نمونه سوال نهایی دینی دوازدهم انسانی با جواب

0

نمونه سوال نهایی دینی دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال نهایی دینی دوازدهم انسانی با جواب
نمونه سوال دینی دوازدهم انسانی با جواب۱۴۰۰
امتحان نهایی دینی دوازدهم ۱۴۰۰ انسانی
سوالات نهایی دینی ۱۴۰۰ انسانی با جواب
نمونه سوال دینی دوازدهم انسانی با جواب نوبت اول
نمونه سوالات نوبت اول دینی دوازدهم انسانی ۱۴۰۰
نمونه سوال دینی دوازدهم انسانی نوبت دوم با جواب
نمونه سوالات دین و زندگی ۳ با جواب

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد

رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه

نمونه سوال دینی نوبت امتحانی (شهریور ماه ) سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

تعلیمات دینی ۳
(دینی،اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی ۳
(دینی،اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی
۳(دینی،اخلاق و قرآن)

علوم و معارف قرآنی ۳

 

رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه

نمونه سوال نهایی دینی نوبت امتحانی (خرداد ماه ) سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

تعلیمات دینی۳

(دینی،اخلاق وقرآن)

تعلیمات دینی۳

(دینی،اخلاق وقرآن)

تعلیمات دینی۳

(دینی،اخلاق و قرآن)

علوم ومعارف قرآنی ۳

ساتین

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ