پیدا کردن تاریخ صدور شناسنامه

0

پیدا کردن تاریخ صدور شناسنامه

چگونه تاریخ صدور شناسنامه را پیدا کنیم – تاریخ صدور شناسنامه کجاست – تاریخ صدور شناسنامه کجا نوشته شده

در شناسنامه های جدید فقط تاریخ تنظیم سند ذکر شده که همان تاریخ دریافت شناسنامه پس از تولد فرد می باشد. تاریخ صدور شناسنامه جدید در آن موجود نمی باشد و برای اطلاع از آن لازم است به اداره ثبت احوال محل اقامت خود مراجعه نمایید. البته اگر تاریخ دقیق صدور شناسنامه مدنظرتان نمی باشد و صرفا برای امور غیر اداری میخواهید از آن مطلع شوید، می توانید به قسمت تاریخ، امضا و مهر مسئول اداره در صفحه دوم شناسنامه خود مراجعه کنید.

شناسنامه تاریخ صدور شناسنامه

البته همانطور که اشاره کردیم این تاریخ دقیق نمی باشد و صرفا کار راه انداز است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ