساعات کار موظفی بی‌نیاز می‌کند.

جدول ساعت کار سال ۱۴۰۱ قانون کار

در جدول ساعات کاری ۱۴۰۱ که مطابق با تعاریف ساعت کار در قانون کار است، ساعت کاری روزانه، هفتگی و ماهانه کارگران مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد روزهای کاری و تعطیلات رسمی و تعداد روزهای هر ماه متفاوت است بنابراین ساعت کاری ماهانه و هفتگی کارگران نیز رقم و عدد ثابتی نبوده و هر هفته و هر ماه از فرمول محاسبه ساعت کاری به صورت مجزا باید محاسبه شود.

ساعت کاری اداره کار برای تمام کارگران شاغل در کشور بدون در نظر گرفتن شرایط کار و هر قید و شرط دیگر و نوع کارگاه و نوع کار یکسان است. توجه شود که هیچ استثنایی وجود ندارد.

قیمت ساعت اضافه کاری ساعت اضافه کاری

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ