پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱

0

پاسخنامه کنکور انسانی ۱۴۰۱
پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱
پاسخنامه کلیدی کنکور انسانی ۱۴۰۱
پاسخنامه کنکور انسانی ۱۴۰۱ قلم چی
پاسخنامه کنکور انسانی ۱۴۰۱ سازمان سنجش

کنکور انسانی ۱۴۰۱ با یکسری سوال برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم برگزار شد تا بدین صورت داوطلبان تلاش یکساله خود را در قالب یک آزمون سراسری چند ساعته بسنجند. به همین دلیل این مطلب را اختصاصا به دفترچه سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۱ اختصاص خواهیم داد.

پاسخنامه های تشریحی پیشنهادی کنکور انسانی ۱۴۰۱

نکته مهم :

پیشنهادی به این منظور است که پاسخ ها قطعی نیست و ممکن است اشتباه یا خطایی در پاسخ ها وجود داشته باشد

نام درس تهیه کننده
پاسخ تشریحی ادبیات کنکور انسانی ۱۴۰۱نسخه ۱ توسط دبیر گرانقدر مهدی احمدیبر اساس نسخه سنجش
پاسخ تشریحی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۱نسخه ۱ توسط دبیر گرانقدر محمود بادبرینبر اساس نسخه سنجش
پاسخ تشریحی ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱نسخه ۱ توسط دبیر گرانقدر محسن کرمی هرسینبر اساس نسخه دفترچه b
پاسخ تشریحی ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱– نسخه ۲ توسط دبیر گرانقدر سرخوش احمدزادهبر اساس نسخه دفترچه b

پاسخ تشریحی ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱
– نسخه ۳
توسط دبیر گرانقدر آروین حسینیبر اساس نسخه سنجش

 

دانلود رایگان کنکور انسانی ۱۴۰۱ از طریق لینک های زیر:

دفترچه سوالات سازمان سنجش

دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی و اقلیت و … کنکور انسانی ۱۴۰۱

۵.۸۴ مگابایت
PDF

پاسخهای تشریحی اساتید سایت کنکور

پاسخ تشریحی درس عربی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – پیروز وجان (تایپی)

۳۹۸ کیلوبایت
PDF

 

درس ریاضیات

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – حمید نورالدینی (تایپی)

۷۳۲ کیلوبایت
PDF

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – محسن جعفریان

۱.۶۳ مگابایت
PDF

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – محسن کرمی

۱.۷۹ مگابایت
PDF

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – اسفندیاری و متین آبار

۱.۵۰ مگابایت
PDF

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – فاروق منوچهری

۲.۶۱ مگابایت
PDF

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – داوود عزیز زاده

۵۶۵ کیلوبایت
PDF

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – نوید پورزکی

۳.۱۳ مگابایت
PDF

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – محمد حمیدی

۱.۶۱ مگابایت
PDF

 

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – آروین حسینی

۶.۵۷ مگابایت
PDF

 

عربی اختصاصی

 

پاسخ تشریحی درس عربی اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ – پیروز وجان (تایپی)

۲۸۲ کیلوبایت
PDF

 

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ