بارم بندی امتحان نهایی ادبیات دوازدهم تجربی

0

بارم بندی امتحان نهایی ادبیات دوازدهم تجربی

بارم بندی ادبیات نهایی دوازدهم تجربی
بارم بندی ادبیات دوازدهم تجربی
بارم بندی امتحانات شهریور دوازدهم
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۰
بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۱

به جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم فارسی دوازدهم تجربی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

ردیف قلمروها موضوع ها نمره
۱ زبانی ۷ نمره معنی واژه ۱
املای واژه ۲
دستور ۴
۲ ادبی ۵ نمره آرایه های ادبی ۳
تاریخ ادبیات ۱
حفظ شعر ۱
۳ فکری ۸ نمره درک مطلب ۳
معنی و مفهوم نثر ۲.۵
معنی و مفهوم نظم ۲.۵
جمع نمره ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ