تمام مقاطع تحصیلی یعنی چه

0

تمام مقاطع تحصیلی یعنی چه

مقطع تحصیلی به ترتیب  – آخرین مقطع تحصیلی یعنی چه – مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش – انواع مقطع تحصیلی – معنی مقطع تحصیلی دبیرستان – مقاطع تحصیلی مدرسه – مقاطع تحصیلی در ایران به ترتیب

انواع مقاطع و دوره های تحصیلی

۱) مقطع تحصیلی :

به کلی ترین بخش های سنوات تحصیلی دانش آموزان در نظام ۱۲ پایه ای آموزش و پرورش گفته می شود که شامل دو بخش (مقطع) کلی است :

۱- مقطع ابتدایی (شامل پایه های اول تا ششم)

۲- مقطع متوسطه (شامل پایه های هفتم تا دوازدهم)

۲) دوره تحصیلی :

زیر پایه های هر مقطع تحصیلی به دو دوره تقسیم می شوند :

۱- مقطع ابتدایی شامل دو دوره : دوره اول شامل پایه های ۱ تا ۳ و دوره دوم شامل پایه های ۴ تا ۶

۲- مقطع متوسطه شامل دو دوره : دوره اول شامل پایه های ۷ تا ۹ و دوره دوم شامل پایه های ۱۰ تا ۱۲

۳) پایه تحصیلی :

جزئی از یک دوره تحصیلی است که در یک سال تحصیلی اجرا می شود. کل دوره های تحصیلی در آموزش و پرورش شامل ۱۲ پایه می باشد.

مقاطع تحصیلی

۴) شاخه تحصیلی :

سه پایه‌ی دوره دوم متوسطه (پایه های ۱۰ تا ۱۲) با توجه به اینکه شامل سه سال آخر دوران تحصیل دانش آموزان در آموزش و پرورش می شود، به جهت تخصصی تر شدن سلیقه و گرایش دانش آموزان، به ۳ شاخه‌ی «نظری» ، «فنی و حرفه ای» و «کاردانش» تقسیم می شود.

۵) رشته تحصیلی :

شاخه نظری دارای ۴ رشته‌ی ریاضی، تجربی، انسانی و معارف اسلامی؛ و شاخه های فنی و کاردانش شامل رشته های متعدد در سه زمینه کشاورزی، صنعت و خدمات است که هر زمینه دارای یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی است و هر رشته اصلی دارای یک یا چند رشته مهارتی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ