پلاک ۱۳ و ۲۳ و ۴۳ و ۵۳ و ۶۷ مال کجاست

0

پلاک ۴۳ مال کجاست برای کدام شهر است

کدهای پلاک استان اصفهان ۱۳، ۲۳، ۴۳، ۵۳ و ۶۷ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی هر حرف بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده‌است.

در خودروهای عمومی کدهای ۱۳ و ۲۳ واگذار شده و کد ۴۳ در حال واگذاری است

پلاک یاب پلاک خودرو پلاک جدید اصفهان پلاک 13

پلاک ۱۳ مال کجاست

۱۳ کد شهرستان اصفهان و همه حروف مربوط به این شهرستان است.

شهر نوع پلاک حروف
اصفهان شخصی
استانی
ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . ه . ی
۱۳ الف . ت . ژ . ع . ک – ۲۳ ع – ۴۳ ع

 

پلاک ۲۳ مال کجاست

 

حرف شهرستان
ب کاشان۱
ج نجف‌آباد۱
د شهرضا۱
س خمینی‌شهر ۱
ص گلپایگان
ط نطنز ، بادرود
ق اردستان
ل خوانسار
م نایین ، خور و بیابانک
ن سمیرم
و فریدون‌شهر
ه فلاورجان۱
ی لنجان ( زرین شهر ) ۱

پلاک ۴۳ مال کجاست

 

حرف شهرستان
ب فریدن ، چادگان ، بوئین و میاندشت
ج . ط مبارکه۱ . ۲
د . ل شاهین‌شهر و میمه ، برخوار ۱ . ۲
س آران و بیدگل
ص تیران و کرون
ق دهاقان
م نجف آباد ۲
ن خمینی شهر ۲
و کاشان ۲
ه لنجان ( زرین شهر ) ۲
ی فلاورجان ۲

پلاک ۵۳ مال کجاست

 

حرف شهرستان
ب . ج . د . س
ص . ق .ل . و
اصفهان
ط شهرضا ۲
م شاهین شهر و میمه ، برخوار ۳
ن نجف آباد ۳
ه کاشان ۳
ی خمینی شهر ۳

پلاک ۶۷ مال کجاست

 

حرف شهرستان
ب . ج . د
س . ط . ل . م . ن . و
اصفهان
ص لنجان ( زرین شهر )فلاورجان
ق شاهین شهر و میمه، برخوار ۴

 

پلاک موتور : ۶۱۸ تا ۶۳۵

 

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ