اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ تجربی انسانی ریاضی

0

اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ تجربی | نفرات برتر کنکور انسانی | نفرات برتر کنکور ریاضی و فنی | نفرات برتر کنکور هنر

اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ به شرح زیر است

نفرات برتر کنکور گروه زبان‌های خارجی

کیارش علیزاده از تبریز

امیرحسین کیوانی از مشهد

علیرضا ملک حسینی از اراک

نوید یونسی ملردی از تهران

سیدعلیرضا سیدشاکری از تهران

نفرات برتر کنکور هنر نفرات برتر کنکور علوم ریاضی و فنی نفرات برتر کنکور علوم انسانی نفرات برتر کنکور زبان نفرات برتر کنکور تجربی نفرات برتر کنکور مطهره قربانعلی کیست مائده ملکی کیست کیاناز شاطریان کیست علیرضا ملک حسینی کیست رتبه های تک رقمی کنکور

نفرات برتر کنکور گروه هنر

کیاناز شاطریان از اصفهان

شایا قنادان زاده از تهران

صبا سلطانی از تهران

ملیکا هادی نیا از تهران

علیرضا فصیحی نژاد از تهران

نفرات برتر کنکور هنر نفرات برتر کنکور علوم ریاضی و فنی نفرات برتر کنکور علوم انسانی نفرات برتر کنکور زبان نفرات برتر کنکور تجربی نفرات برتر کنکور مطهره قربانعلی کیست مائده ملکی کیست کیاناز شاطریان کیست علیرضا ملک حسینی کیست رتبه های تک رقمی کنکور

نفرات برتر کنکور گروه علوم انسانی

محمد بهرامی از کرمانشاه

مائده ملکی از تبریز

سیده مهرناز سیدی از مشهد

امیرمهدی تبار از تهران

پرهام سنکیان از مشهد

احسان کلاته عربی از مشهد

حدیث گرجی از تهران

سوگند بیگلری از تهران

مطهره قربانعلی از اراک

علیرضا نصیری از شمیرانات

نفرات برتر کنکور هنر نفرات برتر کنکور علوم ریاضی و فنی نفرات برتر کنکور علوم انسانی نفرات برتر کنکور زبان نفرات برتر کنکور تجربی نفرات برتر کنکور مطهره قربانعلی کیست مائده ملکی کیست کیاناز شاطریان کیست علیرضا ملک حسینی کیست رتبه های تک رقمی کنکور

نفرات برتر کنکور گروه علوم ریاضی و فنی

سیدحسین سیدمهدی جاسبی از تهران

امیرپارسا بهرامی از تهران

علیرضا ملک حسینی از اراک

امیرهمایون شریفی زاده از گرگان

پوریا غفوری از یزد

امیرماهان معصومی از اصفهان

محمدپارسا قادر احمدی از تهران

آرمین خسروی از تهران

شایان بقائی نژاد از مشهد

سبحان لطفی از نیشابور

نفرات برتر کنکور هنر نفرات برتر کنکور علوم ریاضی و فنی نفرات برتر کنکور علوم انسانی نفرات برتر کنکور زبان نفرات برتر کنکور تجربی نفرات برتر کنکور مطهره قربانعلی کیست مائده ملکی کیست کیاناز شاطریان کیست علیرضا ملک حسینی کیست رتبه های تک رقمی کنکور

 

نفرات برتر کنکور گروه علوم تجربی

فرناز حسن زاده از کهگیلویه و بویر احمد

علیرضا دهقانی تفتی از یزد

سبا رضایی بروجنی از بروجن

محمدطه رنجی از ارومیه

نگار هاشم زاده از تبریز

ارشیا انتظاری ابوخیلی از تهران

نفرات برتر کنکور هنر نفرات برتر کنکور علوم ریاضی و فنی نفرات برتر کنکور علوم انسانی نفرات برتر کنکور زبان نفرات برتر کنکور تجربی نفرات برتر کنکور مطهره قربانعلی کیست مائده ملکی کیست کیاناز شاطریان کیست علیرضا ملک حسینی کیست رتبه های تک رقمی کنکور

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ