شیشه‌های مشروب داعشی‌ها + عکس

1

در یکی از مقرهای سقوط کرده داعش توسط ارتش عراق، مقادیری مشروبات الکلی و قرص های مواد مخدر به جای مانده است. شیشه های “ودکا” در داخل ماشین نیروهای داعش به خوب نمایان است.

عکس داعش زن داعش دختر داعش داعش جنایات داعش

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1 نظر
  1. احمدعزیزی می گوید

    خدانکند.انسان‌نجیب‌وجوانمردوعیارصفتی‌که‌همه‌عمر.نردبان‌.پل.وپله.برای‌خلق‌بوده‌وهیچ‌اذیتی‌نکرده‌ولی‌گرفتارکرکسان‌ونامردانی‌شودوچون‌بیمارلاعلاج‌روحی‌روانی‌بهسراغش‌امده‌وسالهااین‌بیماری.ناپبداراتحما‌وبامصرف‌داروهای در گران‌قیمت‌مراقب‌اخلاق‌خوداست‌عده‌ای‌باسواستفاده‌ازبیماریش‌تاحد‌مفسدان‌فی‌العرض‌ازارش‌میدهندمال‌وثروت‌ناچیزی‌که‌به‌انهادلنبسته‌بانیارمندان‌تقسیم‌وگوشه‌نشین‌ناشناس‌درانتظارمرگی‌راحت‌شاکر‌است.ازارگران‌ازاوشکایت‌هم‌میکنندتوان‌رفتن‌نزدقضات‌رانداردومحکوم‌قانون‌نیزمیشوددیگرتوان‌تهیه‌ومصرف‌داروهم.نداردناگهان‌عصیان‌کندوومحکوم‌وکشته‌شود….شایدچنین‌کسانی‌دست‌به‌انتقام‌بزندچون‌دیگرقادربه‌کنترل‌نباشدوقاضی‌هم‌همه‌چیزرابرعلبه‌اومیبیندفقط‌یک‌جمله.به‌حق‌تکرارمیکند‌.مفسدان‌ روی‌زمین‌راازبین‌بردم‌چونازارگران‌مقتول‌قضات‌عزیزراهم‌به‌اشتباه‌انداحته‌اند..شایدقرنی‌بگذردوشیردل‌قاضی‌متوجه‌گردد.افسوس‌که‌دیرشده…خدایاکمکم‌کن‌من‌عاقبت‌مجبورنشوم‌توان‌جسمی‌روحی‌دفاع‌ازخویش‌رافقط‌تو‌میدانی‌واقعاندارم.حال‌که‌توانم‌راگرفته‌ای‌وخوب‌میدانی‌ترس‌نمیشناسم‌به‌خودت‌دراین‌دل‌سحرشکایت‌میکنم‌میدانم‌میشنوی‌وفراموش‌نیزنمیکنی‌وباعدل‌خودمنتقم‌این‌بنده‌ات‌میشوی‌وعاقبتم‌رامحمودمیگردانی‌ای‌دانا