پلاک ۳۱ و ۴۱ مال کجاست برای کدام شهر است

0

پلاک ۳۱ و ۴۱ مال کجاست برای کدام شهر است

پلاک ۴۱ ق مال کجاست ، پلاک ۴۱ د مال کجاست ، پلاک ۴۱ ن مال کجاست ، پلاک ۴۱ م مال کجاست ، پلاک ۳۱ مال کجاست ، پلاک ۴۱ برا کجاست ، پلاک ۴۱ مال کجاست

کدهای استان لرستان ۳۱ و ۴۱ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده است.

کد پلاک ۳۱ مرکز استان (چگنی،خرم‌آباد)

 

حرف شهرستان وضعیت شماره گذاری
الف خودروهای دولتی استان سرشماره ۱۵ در حال واگذاری
ب خرم‌آباد و چگنی(۱) پایان شماره‌گذاری
ت تاکسی‌های استان سرشماره ۳۴ در حال واگذاری
ج خرم‌آباد و چگنی(۲) پایان شماره‌گذاری
د خرم‌آباد و چگنی(۳) پایان شماره‌گذاری
ژ خودروهای جانبازانخودروهای معلولان سرشماره ۱۱ درحال واگذاریسرشماره ۵۱ درحال واگذاری
س خرم‌آباد و چگنی(۴) پایان شماره‌گذاری
ص خرم‌آباد وچگنی(۵) سرشماره ۶۳ در حال واگذاری
ع خودروهای عمومی استان سرشماره ۹۳ در حال واگذاری
ک ادوات کشاورزی استان سرشماره ۳۳ در حال واگذاری

 

پلاک یاب پلاک لرستان پلاک خودرو

کد پلاک ۴۱ شهرستان ها

حرف شهرستان وضعیت شماره‌گذاری:
ب بروجرد (۱) پایان شماره‌گذاری
ج الیگودرز سرشماره ۸۵ در حال واگذاری
د دورود (۱) پایان شماره‌گذاری
س کوهدشت(۱) پایان شماره گذاری
ص دلفان سرشماره ۶۹ درحال واگذاری
ط ازنا سرشماره ۶۶ در حال واگذاری
ق پلدختر سرشماره ۵۳ در حال واگذاری
ل سلسله سرشماره ۵۶ در حال واگذاری
م بروجرد (۲) پایان شماره‌گذاری
ن بروجرد (۳) سرشماره ۵۹ در حال واگذاری
و دورود (۲)، کوهدشت (۲) سرشماره ۳۵ در حال واگذاری

 

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ