نتایج قرعه کشی لیگ برتر ایران ۱۴۰۱ ۱۴۰۲

0

نتایج قرعه کشی لیگ برتر ایران ۱۴۰۱ ۱۴۰۲

مراسم قرعه کشی بیست و دومین دوره لیگ برتر فوتبال در حال برگزاری است.

۱۶ تیم فصل بیست و دوم: آلومینیوم اراک، استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، فولاد، گل گهر، پیکان، ملوان، مس رفسنجان، مس کرمان، ذوب آهن، صنعت نفت آبادان، هوادار، نفت مسجد سلیمان، نساجی.

دربی اصفهان بین سپاهان و ذوب‌آهن به میزبانی ذوب‌آهن و دربی خوزستان میان  صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان در هفته پنجم برگزار می شود.

دیدار استقلال – سپاهان و ذوب آهن – پرسپولیس نیز هفته اول به ترتیب در ورزشگاه آزادی و فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

دیدار رفت پرسپولیس و سپاهان هفته هشتم و در نقش جهان و دیدار برگشت در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

برنامه هفته اول مسابقات لیگ برتر:

فولاد – صنعت نفت

نفت مسجدسلیمان – مس کرمان

آلومینوم – هوادار

استقلال – سپاهان

نساجی – مس رفسنجان

پیکان – ملوان

گل‌گهر – تراکتور

 

برنامه هفته دوم لیگ ۲۲

برنامه هفته دوم لیگ برتر بیست و دوم به شرح زیر می‌باشد:

۱. نفت آبادان – آلومینیوم

۲. مس کرمان – پیکان

۳. هوادار – نفت مسجدسلیمان

۴. سپاهان – نساجی

۵.پ رسپولیس – فولاد

۶. ملوان – استقلال

۷. مس رفسنجان – گل گهر سیرجان

۸. تراکتور – ذوب آهن

 

برنامه هفته سوم لیگ ۲۲

برنامه هفته سوم لیگ برتر بیست و دوم به شرح زیر می‌باشد:

۱. هوادار – نفت آبادان

۲. استقلال – مس کرمان

۳. آلومینیوم اراک – پرسپولیس

۴. نفت مسجدسلیمان – پیکان

۵. گل گهر – سپاهان

۶. نساجی – ملوان

۷. فولاد – تراکتور

۸. ذوب آهن – مس رفسنجان

هفته چهارم

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – گل‌گهر سیرجان

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – استقلال

سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان

پیکان – نساجی مازندران

تراکتور تبریز – هوادار

ذوب‌آهن اصفهان – ملوان بندر انزلی

هفته پنجم

صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران – مس کرمان

آلومینیوم اراک – تراکتور تبریز

ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان

فولاد خوزستان – مس رفسنجان

استقلال – پیکان

هوادار – پرسپولیس

گل‌گهر سیرجان – ملوان بندر انزلی

هفته ششم

تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – ذوب‌آهن اصفهان

سپاهان اصفهان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس

استقلال – نساجی مازندران

ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان

مس رفسنجان – هوادار

پیکان – گل‌گهر سیرجان

هفته هفتم

صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان

فولاد خوزستان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – ملوان بندر انزلی

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان

هوادار – سپاهان اصفهان

گل‌گهر سیرجان – استقلال

پرسپولیس – تراکتور تبریز

ذوب‌آهن اصفهان – پیکان

هفته هشتم

ملوان بندر انزلی – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – هوادار

پیکان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – گل‌گهر سیرجان

سپاهان اصفهان – پرسپولیس

نساجی مازندران – ذوب‌آهن اصفهان

استقلال – فولاد خوزستان

مس رفسنجان – تراکتور تبریز

هفته نهم

صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان

آلومینیوم اراک – مس کرمان

تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان

گل‌گهر سیرجان – نساجی مازندران

فولاد خوزستان – پیکان

ذوب‌آهن اصفهان – استقلال

هوادار – ملوان بندر انزلی

پرسپولیس – مس رفسنجان

هفته دهم

صنعت نفت آبادان – مس کرمان

استقلال – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان

سپاهان اصفهان – تراکتور تبریز

نساجی مازندران – فولاد خوزستان

پیکان – هوادار

ملوان بندر انزلی – پرسپولیس

گل‌گهر سیرجان – ذوب‌آهن اصفهان

هفته یازدهم

صنعت نفت آبادان – پیکان

پرسپولیس – مس کرمان

آلومینیوم اراک – نساجی مازندران

ذوب‌آهن اصفهان – نفت مسجدسلیمان

مس رفسنجان – سپاهان اصفهان

فولاد خوزستان – گل‌گهر سیرجان

هوادار – استقلال

تراکتور تبریز – ملوان بندر انزلی

هفته دوازدهم

نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – مس رفسنجان

ذوب‌آهن اصفهان – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان

ملوان بندر انزلی – سپاهان اصفهان

استقلال – پرسپولیس

گل‌گهر سیرجان – هوادار

پیکان – تراکتور تبریز

هفته سیزدهم

صنعت نفت آبادان – استقلال

تراکتور تبریز – مس کرمان

آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان

سپاهان اصفهان – نفت مسجدسلیمان

هوادار – نساجی مازندران

فولاد خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان

مس رفسنجان – ملوان بندر انزلی

پرسپولیس – پیکان

هفته چهاردهم

ذوب‌آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان

مس کرمان – ملوان بندر انزلی

نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک

پیکان – سپاهان اصفهان

نساجی مازندران – تراکتور تبریز

فولاد خوزستان – هوادار

استقلال – مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان – پرسپولیس

هفته پانزدهم

صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان

مس کرمان – سپاهان اصفهانم

آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان

ملوان بندر انزلی – نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس – نساجی مازندران

تراکتور تبریز – استقلال

هوادار – ذوب‌آهن اصفهان

مس رفسنجان – پیکان

برنامه کامل بازی های پرسپولیس در لیگ بیست و دوم

پرسپولیس لیگ برتر در فصل بیست و دوم را خارج خانه آغاز می کند.

با قرعه کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر برنامه بازی های پرسپولیس در این رقابت ها مشخص شد.

برنامه مسابقات این تیم به شرح زیر است:

هفته اول: ذوب‌آهن – پرسپولیس

هفته دوم: پرسپولیس – فولاد

هفته سوم: آلومینیوم – پرسپولیس

هفته چهارم: پرسپولیس – نفت آبادان

هفته پنجم: هوادار – پرسپولیس

هفته ششم: نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس

هفته هفتم: پرسپولیس – تراکتور

هفته هشتم: سپاهان – پرسپولیس

هفته نهم: پرسپولیس – مس رفسنجان

هفته دهم: ملوان – پرسپولیس

هفته یازدهم: پرسپولیس – مس کرمان

هفته دوازدهم: استقلال – پرسپولیس

هفته سیزدهم: پرسپولیس – پیکان

هفته چهاردهم: گل‌گهر سیرجان – پرسپولیس

برنامه بازی های استقلال در لیگ بیست و دوم

استقلال لیگ برتر در فصل بیست و دوم را با جدال مقابل سپاهان آغاز می کند.

با قرعه کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر برنامه بازی های استقلال در این رقابت ها مشخص شد.

برنامه مسابقات استقلال به شرح زیر است:

هفته اول: استقلال – سپاهان

هفته دوم: ملوان – استقلال

هفته سوم: استقلال – مس کرمان

هفته چهارم: نفت مسجدسلیمان – استقلال

هفته پنجم: استقلال – پیکان

هفته ششم: استقلال – نساجی

هفته هفتم: گل‌گهر – استقلال

هفته هشتم: استقلال – فولاد خوزستان

هفته نهم: ذوب‌آهن – استقلال

هفته دهم: استقلال – آلومینیوم

هفته یازدهم: هوادار – استقلال

هفته دوازدهم: استقلال – پرسپولیس

هفته سیزدهم: نفت آبادان – استقلال

هفته چهاردهم: استقلال – مس رفسنجان

هفته پانزدهم: تراکتور – استقلال

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ