آیا سرمه کشیدن در چشم روزه را باطل میکند

0

آیا سرمه کشیدن در چشم روزه را باطل میکند

آرایش کردن در ماه مبارک رمضان و همچنین در حال روزه باعث باطل شدن روزه نمی شود ولی اگر آرایش به اندازه ای باشد که زینت محسوب شود و در دید نامحرم قرار دهید مرتکب حرام شدید ولی روزه را باطل نمی کند . اما در مورد سرمه کشیدن برای روزه دار و در ماه رمضان برخی از مراجع فرموده اند که اگر بو و مزه سرمه به حلق برسد مکروه است. که در ادامه میتوانید نظر مراجع تقلید را بخوانید.

سرمه کشیدن احکام روزه

حکم سرمه کشیدن در ماه رمضان و برای روزه دار

حکم سرمه کشیدن برای روزه دار و در ماه رمضان از نظر آیت الله مکارم شیرازی:

مسأله ـ چند کار براى روزه دار مکروه است، از جمله :

الف) سرمه کشیدن، در صورتى که مزّه یا بوى آن به حلق برسد.

ب) نشستن زن در آب، بنا بر احتیاط.

سؤال ـ آیا مداد کشیدن براى خانمهاى روزه دار، در حکم سرمه کشیدن است و مکروه مى‌باشد؟ بطور کلّى استفاده از لوازم آرایش براى زنان روزه دار چه حکمى دارد؟

جواب : این کار موجب بطلان روزه نیست، ولى بعید نیست که هر چیزى که کار سرمه راکند کراهت داشته باشد.و سایرآرایش ها در صورتى که خفیف باشد اشکالى ندارد.

چیزهای که برای روزه دار مکروه است

١۶۵٧- آیت الله خامنه ای: چند چیز براى روزه‏دار مکروه است و از آن جمله است: دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد، انجام دادن هر کارى که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مى‏شود، انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق مى‏رسد و اگر بداند به حلق مى رسد جایز نیست، بو کردن گیاههاى معطر، نشستن زن در آب، استعمال شیاف، تر کردن لباسى که در بدن است، کشیدن دندان و هر کارى که به واسطه آن از دهان خون بیاید، مسواک کردن به چوب تر، و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منى زن خود را ببوسد یا کارى کند که شهوت خود را به حرکت آورد، و اگر به قصد بیرون آمدن منى باشد، در صورتى که منى بیرون‏آید، روزه او باطل است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ