بارم بندی نهایی سلامت و بهداشت دوازدهم

0

بارم بندی نهایی سلامت و بهداشت دوازدهم

با توجه به اینکه هر درسی دارای قسمت ها و بخش های مختلفی است لذا ارزشیابی هر درس نسبت به سایر دروس متفاوت است . درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم تجربی دارای بخش های مختلفی می باشد که بر اساس آن اداره کل آموزش و پرورش تصمیم به ارایه بخش نامه ای به کل مدارس کشور نموده است تا بر اساس آن مدارس و معلمان بتوانند ارزشیابی استانداردی از دانش آموزان بکنند . لذا در ادامه به بررسی نحوه ارزشیابی و نکات مهم طراحی سوال درس سلامت و بهداشت می پردازیم :

ارزشیابی دانش اموزان در این درس مشتمل بر دو نوع ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی است :

الف) ارزشیابی مستمر (۲۰ نمره)

در ارزشیابی مستمر ، آموخته ها و فعالیت های دانش آموزان در درس سلامت و بهداشت ، در سه بخش ارزیابی می شود :
۱) مشاهدات معلم از میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی وکلاسی (۱۵ نمره) شامل :

* ابراز علاقه نسبت به انجام فعالیت و مشارکت فعال در ان از طریق ارایه نظرات خود

اظهار نظر درباره نظرات دیگران با ارایه دلایل

* بهره گیری از اطلاعات و تجربیات خود در ارتباط با فعالیت

همکاری متقابل و برقراری ارتباط سازنده با اعضاء گروه (رعایت نظم و ترتیب ، احترام و برخورد دوستانه و
منطقی)

۲) بررسی نتایج کار دانش آموزان در کتاب درسی (۴ نمره) شامل :

تکمیل برگه های خود ارزیابی ها

پرکردن جداول

پاسخ به سئوالات

* محاسبه و اندازه گیری

۳) بررسی کار پژوهشی دانش آموزان که در طول سال تحصیلی انجام می شود (۴ نمره) شامل:

تعیین هدف پژوهش

طراحی و اجرای صحیح مراحل انجام کار با مراجعه به معلم و دریافت بازخورد های لازم

تهیه خلاصه گزارش پژوهش و نتایج آن

آمادگی لازم برای ارایه شفاهی گزارش و پاسخ به سئوالات مرتبط با آن

 

ب) ارزشیابی پایانی (۲۰ نمره)

بر اساس نتایج آزمون کتبی است که در پایان هر نوبت تحصیلی از دانش آموزان به عمل می آید .

 

نحوه نمره گزاری درس سلامت و بهداشت در آزمون شهریور و دی ماه

نمره دانش آموزان لازم التعلیم روزانه در آزمون شهریور و دی ماه ، شامل میانگین ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر و ۲۵ نمره آزمون پایانی خواهد بود . ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر براساس مشارکت دانش آموزان در گفت و گوهای مطرح شده و فعالیت های کتاب (فردی یا گروهی) و پاسخگویی به فعالیت های خود ارزیابی ، انفرادی و انجام تحقیق و پژوهش در خارج از کلاس است و ۲۵ نمره آزمون پایانی براساس آزمونی با بارم بندی خرداد ماه انجام خواهد شد .

 

ارزشیابی داوطلبان آزاد، بزرگسالان و آموزش از راه دور در درس سلامت و بهداشت

ارزشیابی دانش آموزان بزرگسال و آموزش از راه دور شامل ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر و ۲۵ نمره آزمون پایانی
خواهد بود .

نمره داوطلبان آزاد شامل بزرگسالان و دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور ایرانی خارج از کشور (الکترونیکی) که امکان حضور فیزیکی در مدرسه را ندارند ، میانگین ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر براساس پاسخ گویی به فعالیت های کتاب اعم از فردی و گروهی که قاعدتا فرد به تنهایی به آنها پاسخ خواهد داد و انجام تحقیق و پژوهش در
موضوعات مشخص شده در کتاب خواهد بود و ۲۵ نمره آزمون پایانی براساس آزمونی با بارم بندی پیشنهادی خرداد ماه انجام می شود .

نمره دانش آموزان آموزش از راه دور داخل کشور که امکان حضور فیزیکی در چند جلسه در مدرسه را دارند ، شامل ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر براساس مشاهده رفتار در جلسات حضوری و پاسخگویی به فعالیت های کتاب و انجام تحقیق و پژوهش خواهد بود و ۲۵ نمره آزمون پایانی نیز براساس آزمونی با بارم بندی پیشنهادی خرداد ماه انجام خواهد شد .

 

بارم بندی امتحان نهایی درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم تجربی

بارم بندی نمرات امتحانی نوبت اول و نوبت دوم امتحان درس سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته تجربی به صورت جدول زیر می باشد .

بارم بندی درس سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی :
شماره فصل عنوان فصل شماره درس عنوان درس شماره صفحه بارم نوبت اول بارم نوبت دوم
۱ سلامت ۱ سلامت چیست ؟  ۱۱-۳  ۱/۵  ۰/۵
۲ سبک زندگی  ۱۸-۱۲ ۱
۲ تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی ۳ برنامه غذایی سالم  ۳۲-۱۹ ۳  ۱/۵
۴ کنترل وزن و تناسب اندام  ۳۹-۳۳ ۲
۵ بهداشت و ایمنی مواد غذایی  ۴۸-۴۰  ۱/۵
۳ پیشگیری از بیماری ها ۶ بیماری های غیر واگیر  ۶۶ -۴۹ ۴ ۲
۷ بیماری های واگیر  ۷۸-۶۷ ۳
۴ بهداشت در دوران نوجوانی ۸ بهداشت فردی  ۱۰۰-۷۹  ۲/۵ ۱
۹ بهداشت ازدواج و باروری  ۱۱۰-۱۰۱  ۱/۵
۱۰ بهداشت روان  ۱۲۸-۱۱۱ ۳
۵ پیشگیری از رفتار های پر خطر ۱۱ مصرف دخانیات و الکل  ۱۳۷ -۱۲۹ ۳
۱۲ اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن  ۱۵۶-۱۳۸  ۲/۵
۶ محیط کار و زندگی سالم ۱۳ پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی ( کمر درد)  ۱۶۹-۱۵۵ ۳
۱۴ پیشگیری از حوادث خانگی  ۱۸۲-۱۷۰  ۳/۵
جمع نمرات ۲۰ ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ