پلاک ۶۳ ، ۷۳ ، ۸۳ و ۹۳ مال کجاست

1

پلاک ۶۳ مال کجاست ، پلاک ۸۳ ه مال کجاست ، پلاک ۷۳ مال کجاست ، پلاک ۸۳ ط مال کجاست ، پلاک ۸۳ ج مال کجاست ، پلاک ۹۳ ه مال کجاست ، پلاک ۸۳ ن مال کجاست
پلاک شیراز بعد از ۹۳ ، پلاک ۹۳ ل مال کجاست برای کدام شهر است کدام استان ؟

پلاک وسایل نقلیه استان فارس (ماشین و موتور و خودورسواری)

کدهای استان فارس ۶۳، ۷۳، ۸۳ ،۹۳ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها، خودروی معلولین، ادوات کشاورزی و خودروهای دولتی کد پلاک استانی است. اما در خودروهای شخصی، کد پلاک به تفکیک شهرستان می‌باشد. در خودروهای عمومی کدهای ۶۳ و ۷۳ و ۸۳ به صورت کامل واگذار شده‌اند و کد ۹۳ نیز تا سر شماره۱۲ع واگذار شده‌است و اکنون سر شماره ۱۱۱ ع ۱۳ به بعد در حال واگذاری است در پلاک تاکسی از ۱۱۱ ت ۱۱ تا ۹۹۹ ت ۶۸ کد ایران ۶۳ واگذار شده و اکنون سر شماره ۶۹ت در حال واگذاری است.

به دلیل نبود پلاک جایگزین، در برخی از حروف (ص۸۳ کامل و ج۸۳کامل وط۸۳ تا سرشماره۵۱) به صورت مشترک و بین استانی برای شیراز و دیگر شهرستان‌ها استفاده می‌ گردید و به درخواست پلیس از دولت دوازدهم و موافقت با این درخواست پلاک های فک شده ای که بیش از یک سال در انبار پلاک پلیس موجود بوده از نام صاحب قبلی پلاک خارج و به مراجعه کننده جدید داده می شود، (شیراز ۶۳ ، ۹۳ ) (کازرون ص۷۳ ، ن۸۳ )( مرودشت ل۷۳ ، و۸۳) و (فیروزآباد ط۷۳) و باقی شهرها هم به همین صورت در حال انجام می باشد.

پلاک یاب پلاک شیراز پلاک خودرو

پلاک ۶۳ – مرکز استان (شیراز)

حرف شهرستان وضعیت شماره‌گذاری
الف خودروهای دولتی استان سرشماره ۲۴ در حال واگذاری
ب شیراز (۱) پایان شماره‌گذاری
ت تاکسی‌های استان سرشماره ۶۸ در حال واگذاری
ج شیراز (۲) پایان شماره‌گذاری
د شیراز (۳) پایان شماره‌گذاری
ژ خودروهای جانبازان استانخودروهای معلولین استان سرشماره ۱۱ در حال واگذاریسرشماره ۵۱ در حال واگذاری
س شیراز (۴) پایان شماره‌گذاری
ص شیراز (۵) پایان شماره‌گذاری
ط شیراز (۶) پایان شماره‌گذاری
ع خودروهای عمومی استان (۱) پایان شماره‌گذاری
ق شیراز (۷) پایان شماره‌گذاری
ک ادوات کشاورزی استان سرشماره — در حال واگذاری
ل شیراز (۸) پایان شماره‌گذاری
م شیراز (۹) پایان شماره‌گذاری
ن شیراز (۱۰) پایان شماره‌گذاری
و شیراز (۱۱) پایان شماره‌گذاری
ه‍ شیراز (۱۲) پایان شماره‌گذاری
ی شیراز (۱۳) پایان شماره‌گذاری

پلاک ۷۳ – استان فارس

حرف شهر وضعیت شماره‌گذاری
ب جهرم، خفر (۱) پایان شماره‌گذاری
ج لارستان، گراش، خنج، اوز (۱) پایان شماره‌گذاری
د داراب (۱) پایان شماره‌گذاری
س فسا (۱) پایان شماره‌گذاری
ص کازرون، کوه‌چنار (۱) پایان شماره‌گذاری
ط فیروزآباد (۱) پایان شماره گذاری
ع خودروهای عمومی استان (۲) پایان شماره‌گذاری
ق آباده (۱) پایان شماره‌گذاری
ل مرودشت، پاسارگاد (۱) پایان شماره‌گذاری
م لامرد سرشماره ۹۳ در حال واگذاری
ن نیریز، بختگان سرشماره ۷۷ در حال واگذاری
و استهبان سرشماره ۵۱ در حال واگذاری
ه‍ اقلید سرشماره ۸۱ در حال واگذاری
ی سپیدان، بیضا(۱)، نورآباد ممسنی(۲) سرشماره ۶۳ در حال واگذاری
تا سرشماره ۵۱ اختصاصی سپیدان
از سرشماره ۵۲ مشترک با نورآباد ممسنی

پلاک ۸۳ – استان فارس

حرف شهر وضعیت شماره‌گذاری
ب نورآباد ممسنی، رستم (۱) پایان شماره‌گذاری
ج زرین دشت(۱)، شیراز(۲۷)، کازرون(۶)، مرودشت(۵)، فیروزآباد(۴)، ارسنجان(۲) پایان شماره‌گذاری
تا سرشماره ۴۱ اختصاصی زرین‌دشت
از سرشماره ۴۲ مشترک با شیراز، کازرون، مرودشت، فیروزآباد و ارسنجان
د قیر و کارزین سرشماره ۴۱ در حال واگذاری
س مُهر (۱)، داراب (۲) سرشماره ۶۸ در حال واگذاری
تا سرشماره ۳۸ اختصاصی مُهر
از سرشماره ۳۹ به بعد مشترک با داراب
ص ارسنجان(۱)، شیراز(۲۶)، کازرون(۵)، مرودشت(۴)، فیروزآباد (۳) پایان شماره‌گذاری
تا سرشماره ۳۵ اختصاصی ارسنجان
از سرشماره ۳۶ مشترک با شیراز، کازرون، مرودشت‌و فیروزآباد
ط خرم‌بید(۱)، شیراز(۲۸)، کازرون(۷)، مرودشت(۶)، فیروزآباد(۵)، ارسنجان(۳)، زرین‌دشت(۲) سرشماره ۵۱ در حال واگذاری
تا سرشماره ۳۷ اختصاصی خرم‌بید
از سرشماره ۳۸ مشترک با شیراز، کازرون، مرودشت، فیروزآباد، ارسنجان و زرین‌دشت
ع خودروهای عمومی استان (۳) پایان شماره‌گذاری
ق بوانات، سرچهان(۱)، آباده(۲) سرشماره ۳۹ در حال واگذاری
تا سرشماره ۳۳ اختصاصی بوانات
از سرشماره ۳۴ مشترک با آباده
ل فراشبند سرشماره ۳۷ در حال واگذاری
م لارستان، گراش، خنج، اوز (۲) پایان شماره‌گذاری
ن کازرون، کوه‌چنار (۲) پایان شماره‌گذاری
و مرودشت، پاسارگاد (۲) پایان شماره‌گذاری
ه‍ جهرم، خفر (۲) پایان شماره‌گذاری
ی فسا (۲) سرشماره ۴۲ در حال واگذاری

پلاک ۹۳ – استان فارس

حرف شهر وضعیت شماره‌گذاری
ب شیراز (۱۴) پایان شماره‌گذاری
ج شیراز (۱۵) پایان شماره‌گذاری
د شیراز (۱۶) پایان شماره‌گذاری
س شیراز (۱۷) پایان شماره‌گذاری
ص شیراز (۱۸) پایان شماره‌گذاری
ط شیراز (۱۹) پایان شماره‌گذاری
ع خودروهای عمومی استان (۴) سرشماره ۱۳ درحال واگذاری
ق شیراز (۲۰) پایان شماره‌گذاری
ل لارستان، خنج، گراش، اوز (۳) سرشماره ۹۱ در حال واگذاری
م شیراز (۲۱) پایان شماره‌گذاری
ن شیراز (۲۲) پایان شماره‌گذاری
و* مرودشت (۳)شیراز (۲۵)

کازرون (۴)

فیروزآباد (۲)

پایان شماره‌گذاری
تا سرشماره
۳۹ اختصاصی مرودشت
از سرشماره
۴۱ مشترک با شیراز و کازرون
ه‍ شیراز (۲۳) پایان شماره‌گذاری
ی کازرون (۳)شیراز (۲۴) پایان شماره‌گذاری
تا سرشماره ۱۶ اختصاصی کازرون
از سرشماره ۱۷ مشترک با شیراز

و* : بعد از پلاک «ی» به دلیل نبود پلاک جایگزین، این کد به‌طور مشترک برای مرودشت، شیراز و کازرون استفاده می‌شده‌است، پس از اتمام پلاک شهرستان فیروزآباد و نبود پلاک جایگزین پلاک «و» برای فیروزآباد هم استفاده می‌شده‌است و هم‌اکنون به پایان رسیده‌است.

پلاک موتورسیکلت استان فارس

۱–۶۸۷ / ۲–۶۸۸ /۳–۶۸۹ / ۴–۶۹۱ / ۵–۶۹۲

۶–۶۹۳ / ۷–۶۹۴ / ۸–۶۹۵ / ۹–۶۹۶ / ۱۰–۶۹۷

۱۱–۶۹۸

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1 نظر
  1. علی می گوید

    کوهچنارپلاک نداره