با رتبه ۵۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم

0

با رتبه ۵۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه پنجاه هزار تجربی چی قبول میشم

با رتبه ۵۰۰۰۰-۵۲۰۰۰ تجربی ۱۴۰۰ کجا قبول میشم؟

با رتبه ی ۵۰۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ کنکور تجربی سال ۱۴۰۰ شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه ۵۰۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ رشته تجربی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۱:

در بازه ۵۰۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ هیچ قبولی برای رشته تجربی در منطقه ۱ وجود ندارد.

با رتبه زیر ۵۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشوم / منطقه ۱

شما در رشته محل های زیر بصورت خوشبینانه شانس قبولی دارید :

رشته قبولی رتبه کشوری رتبه در سهمیه نظام آموزشی شهر جنسیت
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی افاق – غیر انتفاعی ۱۷۵۴۸۸ ۳۹۵۲۸ نظام جدید تهران پسر
علوم ورزشی – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۷۷۷۰۸ ۳۹۹۵۰ نظام قدیم شیراز پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی صبا – غیر انتفاعی ۱۷۷۸۲۲ ۳۹۹۷۳ نظام جدید تبریز دختر
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۷۹۱۰۵ ۴۰۲۰۲ نظام قدیم تهران پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی صبا – غیر انتفاعی ۱۸۷۲۸۱ ۴۱۷۰۶ نظام جدید تبریز دختر
فقه و حقوق شافعی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۹۳۷۸۲ ۴۲۸۴۵ نظام قدیم مشهد پسر
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۷۹۱۰۵ ۴۰۲۰۲ نظام قدیم تهران پسر
فقه و حقوق شافعی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۹۳۷۸۲ ۴۲۸۴۵ نظام قدیم تهران پسر

شما در رشته محل های زیر بصورت منطقی شانس قبولی دارید :

رشته قبولی رتبه کشوری رتبه در سهمیه نظام آموزشی شهر جنسیت
کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشادقران وحدیث – دانشگاه امام رضا(ع ) – غیر انتفاعی ۲۱۰۰۹۴ ۴۵۸۲۰ نظام جدید مشهد پسر
فقه و حقوق شافعی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۲۲۱۹۰۰ ۴۷۹۲۹ نظام جدید تهران دختر
علوم قران و حدیث – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۲۳۱۰۳۹ ۴۹۵۴۳ نظام جدید اصفهان دختر

شما در رشته محل های زیر بصورت بدبینانه شانس قبولی دارید :

رشته قبولی رتبه کشوری رتبه در سهمیه نظام آموزشی شهر جنسیت
علوم ورزشی – دانشگاه نیشابور – روزانه ۳۰۰۸۵۲ ۶۱۵۹۵ نظام جدید مشهد پسر
فقه و حقوق شافعی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۲۷۱۲۵۷ ۵۶۵۲۱ نظام جدید تهران دختر
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۲۷۷۲۵۲ ۵۷۵۴۹ نظام قدیم زاهدان پسر

 

با رتبه زیر ۵۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشوم / منطقه ۲

 

شما در رشته محل های زیر بصورت منطقی شانس قبولی دارید :

رشته قبولی رتبه کشوری رتبه در سهمیه نظام آموزشی شهر جنسیت
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دانشگاه علوم پزشکی بم – روزانه ۱۰۷۰۲۵ ۴۵۰۱۹ نظام جدید اردکان دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۰۷۰۲۵ ۴۵۰۱۹ نظام قدیم اهواز دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه رازی – روزانه ۱۰۷۰۲۵ ۴۵۰۱۹ نظام قدیم کرمانشاه دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان اردبیل – پیام نور ۱۰۷۰۲۵ ۴۵۰۱۹ نظام جدید اردبیل دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – پیام نور ۱۰۷۱۰۲ ۴۵۰۵۰ نظام جدید فلاورجان دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – غیر انتفاعی ۱۰۷۱۰۲ ۴۵۰۵۰ نظام قدیم قوچان پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه غیرانتفاعی رجا – غیر انتفاعی ۱۰۷۱۰۲ ۴۵۰۵۰ نظام جدید کرج پسر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل – روزانه ۱۰۷۱۸۰ ۴۵۰۸۷ نظام قدیم آمل دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه ۱۰۷۱۸۰ ۴۵۰۸۷ نظام جدید قوچان دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۰۷۲۶۲ ۴۵۱۲۲ نظام قدیم شهریار دختر
حسابداری – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۰۷۳۴۸ ۴۵۱۵۵ نظام جدید سمنان دختر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه اردکان – روزانه ۱۰۷۳۴۸ ۴۵۱۵۵ نظام قدیم یزد دختر
زیست فناوری – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۰۷۳۴۸ ۴۵۱۵۵ نظام قدیم کردستان دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نور استان قزوین – پیام نور ۱۰۷۳۴۸ ۴۵۱۵۵ نظام جدید قزوین دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه دامغان – روزانه ۱۰۷۴۲۴ ۴۵۱۸۴ نظام جدید اسلام‌شهر دختر
مدیریت فرهنگی هنری – دانشگاه علم و فرهنگ – غیر انتفاعی ۱۰۷۴۲۴ ۴۵۱۸۴ نظام جدید شهریار دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس حضرت رسول اکرم ( ص ) اهواز – فرهنگیان ۱۰۷۵۵۰ ۴۵۲۳۴ نظام جدید دزفول پسر
مهندسی بهداشت محیط – دانشکده علوم پزشکی تربت جام – روزانه ۱۰۷۵۵۰ ۴۵۲۳۴ نظام جدید سبزوار دختر
شیمی محض – دانشگاه شهید چمران – روزانه ۱۰۷۶۲۷ ۴۵۲۶۹ نظام جدید اهواز دختر
مدیریت کسب و کارهای کوچک – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۰۷۶۲۷ ۴۵۲۶۹ نظام قدیم کرمان پسر
بهداشت و بازرسی گوشت – دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل – روزانه ۱۰۷۶۲۷ ۴۵۲۶۹ نظام قدیم بهشهر دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه علم و فرهنگ – غیر انتفاعی ۱۰۷۶۹۴ ۴۵۲۹۵ نظام قدیم کرج پسر
مدیریت مالی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۰۷۷۵۸ ۴۵۳۲۲ نظام قدیم زاهدان دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری – فرهنگیان ۱۰۷۷۵۸ ۴۵۳۲۲ نظام قدیم تهران پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه رازی – روزانه ۱۰۷۸۳۸ ۴۵۳۵۵ نظام قدیم کرمانشاه دختر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش – غیر انتفاعی ۱۰۸۰۶۱ ۴۵۴۲۹ نظام جدید قم دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۰۸۱۹۵ ۴۵۴۹۱ نظام قدیم آمل دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۰۸۲۶۶ ۴۵۵۱۹ نظام جدید زاهدان دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – مرکز اموزش عالی استهبان – روزانه ۱۰۸۲۶۶ ۴۵۵۱۹ نظام قدیم کرمان پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه دامغان – روزانه ۱۰۸۳۳۲ ۴۵۵۴۷ نظام جدید آمل دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر – روزانه ۱۰۸۵۳۸ ۴۵۶۳۴ نظام قدیم اهواز دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – پیام نور ۱۰۸۵۳۸ ۴۵۶۳۴ نظام قدیم کرمانشاه پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۰۸۶۰۸ ۴۵۶۶۷ نظام جدید کرج پسر
مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه ۱۰۸۶۰۸ ۴۵۶۶۷ نظام قدیم کرمان دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – روزانه ۱۰۸۶۸۰ ۴۵۶۹۵ نظام جدید کلاچای پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۰۸۷۵۴ ۴۵۷۲۴ نظام قدیم بابل پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – غیر انتفاعی ۱۰۸۸۳۳ ۴۵۷۵۴ نظام جدید بیرجند پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی بصیر – غیر انتفاعی ۱۰۸۸۳۳ ۴۵۷۵۴ نظام جدید کرج دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۰۸۹۰۵ ۴۵۷۸۳ نظام قدیم مبارکه دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – روزانه ۱۰۸۹۸۲ ۴۵۸۱۲ نظام قدیم بهشهر دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۰۸۹۸۲ ۴۵۸۱۲ نظام قدیم دزفول دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۰۹۰۶۹ ۴۵۸۴۳ نظام قدیم کرج دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۰۹۱۴۸ ۴۵۸۷۳ نظام قدیم کرمانشاه دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان فارس – پیام نور ۱۰۹۱۴۸ ۴۵۸۷۳ نظام قدیم زرقان دختر
شیمی محض – دانشگاه اراک – روزانه ۱۰۹۲۱۹ ۴۵۹۰۱ نظام جدید ساوه دختر
مهندسی طبیعت – دانشگاه تهران – روزانه ۱۰۹۲۱۹ ۴۵۹۰۱ نظام جدید کرج دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نور استان گیلان – پیام نور ۱۰۹۲۱۹ ۴۵۹۰۱ نظام قدیم لاهیجان پسر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان قم – پیام نور ۱۰۹۲۱۹ ۴۵۹۰۱ نظام قدیم قم دختر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل – نوبت دوم (شبانه) ۱۰۹۲۱۹ ۴۵۹۰۱ نظام جدید جویبار دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص ) – روزانه ۱۰۹۲۸۹ ۴۵۹۳۱ نظام قدیم اهواز دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه بیرجند – روزانه ۱۰۹۲۸۹ ۴۵۹۳۱ نظام قدیم سبزوار پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی اسفراین – روزانه ۱۰۹۳۵۸ ۴۵۹۵۶ نظام جدید سبزوار پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۰۹۴۳۱ ۴۵۹۸۲ نظام جدید کرج پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۰۹۵۰۷ ۴۶۰۱۴ نظام جدید رشت دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه خلیج فارس – روزانه ۱۰۹۷۲۱ ۴۶۱۰۵ نظام قدیم برازجان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۰۹۷۲۱ ۴۶۱۰۵ نظام قدیم بابل دختر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۰۹۷۲۱ ۴۶۱۰۵ نظام جدید کرج دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان اردبیل – پیام نور ۱۰۹۷۹۸ ۴۶۱۴۱ نظام جدید اردبیل دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه قم – روزانه ۱۰۹۷۹۸ ۴۶۱۴۱ نظام قدیم کرج پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۰۹۸۷۳ ۴۶۱۷۱ نظام قدیم قم دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۰۹۸۷۳ ۴۶۱۷۱ نظام جدید کرمان پسر
علوم ورزشی – دانشگاه کاشان – روزانه ۱۰۹۸۷۳ ۴۶۱۷۱ نظام جدید کاشان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه بیرجند – روزانه ۱۰۹۸۷۳ ۴۶۱۷۱ نظام قدیم ابهر دختر
شیمی محض – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۰۹۸۷۳ ۴۶۱۷۱ نظام قدیم کرج دختر
شیمی محض – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۰۹۹۵۶ ۴۶۱۹۷ نظام قدیم کرج پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان اردبیل – پیام نور ۱۰۹۹۵۶ ۴۶۱۹۷ نظام قدیم اردبیل پسر
علوم و مهندسی شیلات – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه ۱۱۰۱۰۴ ۴۶۲۵۲ نظام قدیم بهشهر دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه ملایر – روزانه ۱۱۰۱۰۴ ۴۶۲۵۲ نظام قدیم نهاوند دختر
حسابداری – دانشگاه بزرگمهر – روزانه ۱۱۰۱۰۴ ۴۶۲۵۲ نظام قدیم بیرجند دختر
اقتصاد – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۰۲۶۵ ۴۶۳۰۳ نظام قدیم رشت دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۱۰۲۶۵ ۴۶۳۰۳ نظام قدیم کردستان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – مناطق محروم ۱۱۰۴۱۰ ۴۶۳۶۳ نظام قدیم اهواز دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه سید جمال الدین اسد ابادی – روزانه ۱۱۰۴۸۲ ۴۶۳۹۶ نظام جدید گزبرخوار دختر
مهندسی طبیعت – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه ۱۱۰۴۸۲ ۴۶۳۹۶ نظام قدیم نائین پسر
اقتصاد – دانشگاه سمنان – روزانه ۱۱۰۴۸۲ ۴۶۳۹۶ نظام قدیم سمنان دختر
اقتصاد – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۰۵۵۹ ۴۶۴۳۱ نظام قدیم بابل پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه اراک – روزانه ۱۱۰۵۵۹ ۴۶۴۳۱ نظام جدید کرج پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه سمنان – روزانه ۱۱۰۶۳۱ ۴۶۴۶۴ نظام جدید سمنان پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی سیرجان – روزانه ۱۱۰۷۰۳ ۴۶۴۹۶ نظام جدید کرمان پسر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۱۰۷۰۳ ۴۶۴۹۶ نظام قدیم همدان دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر – روزانه ۱۱۰۷۰۳ ۴۶۴۹۶ نظام قدیم زنجان دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۱۰۷۰۳ ۴۶۴۹۶ نظام قدیم کرج دختر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۰۷۷۹ ۴۶۵۲۷ نظام جدید یزد دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه یزد – روزانه ۱۱۰۷۷۹ ۴۶۵۲۷ نظام قدیم یزد دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه ۱۱۰۸۵۷ ۴۶۵۵۹ نظام قدیم ساری پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه صنعتی جندی شاپور – روزانه ۱۱۰۹۳۴ ۴۶۵۹۱ نظام قدیم اهواز دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه ۱۱۰۹۳۴ ۴۶۵۹۱ نظام قدیم تربت حیدریه دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان قم – پیام نور ۱۱۱۰۱۱ ۴۶۶۲۰ نظام قدیم اراک دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۱۱۰۹۷ ۴۶۶۵۲ نظام قدیم زرین شهر دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس حضرت رسول اکرم ( ص ) اهواز – فرهنگیان ۱۱۱۰۹۷ ۴۶۶۵۲ نظام جدید اهواز پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه سمنان – روزانه ۱۱۱۰۹۷ ۴۶۶۵۲ نظام قدیم آمل دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۱۱۰۹۷ ۴۶۶۵۲ نظام جدید همدان دختر
زیست شناسی گیاهی – دانشگاه مازندران – روزانه ۱۱۱۲۶۴ ۴۶۷۱۶ نظام جدید بهشهر دختر
اقتصاد – دانشگاه ایت اله بروجردی – روزانه ۱۱۱۲۶۴ ۴۶۷۱۶ نظام قدیم خرم آباد دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی بصیر – غیر انتفاعی ۱۱۱۲۶۴ ۴۶۷۱۶ نظام قدیم کرج دختر
حسابداری – دانشگاه لرستان – روزانه ۱۱۱۳۳۴ ۴۶۷۴۷ نظام قدیم اهواز پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۱۱۳۳۴ ۴۶۷۴۷ نظام جدید کرج دختر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۱۴۰۵ ۴۶۷۸۰ نظام جدید یزد دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی سراج – غیر انتفاعی ۱۱۱۴۷۹ ۴۶۸۱۲ نظام قدیم میانه دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۱۱۶۰۷ ۴۶۸۴۸ نظام قدیم کرج دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه ۱۱۱۶۷۹ ۴۶۸۷۱ نظام قدیم کاشمر پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۱۷۴۷ ۴۶۸۹۹ نظام جدید یزد دختر
حسابداری – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۱۸۸۸ ۴۶۹۶۵ نظام جدید شاهرود دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۱۱۸۸۸ ۴۶۹۶۵ نظام جدید دزفول دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی سراج – غیر انتفاعی ۱۱۱۹۶۶ ۴۷۰۰۰ نظام جدید بابل دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص ) – روزانه ۱۱۱۹۶۶ ۴۷۰۰۰ نظام قدیم دهدشت دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه خوارزمی – روزانه ۱۱۱۹۶۶ ۴۷۰۰۰ نظام جدید کرج پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – غیر انتفاعی ۱۱۲۰۴۹ ۴۷۰۳۴ نظام قدیم سبزوار دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۱۲۲۱۲ ۴۷۱۰۰ نظام جدید لاهیجان دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی بینالود – غیر انتفاعی ۱۱۲۲۱۲ ۴۷۱۰۰ نظام قدیم سبزوار دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی احرار – غیر انتفاعی ۱۱۲۲۱۲ ۴۷۱۰۰ نظام قدیم بندرانزلی دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۲۲۱۲ ۴۷۱۰۰ نظام جدید رفسنجان دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۱۲۳۶۷ ۴۷۱۶۷ نظام قدیم قزوین دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۱۲۳۶۷ ۴۷۱۶۷ نظام قدیم کردستان پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه حکیم سبزواری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۲۳۶۷ ۴۷۱۶۷ نظام جدید سبزوار دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه فسا – روزانه ۱۱۲۳۶۷ ۴۷۱۶۷ نظام جدید کرمان دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۱۲۵۱۶ ۴۷۲۳۰ نظام جدید اهواز دختر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۲۵۸۸ ۴۷۲۶۴ نظام جدید اردکان دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۱۲۵۸۸ ۴۷۲۶۴ نظام قدیم اهواز دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۱۲۶۶۱ ۴۷۲۹۹ نظام جدید کرج پسر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۱۲۷۹۸ ۴۷۳۵۲ نظام قدیم همدان دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۱۲۷۹۸ ۴۷۳۵۲ نظام قدیم بندرانزلی دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان قم – پیام نور ۱۱۳۰۲۰ ۴۷۴۲۹ نظام جدید قم دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه اراک – روزانه ۱۱۳۰۲۰ ۴۷۴۲۹ نظام قدیم اقلید دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه محقق اردبیلی – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۳۰۹۶ ۴۷۴۶۱ نظام قدیم اردبیل دختر
حسابداری – دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش – غیر انتفاعی ۱۱۳۰۹۶ ۴۷۴۶۱ نظام قدیم نهاوند پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه بوعلی سینا – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۳۱۶۸ ۴۷۴۹۳ نظام قدیم آمل پسر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۱۳۱۶۸ ۴۷۴۹۳ نظام جدید همدان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۳۱۶۸ ۴۷۴۹۳ نظام جدید بابلسر دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۱۳۱۶۸ ۴۷۴۹۳ نظام جدید مبارکه دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۱۳۲۴۹ ۴۷۵۲۸ نظام قدیم خرم آباد پسر
بهداشت و بازرسی گوشت – دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل – روزانه ۱۱۳۲۴۹ ۴۷۵۲۸ نظام قدیم خرم آباد پسر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۱۳۳۳۱ ۴۷۵۶۱ نظام قدیم کرج دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه بجنورد – روزانه ۱۱۳۴۰۸ ۴۷۵۹۱ نظام قدیم تربت حیدریه دختر
اقتصاد – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۱۳۴۰۸ ۴۷۵۹۱ نظام قدیم زاهدان دختر
اقتصاد – دانشگاه گنبد – روزانه ۱۱۳۴۰۸ ۴۷۵۹۱ نظام جدید چالوس دختر
علوم و مهندسی باغبانی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۱۳۴۸۳ ۴۷۶۱۹ نظام جدید کاشمر دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه قم – روزانه ۱۱۳۵۵۹ ۴۷۶۴۹ نظام قدیم شهریار پسر
علوم و مهندسی شیلات – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۱۳۶۴۰ ۴۷۶۸۲ نظام جدید تربت حیدریه پسر
حسابداری – دانشگاه ولایت – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۳۶۴۰ ۴۷۶۸۲ نظام جدید خرم آباد پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۳۷۲۵ ۴۷۷۱۵ نظام قدیم گرمسار پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۱۳۷۲۵ ۴۷۷۱۵ نظام جدید کرج دختر
زیست شناسی گیاهی – دانشگاه مازندران – روزانه ۱۱۳۸۰۱ ۴۷۷۴۵ نظام قدیم رشت دختر
حسابداری – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۱۳۸۷۵ ۴۷۷۷۳ نظام جدید مبارکه دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۳۹۵۲ ۴۷۸۰۵ نظام جدید سمنان دختر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۳۹۵۲ ۴۷۸۰۵ نظام جدید یزد دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نور استان قزوین – پیام نور ۱۱۴۰۲۶ ۴۷۸۳۸ نظام قدیم کرج دختر
زیست شناسی گیاهی – دانشگاه مازندران – روزانه ۱۱۴۲۴۴ ۴۷۹۲۹ نظام قدیم فریدون کنار دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – پیام نور ۱۱۴۳۱۲ ۴۷۹۵۴ نظام قدیم سامان پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه حکیم سبزواری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۴۳۹۴ ۴۷۹۸۶ نظام قدیم سبزوار دختر
علوم ازمایشگاهی دامپزشکی – دانشگاه لرستان – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۴۳۹۴ ۴۷۹۸۶ نظام قدیم خرم آباد دختر
مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – روزانه ۱۱۴۳۹۴ ۴۷۹۸۶ نظام جدید کرمان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه جیرفت – روزانه ۱۱۴۳۹۴ ۴۷۹۸۶ نظام قدیم کرمان پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – پیام نور ۱۱۴۴۸۵ ۴۸۰۲۷ نظام قدیم کرمانشاه پسر
شیمی محض – دانشگاه زنجان – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۴۵۶۵ ۴۸۰۶۲ نظام قدیم زنجان دختر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۱۴۵۶۵ ۴۸۰۶۲ نظام قدیم بابل دختر
روانشناسی – دانشگاه لرستان – روزانه ۱۱۴۷۱۴ ۴۸۱۱۶ نظام قدیم خرم آباد پسر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان قم – پیام نور ۱۱۴۷۹۲ ۴۸۱۴۵ نظام جدید قم دختر
علوم ورزشی – دانشگاه گیلان – روزانه ۱۱۴۸۶۰ ۴۸۱۶۹ نظام قدیم قوچان پسر
شیمی محض – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۱۴۸۶۰ ۴۸۱۶۹ نظام قدیم همدان دختر
زیست فناوری – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۱۴۹۲۷ ۴۸۱۹۴ نظام جدید نجف آباد دختر
حسابداری – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۱۴۹۲۷ ۴۸۱۹۴ نظام قدیم خمینی شهر دختر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه اردکان – روزانه ۱۱۵۰۰۱ ۴۸۲۲۷ نظام جدید یزد دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – روزانه ۱۱۵۰۰۱ ۴۸۲۲۷ نظام جدید بیرجند پسر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه گیلان – روزانه ۱۱۵۰۰۱ ۴۸۲۲۷ نظام قدیم رشت دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۱۵۰۰۱ ۴۸۲۲۷ نظام قدیم سمنان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – پیام نور ۱۱۵۰۰۱ ۴۸۲۲۷ نظام جدید قم دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – غیر انتفاعی ۱۱۵۰۶۹ ۴۸۲۵۶ نظام قدیم اهواز دختر
علوم قران و حدیث – دانشگاه علوم و معارف قران کریم – روزانه ۱۱۵۱۳۷ ۴۸۲۸۴ نظام جدید یزد دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان اردبیل – پیام نور ۱۱۵۱۳۷ ۴۸۲۸۴ نظام جدید اردبیل پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – روزانه ۱۱۵۱۳۷ ۴۸۲۸۴ نظام جدید گرگان پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی رشدیه – غیر انتفاعی ۱۱۵۱۳۷ ۴۸۲۸۴ نظام قدیم اردبیل دختر
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار – دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر – روزانه ۱۱۵۲۱۶ ۴۸۳۱۹ نظام جدید زاهدان پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – مرکز اموزش عالی استهبان – روزانه ۱۱۵۳۶۶ ۴۸۳۷۰ نظام قدیم لاهیجان پسر
علوم و مهندسی خاک – دانشگاه تهران – روزانه ۱۱۵۴۳۰ ۴۸۳۹۲ نظام جدید کرج پسر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان خوزستان – پیام نور ۱۱۵۵۰۳ ۴۸۴۱۹ نظام قدیم اهواز دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی سمنان – فرهنگیان ۱۱۵۵۹۱ ۴۸۴۵۳ نظام جدید شاهرود پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۱۵۵۹۱ ۴۸۴۵۳ نظام جدید کرج پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۱۵۶۷۳ ۴۸۴۸۴ نظام قدیم همدان پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه ملایر – روزانه ۱۱۵۷۵۰ ۴۸۵۱۳ نظام قدیم نهاوند دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۱۵۷۵۰ ۴۸۵۱۳ نظام قدیم اهواز دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۵۷۵۰ ۴۸۵۱۳ نظام قدیم قائم شهر دختر
حسابداری – دانشگاه رازی – روزانه ۱۱۵۷۵۰ ۴۸۵۱۳ نظام قدیم کرمانشاه دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۱۵۹۸۴ ۴۸۶۰۲ نظام جدید تهران پسر
اقتصاد – دانشگاه شهید چمران – روزانه ۱۱۶۱۳۸ ۴۸۶۶۱ نظام قدیم اهواز دختر
مدیریت فرهنگی هنری – دانشگاه علم و فرهنگ – غیر انتفاعی ۱۱۶۱۳۸ ۴۸۶۶۱ نظام جدید کرج دختر
علوم ورزشی – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۶۲۳۳ ۴۸۷۰۳ نظام جدید رستم کلا دختر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۱۶۲۳۳ ۴۸۷۰۳ نظام قدیم همدان دختر
مدیریت بازرگانی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی ۱۱۶۲۳۳ ۴۸۷۰۳ نظام قدیم اسلام‌شهر دختر
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دانشگاه علوم پزشکی زابل – روزانه ۱۱۶۲۳۳ ۴۸۷۰۳ نظام قدیم ورامین دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه محقق اردبیلی – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۶۲۳۳ ۴۸۷۰۳ نظام قدیم اردبیل دختر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۱۶۲۳۳ ۴۸۷۰۳ نظام قدیم شهریار دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۶۳۹۲ ۴۸۷۶۸ نظام قدیم شاهرود دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۶۴۷۱ ۴۸۷۹۵ نظام قدیم بابل دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۱۶۵۴۴ ۴۸۸۲۲ نظام قدیم کردستان دختر
مدیریت بازرگانی – موسسه غیرانتفاعی رسام – غیر انتفاعی ۱۱۶۵۴۴ ۴۸۸۲۲ نظام قدیم شهریار دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی شاندیز – غیر انتفاعی ۱۱۶۷۱۵ ۴۸۸۸۹ نظام قدیم سبزوار دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۱۶۷۱۵ ۴۸۸۸۹ نظام جدید کرج پسر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۱۶۸۰۳ ۴۸۹۲۸ نظام جدید محمد شهر دختر
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۱۶۸۰۳ ۴۸۹۲۸ نظام جدید شهر قدس دختر
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۱۶۸۸۴ ۴۸۹۶۳ نظام قدیم کرج پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۱۶۸۸۴ ۴۸۹۶۳ نظام قدیم چناران پسر
زیست فناوری – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۱۶۸۸۴ ۴۸۹۶۳ نظام قدیم فلاورجان دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – روزانه ۱۱۶۸۸۴ ۴۸۹۶۳ نظام جدید بابل دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه حکیم سبزواری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۷۰۴۲ ۴۹۰۱۹ نظام قدیم نیشابور دختر
علوم ورزشی – دانشگاه شهرکرد – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۷۰۴۲ ۴۹۰۱۹ نظام قدیم فرخ شهر دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – پیام نور ۱۱۷۰۴۲ ۴۹۰۱۹ نظام قدیم شهر کرد دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۱۷۱۲۵ ۴۹۰۵۲ نظام قدیم کرج دختر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه اردکان – روزانه ۱۱۷۲۱۶ ۴۹۰۹۱ نظام جدید یزد دختر
تاریخ اسلام – دانشگاه میبد – روزانه ۱۱۷۳۰۴ ۴۹۱۲۴ نظام جدید یزد دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی اسفراین – روزانه ۱۱۷۳۸۷ ۴۹۱۵۳ نظام قدیم سبزوار پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی بصیر – غیر انتفاعی ۱۱۷۳۸۷ ۴۹۱۵۳ نظام قدیم محمد شهر دختر
مدیریت بازرگانی – موسسه غیرانتفاعی رسام – غیر انتفاعی ۱۱۷۴۶۶ ۴۹۱۷۶ نظام جدید کرج دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۱۷۶۹۲ ۴۹۲۶۳ نظام قدیم خرم آباد دختر
مهندسی طبیعت – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه ۱۱۷۶۹۲ ۴۹۲۶۳ نظام جدید اردستان دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۷۶۹۲ ۴۹۲۶۳ نظام جدید قائم شهر دختر
مهندسی فضای سبز – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۱۷۶۹۲ ۴۹۲۶۳ نظام قدیم قوچان پسر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۷۷۷۳ ۴۹۲۹۳ نظام جدید سمنان دختر
مدیریت بازرگانی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه ۱۱۷۷۷۳ ۴۹۲۹۳ نظام قدیم بیرجند دختر
بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – مناطق محروم ۱۱۷۸۴۲ ۴۹۳۲۱ نظام جدید زاهدان پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۱۷۹۲۱ ۴۹۳۵۳ نظام قدیم بیرجند پسر
علوم و مهندسی محیط زیست – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۱۷۹۲۱ ۴۹۳۵۳ نظام قدیم کرج پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه گنبد – روزانه ۱۱۷۹۲۱ ۴۹۳۵۳ نظام جدید ساری دختر
علوم قران و حدیث – دانشگاه علوم و معارف قران کریم – روزانه ۱۱۸۰۱۵ ۴۹۳۸۶ نظام قدیم رشت دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی امین – غیر انتفاعی ۱۱۸۰۱۵ ۴۹۳۸۶ نظام جدید اهواز دختر
مهندسی بهداشت محیط – دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر – روزانه ۱۱۸۰۱۵ ۴۹۳۸۶ نظام قدیم ساری دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۱۸۰۱۵ ۴۹۳۸۶ نظام قدیم کرج پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۸۱۶۸ ۴۹۴۴۱ نظام قدیم قوچان دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بم – روزانه ۱۱۸۱۶۸ ۴۹۴۴۱ نظام جدید کرمان پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۸۲۵۴ ۴۹۴۶۸ نظام جدید یزد دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۱۸۲۵۴ ۴۹۴۶۸ نظام جدید اهواز پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۱۸۳۴۰ ۴۹۴۹۷ نظام قدیم اهواز پسر
اقتصاد – دانشگاه گلستان – روزانه ۱۱۸۴۱۳ ۴۹۵۲۵ نظام قدیم بیرجند پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – روزانه ۱۱۸۴۱۳ ۴۹۵۲۵ نظام جدید نور دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی احرار – غیر انتفاعی ۱۱۸۴۸۸ ۴۹۵۵۷ نظام جدید لاهیجان پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۱۸۴۸۸ ۴۹۵۵۷ نظام قدیم باغستان پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی بصیر – غیر انتفاعی ۱۱۸۴۸۸ ۴۹۵۵۷ نظام جدید محمد شهر دختر
علوم و مهندسی محیط زیست – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۱۸۵۶۹ ۴۹۵۹۰ نظام قدیم شهریار پسر
مدیریت کسب و کارهای کوچک – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (ع) – روزانه ۱۱۸۶۴۶ ۴۹۶۱۸ نظام قدیم قم دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه گیلان – روزانه ۱۱۸۷۲۴ ۴۹۶۴۷ نظام جدید لاهیجان پسر
اقتصاد – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۱۸۷۲۴ ۴۹۶۴۷ نظام قدیم کرمان دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه قم – روزانه ۱۱۸۷۲۴ ۴۹۶۴۷ نظام قدیم قم پسر
مهندسی طبیعت – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۱۸۸۰۹ ۴۹۶۸۰ نظام جدید سبزوار دختر
حسابداری – مجتمع اموزش عالی سراوان – روزانه ۱۱۸۸۰۹ ۴۹۶۸۰ نظام قدیم قزوین دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه مراغه – روزانه ۱۱۸۸۸۷ ۴۹۷۱۲ نظام جدید مراغه دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – غیر انتفاعی ۱۱۸۹۶۷ ۴۹۷۴۴ نظام قدیم اردبیل دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – غیر انتفاعی ۱۱۸۹۶۷ ۴۹۷۴۴ نظام قدیم سبزوار پسر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی بندرعباس – فرهنگیان ۱۱۹۰۵۷ ۴۹۷۷۶ نظام قدیم بندر کنگ و چارک پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی مولانا – غیر انتفاعی ۱۱۹۱۴۱ ۴۹۸۰۶ نظام قدیم شهریار دختر
شیمی محض – دانشگاه کاشان – روزانه ۱۱۹۲۱۵ ۴۹۸۳۹ نظام قدیم کاشان دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه یزد – روزانه ۱۱۹۲۹۱ ۴۹۸۷۳ نظام جدید یزد دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۱۹۲۹۱ ۴۹۸۷۳ نظام قدیم کرمان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۹۲۹۱ ۴۹۸۷۳ نظام قدیم نوشهر پسر
علوم و مهندسی شیلات – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۱۹۳۷۴ ۴۹۹۰۷ نظام قدیم قم پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۱۹۶۲۱ ۵۰۰۰۸ نظام جدید زاهدان دختر
گردشگری – دانشگاه محقق اردبیلی – روزانه ۱۱۹۶۲۱ ۵۰۰۰۸ نظام قدیم اردبیل دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – غیر انتفاعی ۱۱۹۷۱۲ ۵۰۰۴۴ نظام قدیم مبارکه دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۱۹۷۹۸ ۵۰۰۸۰ نظام جدید کرج دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – غیر انتفاعی ۱۱۹۷۹۸ ۵۰۰۸۰ نظام قدیم سبزوار دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۱۹۷۹۸ ۵۰۰۸۰ نظام قدیم اهواز پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۱۹۷۹۸ ۵۰۰۸۰ نظام جدید اسلام‌شهر دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۹۷۹۸ ۵۰۰۸۰ نظام قدیم جویبار دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۹۹۵۰ ۵۰۱۳۲ نظام قدیم سامان پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه دامغان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۰۰۳۳ ۵۰۱۶۵ نظام جدید سمنان پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۲۰۱۱۹ ۵۰۲۰۳ نظام قدیم کرج دختر
اقتصاد – دانشگاه بجنورد – روزانه ۱۲۰۱۱۹ ۵۰۲۰۳ نظام قدیم سبزوار پسر
مدیریت مالی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی ۱۲۰۱۱۹ ۵۰۲۰۳ نظام جدید شهریار دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی رشدیه – غیر انتفاعی ۱۲۰۲۰۲ ۵۰۲۳۹ نظام قدیم گرگان دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی سمنان – فرهنگیان ۱۲۰۲۸۲ ۵۰۲۷۳ نظام قدیم سمنان پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی سلمان – غیر انتفاعی ۱۲۰۲۸۲ ۵۰۲۷۳ نظام قدیم سبزوار پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی تاکستان – غیر انتفاعی ۱۲۰۲۸۲ ۵۰۲۷۳ نظام قدیم فردیس دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنربیرجند – فرهنگیان ۱۲۰۳۶۵ ۵۰۳۰۲ نظام جدید بیرجند پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی اسفراین – روزانه ۱۲۰۳۶۵ ۵۰۳۰۲ نظام قدیم نیشابور پسر
علوم و مهندسی محیط زیست – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۲۰۳۶۵ ۵۰۳۰۲ نظام قدیم کرج پسر
مدیریت مالی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی ۱۲۰۵۲۵ ۵۰۳۶۰ نظام قدیم اسلام‌شهر دختر
اقتصاد – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۲۰۶۰۷ ۵۰۳۹۱ نظام قدیم میبد دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – روزانه ۱۲۰۶۰۷ ۵۰۳۹۱ نظام قدیم تربت حیدریه پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – روزانه ۱۲۰۶۰۷ ۵۰۳۹۱ نظام جدید شاهرود پسر
گردشگری – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۰۶۰۷ ۵۰۳۹۱ نظام جدید نیشابور دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه یزد – روزانه ۱۲۰۶۰۷ ۵۰۳۹۱ نظام جدید یزد پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه زنجان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۰۶۸۴ ۵۰۴۲۰ نظام جدید زنجان دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – پیام نور ۱۲۰۹۳۰ ۵۰۵۰۹ نظام جدید ارومیه پسر
اقتصاد – دانشگاه میبد – روزانه ۱۲۰۹۳۰ ۵۰۵۰۹ نظام جدید آران و بیدگل دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۱۰۱۴ ۵۰۵۴۳ نظام جدید زاهدان دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج – فرهنگیان ۱۲۱۱۰۴ ۵۰۵۸۰ نظام جدید کرج پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – غیر انتفاعی ۱۲۱۱۰۴ ۵۰۵۸۰ نظام جدید نیشابور دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۲۱۲۶۸ ۵۰۶۳۹ نظام جدید میبد دختر
مهندسی طبیعت – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه ۱۲۱۲۶۸ ۵۰۶۳۹ نظام قدیم اصفهان دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۱۳۴۱ ۵۰۶۶۸ نظام قدیم خرم آباد دختر
میکروبیولوژی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۲۱۳۴۱ ۵۰۶۶۸ نظام جدید اسلام‌شهر دختر
مهندسی بهداشت محیط – دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر – روزانه ۱۲۱۴۲۳ ۵۰۷۰۳ نظام قدیم زاهدان دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج – فرهنگیان ۱۲۱۴۲۳ ۵۰۷۰۳ نظام قدیم کمال آباد/کمال شهر پسر
مدیریت صنعتی – مرکزاموزش عالی لامرد – روزانه ۱۲۱۴۲۳ ۵۰۷۰۳ نظام قدیم لامرد دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۲۱۵۸۴ ۵۰۷۷۶ نظام جدید لاهیجان دختر
علوم ورزشی – دانشگاه قم – روزانه ۱۲۱۶۶۰ ۵۰۸۰۹ نظام جدید قم دختر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۲۱۸۱۲ ۵۰۸۷۱ نظام قدیم زاهدان دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – روزانه ۱۲۱۸۱۲ ۵۰۸۷۱ نظام جدید اهواز دختر
گردشگری – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۱۸۹۷ ۵۰۹۰۷ نظام جدید نوشهر دختر
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۲۱۸۹۷ ۵۰۹۰۷ نظام قدیم زاهدان دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه شهید باهنر – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۱۸۹۷ ۵۰۹۰۷ نظام قدیم کرمان دختر
زیست فناوری – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۲۲۱۳۲ ۵۰۹۹۳ نظام جدید شاهین شهر دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۲۲۲۹۸ ۵۱۰۵۶ نظام جدید یزد دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهیدمطهری زاهدان – فرهنگیان ۱۲۲۴۶۱ ۵۱۱۲۷ نظام جدید زاهدان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه تبریز – روزانه ۱۲۲۴۶۱ ۵۱۱۲۷ نظام قدیم اردبیل پسر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۲۲۵۴۵ ۵۱۱۶۳ نظام قدیم ورامین دختر
شیمی محض – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۲۲۵۴۵ ۵۱۱۶۳ نظام جدید کرمانشاه پسر
مدیریت دولتی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۲۲۵۴۵ ۵۱۱۶۳ نظام جدید زاهدان پسر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۲۲۵۴۵ ۵۱۱۶۳ نظام جدید کرج دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۲۲۵۴۵ ۵۱۱۶۳ نظام جدید ورامین دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج – فرهنگیان ۱۲۲۶۸۶ ۵۱۲۱۹ نظام جدید کرج پسر
اقتصاد – دانشگاه خلیج فارس – روزانه ۱۲۲۷۷۵ ۵۱۲۵۸ نظام جدید بوشهر پسر
مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – روزانه ۱۲۲۷۷۵ ۵۱۲۵۸ نظام جدید مبارکه دختر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۲۲۹۲۸ ۵۱۳۲۳ نظام قدیم تهران دختر
گردشگری – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۳۰۰۹ ۵۱۳۵۱ نظام قدیم آمل پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۲۳۱۰۰ ۵۱۳۸۲ نظام جدید کرج دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۳۱۸۱ ۵۱۴۱۰ نظام قدیم جویبار دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان قم – پیام نور ۱۲۳۳۴۵ ۵۱۴۷۲ نظام جدید قم دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۳۴۳۴ ۵۱۵۰۹ نظام جدید گرمسار دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۲۳۴۳۴ ۵۱۵۰۹ نظام قدیم سبزوار پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۳۵۹۲ ۵۱۵۸۳ نظام جدید کرج دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه یزد – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۳۵۹۲ ۵۱۵۸۳ نظام جدید یزد پسر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۲۳۶۸۴ ۵۱۶۲۲ نظام جدید بیرجند پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۲۳۶۸۴ ۵۱۶۲۲ نظام قدیم بیرجند پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۲۳۷۸۳ ۵۱۶۶۵ نظام قدیم خمینی شهر دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۳۷۸۳ ۵۱۶۶۵ نظام جدید سمنان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۲۳۷۸۳ ۵۱۶۶۵ نظام قدیم کردستان دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی زند شیراز – غیر انتفاعی ۱۲۳۸۷۸ ۵۱۷۰۹ نظام قدیم خرم آباد دختر
اقتصاد – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۳۸۷۸ ۵۱۷۰۹ نظام جدید شاهرود دختر
اقتصاد – دانشگاه رازی – روزانه ۱۲۳۸۷۸ ۵۱۷۰۹ نظام قدیم کرمانشاه دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه زنجان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۳۸۷۸ ۵۱۷۰۹ نظام قدیم ابهر پسر
زیست فناوری – دانشگاه ایلام – مناطق محروم ۱۲۴۰۳۲ ۵۱۷۷۰ نظام قدیم خرم آباد پسر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس حضرت رسول اکرم ( ص ) اهواز – فرهنگیان ۱۲۴۰۳۲ ۵۱۷۷۰ نظام جدید اهواز پسر
اقتصاد – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۴۱۷۹ ۵۱۸۲۹ نظام قدیم رشت دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۲۴۱۷۹ ۵۱۸۲۹ نظام قدیم کرج پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۴۲۶۶ ۵۱۸۶۴ نظام قدیم ساری پسر
علوم ورزشی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۲۴۶۵۸ ۵۲۰۱۴ نظام قدیم کاشمر پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۲۴۹۲۲ ۵۲۱۱۶ نظام قدیم همدان دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان قم – پیام نور ۱۲۵۰۱۴ ۵۲۱۵۶ نظام قدیم آران و بیدگل پسر
علوم ورزشی – دانشگاه اصفهان – روزانه ۱۲۵۰۹۸ ۵۲۱۹۰ نظام جدید خمینی شهر دختر
گردشگری – دانشگاه محقق اردبیلی – روزانه ۱۲۵۰۹۸ ۵۲۱۹۰ نظام قدیم تبریز دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – پیام نور ۱۲۵۰۹۸ ۵۲۱۹۰ نظام جدید نجف آباد دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) – غیر انتفاعی ۱۲۵۲۶۳ ۵۲۲۴۸ نظام قدیم همدان دختر
مهندسی بهداشت محیط – دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر – روزانه ۱۲۵۲۶۳ ۵۲۲۴۸ نظام قدیم کرمان پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۲۵۲۶۳ ۵۲۲۴۸ نظام جدید شاهین شهر دختر
مدیریت صنعتی – مجتمع اموزش عالی گناباد – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۵۳۴۰ ۵۲۲۸۵ نظام جدید گناباد دختر
علوم ورزشی – دانشگاه مازندران – روزانه ۱۲۵۳۴۰ ۵۲۲۸۵ نظام جدید آمل دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج – فرهنگیان ۱۲۵۵۷۹ ۵۲۳۷۳ نظام قدیم کرج پسر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – روزانه ۱۲۵۵۷۹ ۵۲۳۷۳ نظام قدیم آمل دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۲۵۵۷۹ ۵۲۳۷۳ نظام قدیم کرمانشاه دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۵۵۷۹ ۵۲۳۷۳ نظام قدیم بیرجند پسر
اقتصاد – دانشگاه ایت اله بروجردی – روزانه ۱۲۵۶۶۱ ۵۲۴۰۶ نظام قدیم خرم آباد پسر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش – غیر انتفاعی ۱۲۵۶۶۱ ۵۲۴۰۶ نظام قدیم قم پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – روزانه ۱۲۵۶۶۱ ۵۲۴۰۶ نظام قدیم ملایر دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – غیر انتفاعی ۱۲۵۸۱۶ ۵۲۴۷۰ نظام قدیم بیرجند دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه زنجان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۵۸۸۶ ۵۲۴۹۹ نظام قدیم زنجان دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی امین – غیر انتفاعی ۱۲۵۹۵۸ ۵۲۵۲۸ نظام جدید فلاورجان دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۲۵۹۵۸ ۵۲۵۲۸ نظام جدید فریدون کنار دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۲۶۰۴۰ ۵۲۵۵۷ نظام جدید اهواز دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۲۶۰۴۰ ۵۲۵۵۷ نظام قدیم اسلام‌شهر دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه تهران – روزانه ۱۲۶۱۳۹ ۵۲۵۹۵ نظام جدید کرج دختر
اقتصاد – دانشگاه رازی – روزانه ۱۲۶۱۳۹ ۵۲۵۹۵ نظام جدید کرج پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۲۶۱۳۹ ۵۲۵۹۵ نظام قدیم شهریار پسر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش – غیر انتفاعی ۱۲۶۳۸۵ ۵۲۶۸۸ نظام جدید قم پسر
اقتصاد – دانشگاه بجنورد – روزانه ۱۲۶۴۶۷ ۵۲۷۲۰ نظام جدید بجنورد دختر
علوم ورزشی – دانشگاه یزد – روزانه ۱۲۶۴۶۷ ۵۲۷۲۰ نظام جدید یزد دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان قم – پیام نور ۱۲۶۶۱۳ ۵۲۷۸۳ نظام جدید قم دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی ۱۲۶۶۹۳ ۵۲۸۱۶ نظام جدید شاهین شهر دختر
گردشگری – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۶۸۴۶ ۵۲۸۷۴ نظام قدیم کرمان پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه اراک – مناطق محروم ۱۲۶۹۲۵ ۵۲۹۰۶ نظام قدیم خرم آباد دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی مولانا – غیر انتفاعی ۱۲۷۰۱۵ ۵۲۹۳۹ نظام جدید ورامین پسر
مدیریت صنعتی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی ۱۲۷۱۰۱ ۵۲۹۷۶ نظام قدیم ورامین دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی شاندیز – غیر انتفاعی ۱۲۷۳۲۳ ۵۳۰۶۲ نظام قدیم سبزوار دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۷۴۰۲ ۵۳۰۹۳ نظام قدیم رشت دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۲۷۵۶۳ ۵۳۱۵۳ نظام جدید اسلام‌شهر دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۲۷۶۵۳ ۵۳۱۹۰ نظام جدید شهرضا دختر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی نقش جهان – غیر انتفاعی ۱۲۷۶۵۳ ۵۳۱۹۰ نظام جدید یزد دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی حافظ – غیر انتفاعی ۱۲۷۸۰۶ ۵۳۲۵۳ نظام قدیم بهبهان دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد – روزانه ۱۲۷۸۰۶ ۵۳۲۵۳ نظام جدید یزد پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – روزانه ۱۲۷۸۸۲ ۵۳۲۸۵ نظام جدید اهواز پسر
اقتصاد – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۲۸۰۶۱ ۵۳۳۵۹ نظام قدیم کرمان دختر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۲۸۰۶۱ ۵۳۳۵۹ نظام جدید کرج پسر
اقتصاد – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۲۸۲۳۲ ۵۳۴۳۹ نظام قدیم رشت دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه بیرجند – روزانه ۱۲۸۳۱۷ ۵۳۴۷۷ نظام قدیم بیرجند دختر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۲۸۳۱۷ ۵۳۴۷۷ نظام جدید زنجان دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – روزانه ۱۲۸۳۱۷ ۵۳۴۷۷ نظام قدیم قائم شهر پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه یزد – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۸۴۰۰ ۵۳۵۱۲ نظام جدید یزد پسر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۲۸۴۷۶ ۵۳۵۴۱ نظام قدیم آمل دختر
حسابداری – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۲۸۶۲۸ ۵۳۵۹۱ نظام قدیم فردیس دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – پیام نور ۱۲۸۸۸۸ ۵۳۶۹۰ نظام جدید خمینی شهر پسر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۸۸۸۸ ۵۳۶۹۰ نظام قدیم قائم شهر پسر
اقتصاد – دانشگاه رازی – روزانه ۱۲۸۹۷۸ ۵۳۷۲۸ نظام قدیم کرمانشاه دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان قم – پیام نور ۱۲۸۹۷۸ ۵۳۷۲۸ نظام جدید قم دختر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۲۹۰۶۷ ۵۳۷۷۱ نظام قدیم اسلام‌شهر دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۲۹۰۶۷ ۵۳۷۷۱ نظام جدید زیدون پسر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان – پیام نور ۱۲۹۰۶۷ ۵۳۷۷۱ نظام قدیم داراب پسر
علوم ورزشی – دانشگاه مازندران – روزانه ۱۲۹۰۶۷ ۵۳۷۷۱ نظام جدید آمل دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۲۹۱۵۳ ۵۳۸۱۳ نظام قدیم اسلام‌شهر دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس حضرت رسول اکرم ( ص ) اهواز – فرهنگیان ۱۲۹۳۰۲ ۵۳۸۷۳ نظام قدیم اهواز پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۲۹۳۰۲ ۵۳۸۷۳ نظام جدید نیشابور دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – غیر انتفاعی ۱۲۹۳۸۳ ۵۳۹۰۷ نظام قدیم بجنورد دختر
علوم و مهندسی محیط زیست – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۲۹۵۳۶ ۵۳۹۶۳ نظام جدید اهواز دختر
مدیریت کسب و کارهای کوچک – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۹۵۳۶ ۵۳۹۶۳ نظام قدیم بابل دختر
مدیریت صنعتی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی ۱۲۹۵۳۶ ۵۳۹۶۳ نظام قدیم تهرانسر دختر
اقتصاد – دانشگاه شهید چمران – مناطق محروم ۱۲۹۷۱۳ ۵۴۰۳۱ نظام قدیم بهبهان دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۲۹۷۱۳ ۵۴۰۳۱ نظام قدیم کرمانشاه دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – مناطق محروم ۱۲۹۸۰۱ ۵۴۰۶۸ نظام جدید زاهدان پسر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه سمنان – روزانه ۱۲۹۸۰۱ ۵۴۰۶۸ نظام جدید دامغان دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه یزد – روزانه ۱۲۹۹۰۱ ۵۴۱۰۸ نظام جدید یزد پسر
حسابداری – دانشگاه لرستان – روزانه ۱۳۰۰۰۰ ۵۴۱۴۶ نظام جدید خرم آباد پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی کوشیار – غیر انتفاعی ۱۳۰۱۷۲ ۵۴۲۱۱ نظام قدیم رشت پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه سید جمال الدین اسد ابادی – روزانه ۱۳۰۱۷۲ ۵۴۲۱۱ نظام جدید همدان دختر
مدیریت صنعتی – مرکزاموزش عالی لامرد – روزانه ۱۳۰۲۷۷ ۵۴۲۵۰ نظام جدید لامرد پسر
علوم قران و حدیث – دانشگاه علوم و معارف قران کریم – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۰۴۴۸ ۵۴۳۲۴ نظام قدیم سیرجان پسر
علوم ورزشی – دانشگاه رازی – روزانه ۱۳۰۴۴۸ ۵۴۳۲۴ نظام قدیم نهاوند دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – پیام نور ۱۳۰۴۴۸ ۵۴۳۲۴ نظام قدیم ارومیه دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۳۰۶۱۲ ۵۴۳۹۴ نظام جدید قم پسر
مدیریت صنعتی – مجتمع اموزش عالی گناباد – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۰۶۹۹ ۵۴۴۳۰ نظام قدیم گناباد پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه بوعلی سینا – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۰۶۹۹ ۵۴۴۳۰ نظام قدیم همدان پسر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید باهنر اصفهان – فرهنگیان ۱۳۰۷۸۴ ۵۴۴۶۵ نظام قدیم فلاورجان پسر
حسابداری – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۱۱۰۸ ۵۴۵۹۱ نظام جدید سمنان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نور استان قزوین – پیام نور ۱۳۱۱۰۸ ۵۴۵۹۱ نظام جدید قزوین پسر
علوم و مهندسی خاک – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه ۱۳۱۳۴۳ ۵۴۶۷۶ نظام قدیم شهرضا دختر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۳۱۳۴۳ ۵۴۶۷۶ نظام قدیم کرج دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۳۱۳۴۳ ۵۴۶۷۶ نظام قدیم کرج دختر
مدیریت بازرگانی – مجتمع اموزش عالی گناباد – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۱۳۴۳ ۵۴۶۷۶ نظام قدیم بیرجند پسر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه گیلان – روزانه ۱۳۱۳۴۳ ۵۴۶۷۶ نظام قدیم کرج پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه گنبد – روزانه ۱۳۱۴۴۱ ۵۴۷۱۳ نظام جدید نور دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – روزانه ۱۳۱۵۴۹ ۵۴۷۵۶ نظام جدید بابل پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۳۱۵۴۹ ۵۴۷۵۶ نظام جدید کرج دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه صنعتی شهدای هویزه – روزانه ۱۳۱۷۲۰ ۵۴۸۲۲ نظام قدیم خرم آباد پسر
علوم ورزشی – دانشگاه بیرجند – روزانه ۱۳۱۹۷۰ ۵۴۹۳۴ نظام قدیم بیرجند پسر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۳۲۰۴۶ ۵۴۹۶۵ نظام قدیم کرج دختر
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دانشگاه علوم پزشکی بم – روزانه ۱۰۷۰۲۵ ۴۵۰۱۹ نظام قدیم بم دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۰۷۲۶۲ ۴۵۱۲۲ نظام قدیم سمنان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۰۷۳۴۸ ۴۵۱۵۵ نظام قدیم کردستان پسر
شیمی محض – دانشگاه اراک – روزانه ۱۰۸۰۶۱ ۴۵۴۲۹ نظام قدیم اراک دختر
فناوری اطلاعات سلامت – دانشگاه علوم پزشکی زابل – روزانه ۱۰۸۲۶۶ ۴۵۵۱۹ نظام جدید زابل پسر
مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه ۱۰۸۶۰۸ ۴۵۶۶۷ نظام قدیم زرند دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۰۹۳۵۸ ۴۵۹۵۶ نظام قدیم مشهد دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۰۹۳۵۸ ۴۵۹۵۶ نظام قدیم رفسنجان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه بیرجند – روزانه ۱۰۹۸۷۳ ۴۶۱۷۱ نظام قدیم بیرجند دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – پیام نور ۱۰۹۸۷۳ ۴۶۱۷۱ نظام جدید زرین شهر دختر
علوم و مهندسی شیلات – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۱۰۴۸۲ ۴۶۳۹۶ نظام قدیم مشهد پسر
اقتصاد – دانشگاه قم – روزانه ۱۱۰۷۰۳ ۴۶۴۹۶ نظام قدیم قم پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۱۷۴۷ ۴۶۸۹۹ نظام قدیم یزد دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی احرار – غیر انتفاعی ۱۱۲۲۱۲ ۴۷۱۰۰ نظام قدیم رشت دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه جیرفت – روزانه ۱۱۲۵۱۶ ۴۷۲۳۰ نظام قدیم جیرفت پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۱۲۵۸۸ ۴۷۲۶۴ نظام جدید یزد دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی سلمان – غیر انتفاعی ۱۱۲۶۶۱ ۴۷۲۹۹ نظام جدید مشهد دختر
گردشگری – دانشگاه شهرکرد – روزانه ۱۱۲۶۶۱ ۴۷۲۹۹ نظام جدید شهر کرد دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه لرستان – روزانه ۱۱۳۱۶۸ ۴۷۴۹۳ نظام قدیم خرم آباد دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه دامغان – روزانه ۱۱۴۰۲۶ ۴۷۸۳۸ نظام قدیم دامغان دختر
مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – روزانه ۱۱۴۳۹۴ ۴۷۹۸۶ نظام جدید جیرفت دختر
شیمی محض – دانشگاه اراک – روزانه ۱۱۵۸۳۱ ۴۸۵۴۵ نظام قدیم اراک دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۵۹۰۷ ۴۸۵۷۵ نظام جدید بابلسر پسر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه سمنان – روزانه ۱۱۶۱۳۸ ۴۸۶۶۱ نظام قدیم مهدی شهر دختر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۶۷۱۵ ۴۸۸۸۹ نظام قدیم آمل پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۱۶۸۰۳ ۴۸۹۲۸ نظام جدید بابلسر دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۱۷۶۹۲ ۴۹۲۶۳ نظام قدیم شهریار دختر
مدیریت مالی – موسسه غیرانتفاعی رسام – غیر انتفاعی ۱۱۷۸۴۲ ۴۹۳۲۱ نظام قدیم کرج دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان خوزستان – پیام نور ۱۱۸۰۱۵ ۴۹۳۸۶ نظام قدیم اهواز دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه شهرکرد – روزانه ۱۱۹۱۴۱ ۴۹۸۰۶ نظام جدید شهر کرد دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه دامغان – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۰۰۳۳ ۵۰۱۶۵ نظام جدید دامغان پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه بیرجند – روزانه ۱۲۰۳۶۵ ۵۰۳۰۲ نظام جدید بیرجند دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – روزانه ۱۲۰۶۰۷ ۵۰۳۹۱ نظام قدیم مانه و سملقان پسر
شیمی محض – دانشگاه هرمزگان – روزانه ۱۲۱۸۱۲ ۵۰۸۷۱ نظام قدیم بندرعباس دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۲۱۸۹۷ ۵۰۹۰۷ نظام جدید تهران دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه شهید باهنر – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۱۸۹۷ ۵۰۹۰۷ نظام قدیم کرمان دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی سهروردی – غیر انتفاعی ۱۲۲۲۱۳ ۵۱۰۲۴ نظام قدیم قزوین دختر
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی – دانشگاه رازی – نوبت دوم (شبانه) ۱۲۲۲۱۳ ۵۱۰۲۴ نظام قدیم کرمانشاه دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه جیرفت – روزانه ۱۲۲۳۷۶ ۵۱۰۸۹ نظام قدیم جیرفت دختر
روانشناسی – موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز – غیر انتفاعی ۱۲۳۳۴۵ ۵۱۴۷۲ نظام جدید شیراز دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نور استان قزوین – پیام نور ۱۲۳۶۸۴ ۵۱۶۲۲ نظام قدیم قزوین پسر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۲۴۱۷۹ ۵۱۸۲۹ نظام قدیم پرند دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۲۴۴۱۱ ۵۱۹۱۵ نظام جدید اسلام‌شهر پسر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی سهروردی – غیر انتفاعی ۱۲۵۶۶۱ ۵۲۴۰۶ نظام جدید قزوین پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۲۶۱۳۹ ۵۲۵۹۵ نظام قدیم تهران پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی میزان – غیر انتفاعی ۱۲۶۲۳۰ ۵۲۶۳۳ نظام قدیم تبریز دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی اوج – غیر انتفاعی ۱۲۶۹۲۵ ۵۲۹۰۶ نظام جدید آبیک دختر
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی – دانشکده علوم پزشکی آبادان – روزانه ۱۲۷۵۶۳ ۵۳۱۵۳ نظام قدیم آبادان دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه ۱۲۷۵۶۳ ۵۳۱۵۳ نظام جدید شاهرود دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۲۷۸۸۲ ۵۳۲۸۵ نظام جدید اشتهارد دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – روزانه ۱۲۸۰۶۱ ۵۳۳۵۹ نظام قدیم بستان پسر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه بیرجند – روزانه ۱۲۸۳۱۷ ۵۳۴۷۷ نظام قدیم بیرجند دختر
علوم قران و حدیث – دانشگاه علوم و معارف قران کریم – روزانه ۱۲۹۳۰۲ ۵۳۸۷۳ نظام قدیم مشهد پسر
علوم ورزشی – دانشگاه مازندران – روزانه ۱۲۹۵۳۶ ۵۳۹۶۳ نظام جدید بابلسر پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – پیام نور ۱۳۰۴۴۸ ۵۴۳۲۴ نظام جدید اصفهان دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۳۱۰۳۲ ۵۴۵۵۹ نظام قدیم نظر آباد پسر
علوم و مهندسی خاک – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه ۱۳۱۳۴۳ ۵۴۶۷۶ نظام قدیم اصفهان دختر
مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر – روزانه ۱۳۱۷۲۰ ۵۴۸۲۲ نظام قدیم چابهار دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۳۱۸۰۴ ۵۴۸۶۱ نظام قدیم زاهدان دختر

با رتبه زیر ۵۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشوم / منطقه ۳

شما در رشته محل های زیر بصورت منطقی شانس قبولی دارید :

 

رشته قبولی رتبه کشوری رتبه در سهمیه نظام آموزشی شهر جنسیت
زیست شناسی جانوری – دانشگاه گلستان – روزانه ۱۳۰۰۸۰ ۴۵۰۲۰ نظام قدیم گرگان دختر
علوم و مهندسی باغبانی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۳۰۰۸۰ ۴۵۰۲۰ نظام جدید چناران دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر – غیر انتفاعی ۱۳۰۱۷۲ ۴۵۰۶۱ نظام قدیم مشکین شهر دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه شهرکرد – روزانه ۱۳۰۱۷۲ ۴۵۰۶۱ نظام قدیم لردگان پسر
اموزش تربیت بدنی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران – فرهنگیان ۱۳۰۲۷۷ ۴۵۱۰۶ نظام جدید قرچک دختر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۳۰۳۶۷ ۴۵۱۴۴ نظام قدیم ملارد دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه لرستان – روزانه ۱۳۰۳۶۷ ۴۵۱۴۴ نظام قدیم رومشکان پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۳۰۵۲۵ ۴۵۲۰۱ نظام قدیم نقاب سبزوار پسر
علوم و مهندسی شیلات – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۳۰۶۱۲ ۴۵۲۴۱ نظام جدید ماهان پسر
شیمی محض – دانشگاه کاشان – روزانه ۱۳۰۶۱۲ ۴۵۲۴۱ نظام جدید فلاورجان دختر
شیمی محض – دانشگاه رازی – روزانه ۱۳۰۶۱۲ ۴۵۲۴۱ نظام قدیم اسلام آبادغرب دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – غیر انتفاعی ۱۳۰۶۱۲ ۴۵۲۴۱ نظام قدیم شوط پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر – غیر انتفاعی ۱۳۰۶۹۹ ۴۵۲۸۰ نظام قدیم اهر پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – روزانه ۱۳۰۷۸۴ ۴۵۳۱۵ نظام قدیم امیدیه دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – غیر انتفاعی ۱۳۰۸۷۳ ۴۵۳۵۶ نظام قدیم شیروان پسر
گردشگری – مجتمع اموزش عالی بم – روزانه ۱۳۰۸۷۳ ۴۵۳۵۶ نظام قدیم بم پسر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان خوزستان – پیام نور ۱۳۰۹۵۶ ۴۵۳۹۲ نظام قدیم آبادان دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان فارس – پیام نور ۱۳۰۹۵۶ ۴۵۳۹۲ نظام جدید خنج دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه ۱۳۱۰۳۲ ۴۵۴۲۳ نظام قدیم کاشمر دختر
علوم و مهندسی شیلات – دانشگاه تهران – روزانه ۱۳۱۱۰۸ ۴۵۴۵۱ نظام جدید گنبد دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه گنبد – مناطق محروم ۱۳۱۱۰۸ ۴۵۴۵۱ نظام قدیم بندرترکمن دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه یاسوج – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۱۱۸۶ ۴۵۴۸۲ نظام قدیم یاسوج دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۳۱۲۶۲ ۴۵۵۱۴ نظام جدید قشم دختر
فناوری اطلاعات سلامت – دانشگاه علوم پزشکی زابل – روزانه ۱۳۱۲۶۲ ۴۵۵۱۴ نظام قدیم زابل دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهید چمران – روزانه ۱۳۱۳۴۳ ۴۵۵۵۱ نظام جدید آبادان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه ملایر – روزانه ۱۳۱۳۴۳ ۴۵۵۵۱ نظام قدیم دالاهو دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۳۱۴۴۱ ۴۵۵۹۴ نظام جدید تهران دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – غیر انتفاعی ۱۳۱۵۴۹ ۴۵۶۴۲ نظام قدیم اهواز دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه ۱۳۱۵۴۹ ۴۵۶۴۲ نظام جدید پیرانشهر پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۳۱۵۴۹ ۴۵۶۴۲ نظام جدید رفسنجان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه محقق اردبیلی – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۱۵۴۹ ۴۵۶۴۲ نظام قدیم مشکین شهر دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – غیر انتفاعی ۱۳۱۵۴۹ ۴۵۶۴۲ نظام قدیم سراب دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه گلستان – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۱۶۴۱ ۴۵۶۸۴ نظام جدید علی آباد کتول دختر
اقتصاد – دانشگاه یاسوج – روزانه ۱۳۱۷۲۰ ۴۵۷۱۷ نظام قدیم یاسوج پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۱۸۰۴ ۴۵۷۴۸ نظام جدید آستانه اشرفیه پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – روزانه ۱۳۱۸۰۴ ۴۵۷۴۸ نظام جدید حاجی آباد پسر
مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – مناطق محروم ۱۳۱۸۹۰ ۴۵۷۸۱ نظام جدید سیب سوران و مهرستان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه ایلام – روزانه ۱۳۱۸۹۰ ۴۵۷۸۱ نظام قدیم رومشکان دختر
علوم و مهندسی باغبانی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۳۱۸۹۰ ۴۵۷۸۱ نظام جدید شیروان دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – مناطق محروم ۱۳۱۹۷۰ ۴۵۸۱۱ نظام جدید سیب سوران و مهرستان پسر
علوم ورزشی – دانشگاه بیرجند – روزانه ۱۳۱۹۷۰ ۴۵۸۱۱ نظام قدیم شیروان دختر
علوم قران و حدیث – دانشگاه علوم و معارف قران کریم – روزانه ۱۳۲۰۴۶ ۴۵۸۴۳ نظام قدیم فیض آبادتربت حیدریه پسر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان – پیام نور ۱۳۲۰۴۶ ۴۵۸۴۳ نظام قدیم قشم پسر
اقتصاد – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۳۲۰۴۶ ۴۵۸۴۳ نظام جدید انار پسر
روانشناسی – دانشگاه امام رضا(ع ) – غیر انتفاعی ۱۳۲۰۴۶ ۴۵۸۴۳ نظام جدید داراب دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – روزانه ۱۳۲۱۳۱ ۴۵۸۸۰ نظام قدیم گنبد دختر
علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – روزانه ۱۳۲۱۳۱ ۴۵۸۸۰ نظام قدیم پیرانشهر دختر
حسابداری – دانشگاه کوثر – روزانه ۱۳۲۲۱۳ ۴۵۹۱۵ نظام جدید فردوس دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه تبریز – روزانه ۱۳۲۲۱۳ ۴۵۹۱۵ نظام جدید اهر دختر
علوم ورزشی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه ۱۳۲۲۹۷ ۴۵۹۵۱ نظام قدیم راور دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۳۲۲۹۷ ۴۵۹۵۱ نظام قدیم کرج پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۳۲۳۸۲ ۴۵۹۹۱ نظام جدید یزد دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۳۲۳۸۲ ۴۵۹۹۱ نظام قدیم باخرز دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – مرکز اموزش عالی استهبان – روزانه ۱۳۲۳۸۲ ۴۵۹۹۱ نظام قدیم اهواز پسر
مامایی – دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر – مناطق محروم ۱۳۲۳۸۲ ۴۵۹۹۱ نظام قدیم ایرانشهر دختر
اقتصاد – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۳۲۳۸۲ ۴۵۹۹۱ نظام قدیم زرند دختر
علوم ورزشی – دانشگاه زنجان – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۲۵۵۷ ۴۶۰۷۶ نظام قدیم زرین آبادخدابنده دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – غیر انتفاعی ۱۳۲۷۱۸ ۴۶۱۴۹ نظام جدید فریمان پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۳۲۸۱۷ ۴۶۱۸۸ نظام قدیم فردیس دختر
علوم و صنایع غذایی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – روزانه ۱۳۲۹۷۹ ۴۶۲۵۹ نظام قدیم تهران دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه رازی – مناطق محروم ۱۳۲۹۷۹ ۴۶۲۵۹ نظام قدیم سرپل ذهاب دختر
علوم و مهندسی شیلات – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه ۱۳۲۹۷۹ ۴۶۲۵۹ نظام قدیم فارسان پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان اردبیل – پیام نور ۱۳۳۰۵۸ ۴۶۲۹۱ نظام قدیم نمین پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – روزانه ۱۳۳۱۴۱ ۴۶۳۲۹ نظام جدید سمنان پسر
شیمی محض – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۳۳۱۴۱ ۴۶۳۲۹ نظام قدیم بهار پسر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی بوشهر – فرهنگیان ۱۳۳۲۲۷ ۴۶۳۶۲ نظام قدیم برازجان پسر
اقتصاد – دانشگاه گنبد – روزانه ۱۳۳۲۲۷ ۴۶۳۶۲ نظام قدیم گنبد پسر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی بوشهر – فرهنگیان ۱۳۳۲۲۷ ۴۶۳۶۲ نظام قدیم برازجان پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه رازی – روزانه ۱۳۳۳۰۸ ۴۶۳۹۰ نظام جدید اسلام آبادغرب پسر
زیست فناوری – دانشگاه ایلام – روزانه ۱۳۳۳۹۳ ۴۶۴۲۰ نظام قدیم ایوان غرب دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمقصودی همدان – فرهنگیان ۱۳۳۳۹۳ ۴۶۴۲۰ نظام جدید رزن پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۳۳۴۸۳ ۴۶۴۵۴ نظام قدیم فردیس دختر
حسابداری – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۳۳۴۸۳ ۴۶۴۵۴ نظام قدیم ملارد دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه تهران – روزانه ۱۳۳۴۸۳ ۴۶۴۵۴ نظام جدید فردیس دختر
بهداشت مواد غذایی – دانشگاه ایلام – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۳۶۷۸ ۴۶۵۲۷ نظام قدیم ایلام دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه کردستان – روزانه ۱۳۳۷۶۳ ۴۶۵۶۱ نظام قدیم کامیاران دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه اراک – روزانه ۱۳۳۷۶۳ ۴۶۵۶۱ نظام قدیم شوش دانیال دختر
زمین شناسی – دانشگاه شیراز – روزانه ۱۳۳۸۵۶ ۴۶۶۰۲ نظام قدیم مرودشت دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی رشدیه – غیر انتفاعی ۱۳۳۹۴۹ ۴۶۶۳۹ نظام قدیم اهر دختر
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دانشگاه علوم پزشکی بم – روزانه ۱۳۴۰۳۹ ۴۶۶۷۷ نظام قدیم خوی دختر
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهیدمطهری زاهدان – فرهنگیان ۱۳۴۱۳۱ ۴۶۷۱۸ نظام قدیم ایرانشهر پسر
علوم ورزشی – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه ۱۳۴۳۷۹ ۴۶۸۲۳ نظام قدیم شبستر پسر
اقتصاد – دانشگاه یاسوج – مناطق محروم ۱۳۴۳۷۹ ۴۶۸۲۳ نظام قدیم گچساران پسر
علوم ورزشی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) – روزانه ۱۳۴۳۷۹ ۴۶۸۲۳ نظام قدیم آبیک پسر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه سمنان – روزانه ۱۳۴۵۶۴ ۴۶۸۹۰ نظام قدیم گنبد دختر
شیمی محض – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۳۴۵۶۴ ۴۶۸۹۰ نظام جدید زرند دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – پیام نور ۱۳۴۶۴۸ ۴۶۹۲۱ نظام قدیم فلاورجان دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – پیام نور ۱۳۴۸۲۳ ۴۶۹۸۷ نظام قدیم جوانرود پسر
علوم ورزشی – دانشگاه ایلام – روزانه ۱۳۴۹۰۹ ۴۷۰۱۷ نظام قدیم دره شهر دختر
حسابداری – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – غیر انتفاعی ۱۳۴۹۰۹ ۴۷۰۱۷ نظام جدید اسفراین دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۳۵۰۸۱ ۴۷۰۸۸ نظام جدید کاشمر دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه سید جمال الدین اسد ابادی – روزانه ۱۳۵۲۴۹ ۴۷۱۴۸ نظام قدیم پاوه دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه خلیج فارس – روزانه ۱۳۵۲۴۹ ۴۷۱۴۸ نظام قدیم سوق دوگنبدان دختر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۳۵۳۲۹ ۴۷۱۷۹ نظام قدیم یزد دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر – مناطق محروم ۱۳۵۴۹۵ ۴۷۲۵۵ نظام جدید ایرانشهر پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی شوشتر – روزانه ۱۳۵۵۸۸ ۴۷۲۹۴ نظام جدید شوشتر پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۵۶۷۰ ۴۷۳۲۶ نظام قدیم رضوانشهر دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه ۱۳۵۸۲۸ ۴۷۳۹۶ نظام جدید شیروان دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی ابادان – روزانه ۱۳۶۱۹۶ ۴۷۵۴۷ نظام قدیم رامهرمز پسر
زیست فناوری – دانشگاه مراغه – روزانه ۱۳۶۱۹۶ ۴۷۵۴۷ نظام قدیم نقده پسر
اقتصاد – دانشگاه رازی – روزانه ۱۳۶۱۹۶ ۴۷۵۴۷ نظام قدیم تکاب پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۳۶۲۸۴ ۴۷۵۸۲ نظام قدیم شهربابک دختر
حسابداری – مجتمع اموزش عالی سراوان – روزانه ۱۳۶۳۶۶ ۴۷۶۱۳ نظام جدید فسا پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهید باهنر – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۶۳۶۶ ۴۷۶۱۳ نظام قدیم شهربابک دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۳۶۴۵۱ ۴۷۶۴۰ نظام جدید خواف دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۳۶۶۱۶ ۴۷۷۰۱ نظام قدیم دورود دختر
علوم دامی – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه ۱۳۶۷۶۱ ۴۷۷۵۶ نظام جدید دهاقان دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه محقق اردبیلی – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۶۸۵۱ ۴۷۷۹۷ نظام قدیم مشکین شهر پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۳۶۸۵۱ ۴۷۷۹۷ نظام قدیم شهر قدس پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر – مناطق محروم ۱۳۶۸۵۱ ۴۷۷۹۷ نظام جدید ایرانشهر پسر
زیست فناوری – دانشگاه ایلام – روزانه ۱۳۶۹۳۴ ۴۷۸۳۷ نظام قدیم کرج پسر
حسابداری – مجتمع اموزش عالی سراوان – روزانه ۱۳۷۱۰۷ ۴۷۹۰۱ نظام قدیم پاوه دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۳۷۱۹۶ ۴۷۹۳۸ نظام قدیم شهر قدس دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۳۷۱۹۶ ۴۷۹۳۸ نظام قدیم امیدیه دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۷۳۵۸ ۴۸۰۰۴ نظام قدیم بهشهر پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۳۷۴۴۱ ۴۸۰۳۴ نظام جدید قرچک دختر
مهندسی فضای سبز – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۳۷۵۲۳ ۴۸۰۷۲ نظام جدید فردوس دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۷۶۰۷ ۴۸۱۱۲ نظام قدیم شاهرود دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زابل – روزانه ۱۳۷۷۹۸ ۴۸۱۹۵ نظام قدیم زابل پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر – غیر انتفاعی ۱۳۷۹۷۹ ۴۸۲۷۶ نظام جدید صوفیان پسر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان – پیام نور ۱۳۸۰۵۵ ۴۸۲۹۹ نظام قدیم میناب پسر
زیست فناوری – دانشگاه مراغه – روزانه ۱۳۸۲۹۳ ۴۸۳۷۸ نظام قدیم خرامه دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۸۲۹۳ ۴۸۳۷۸ نظام قدیم آستارا پسر
زمین شناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه ۱۳۸۳۷۹ ۴۸۴۱۴ نظام جدید شاهین شهر دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه ملایر – روزانه ۱۳۸۳۷۹ ۴۸۴۱۴ نظام قدیم صحنه دختر
مهندسی فضای سبز – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۳۸۴۷۲ ۴۸۴۵۶ نظام جدید فردوس دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – پیام نور ۱۳۸۵۶۷ ۴۸۴۹۵ نظام قدیم شوط دختر
شیمی محض – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۳۸۶۵۸ ۴۸۵۲۵ نظام قدیم بم دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – غیر انتفاعی ۱۳۸۶۵۸ ۴۸۵۲۵ نظام قدیم کاشمر دختر
اقتصاد – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۳۹۱۱۸ ۴۸۶۹۸ نظام قدیم انار پسر
روانشناسی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۳۹۱۱۸ ۴۸۶۹۸ نظام قدیم اهواز دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۳۹۳۰۶ ۴۸۷۷۵ نظام قدیم مشهد دختر
علوم ورزشی – دانشگاه اراک – روزانه ۱۳۹۴۹۵ ۴۸۸۵۳ نظام جدید تربت جام پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۹۴۹۵ ۴۸۸۵۳ نظام قدیم آستانه اشرفیه دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۳۹۶۰۲ ۴۸۸۹۷ نظام قدیم مریوان دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی – پیام نور ۱۳۹۶۹۶ ۴۸۹۳۴ نظام قدیم شهرک سهند پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – غیر انتفاعی ۱۳۹۷۸۸ ۴۸۹۷۵ نظام جدید فلاورجان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۳۹۸۷۴ ۴۹۰۱۱ نظام جدید رودبار دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۳۹۸۷۴ ۴۹۰۱۱ نظام قدیم تالش دختر
مدیریت صنعتی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه ۱۴۰۰۵۰ ۴۹۰۷۴ نظام قدیم شهربابک پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – روزانه ۱۴۰۱۲۷ ۴۹۱۰۲ نظام قدیم آبادان دختر
گیاه پزشکی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) ۱۴۰۵۵۷ ۴۹۲۶۶ نظام جدید ایلخچی پسر
علوم قران و حدیث – دانشگاه علوم و معارف قران کریم – روزانه ۱۴۰۶۴۸ ۴۹۳۰۳ نظام قدیم تهران پسر
کاردانی دامپزشکی – دانشگاه ایلام – روزانه ۱۴۰۸۱۸ ۴۹۳۷۳ نظام قدیم ایلام دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه ۱۴۰۹۱۲ ۴۹۴۰۸ نظام قدیم نقده دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی افاق – غیر انتفاعی ۱۴۱۰۸۲ ۴۹۴۷۵ نظام قدیم خرم‌بید دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه لرستان – روزانه ۱۴۱۱۶۴ ۴۹۵۱۱ نظام قدیم الشتر دختر
اقتصاد کشاورزی – دانشگاه شیراز – روزانه ۱۴۱۳۵۱ ۴۹۵۹۳ نظام قدیم داراب پسر
علوم ورزشی – دانشگاه قم – روزانه ۱۴۱۳۵۱ ۴۹۵۹۳ نظام قدیم دهاقان دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی ابادان – روزانه ۱۴۱۵۲۳ ۴۹۶۷۱ نظام قدیم رامهرمز پسر
علوم ورزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه ۱۴۱۵۲۳ ۴۹۶۷۱ نظام قدیم رزن پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه ۱۴۱۶۹۵ ۴۹۷۴۰ نظام قدیم تهران پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی افاق – غیر انتفاعی ۱۴۱۹۴۲ ۴۹۸۴۲ نظام قدیم گلستان دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۴۲۰۴۱ ۴۹۸۸۷ نظام قدیم فریمان پسر
گردشگری – دانشگاه گیلان – روزانه ۱۴۲۰۴۱ ۴۹۸۸۷ نظام قدیم فلاورجان دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی بینالود – غیر انتفاعی ۱۴۲۰۴۱ ۴۹۸۸۷ نظام قدیم شیروان دختر
علوم ورزشی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۴۲۱۴۰ ۴۹۹۲۵ نظام قدیم بم دختر
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی – پیام نور ۱۴۲۱۴۰ ۴۹۹۲۵ نظام قدیم آذرشهر پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه زنجان – نوبت دوم (شبانه) ۱۴۲۲۳۷ ۴۹۹۶۳ نظام قدیم خرمدره دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه قم – روزانه ۱۴۲۲۳۷ ۴۹۹۶۳ نظام جدید یزد پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه یاسوج – نوبت دوم (شبانه) ۱۴۲۳۲۹ ۵۰۰۰۱ نظام قدیم یاسوج دختر
شیمی محض – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۴۲۴۸۳ ۵۰۰۶۳ نظام قدیم فردیس دختر
بهداشت مواد غذایی – دانشگاه ایلام – نوبت دوم (شبانه) ۱۴۲۷۴۳ ۵۰۱۷۱ نظام قدیم دهلران دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۴۲۸۲۲ ۵۰۲۰۶ نظام قدیم گلستان دختر
علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه شیراز – روزانه ۱۴۲۹۰۵ ۵۰۲۴۰ نظام جدید شیراز پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – نوبت دوم (شبانه) ۱۴۲۹۰۵ ۵۰۲۴۰ نظام قدیم جیرفت دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه ایلام – مناطق محروم ۱۴۲۹۹۷ ۵۰۲۸۲ نظام جدید ایلام دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه یاسوج – روزانه ۱۴۲۹۹۷ ۵۰۲۸۲ نظام قدیم فلارد دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه یاسوج – روزانه ۱۴۳۰۹۳ ۵۰۳۲۸ نظام قدیم یاسوج دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۴۳۵۳۰ ۵۰۵۱۶ نظام قدیم مشهد پسر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی رسام – غیر انتفاعی ۱۴۳۵۳۰ ۵۰۵۱۶ نظام قدیم رباط کریم دختر
شیمی محض – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) ۱۴۳۵۳۰ ۵۰۵۱۶ نظام جدید کلاردشت /حسن کیف پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان فارس – پیام نور ۱۴۳۷۰۹ ۵۰۵۸۷ نظام قدیم قادراباد دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – روزانه ۱۴۴۰۹۵ ۵۰۷۴۸ نظام قدیم بندر کنگ و چارک پسر
اقتصاد – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی – پیام نور ۱۴۴۱۹۲ ۵۰۷۸۷ نظام جدید مهربان پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه علم و فرهنگ – غیر انتفاعی ۱۴۴۱۹۲ ۵۰۷۸۷ نظام جدید قرچک دختر
بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – مناطق محروم ۱۴۴۱۹۲ ۵۰۷۸۷ نظام جدید سیب سوران و مهرستان پسر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان همدان – پیام نور ۱۴۴۱۹۲ ۵۰۷۸۷ نظام قدیم لالجین پسر
مهندسی طبیعت – دانشگاه تهران – روزانه ۱۴۴۱۹۲ ۵۰۷۸۷ نظام جدید کرج دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان فارس – پیام نور ۱۴۴۲۷۹ ۵۰۸۲۷ نظام جدید قادراباد دختر
اقتصاد – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۴۴۲۷۹ ۵۰۸۲۷ نظام قدیم نهبندان دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه پیام نوراستان فارس – پیام نور ۱۴۴۳۶۰ ۵۰۸۶۲ نظام جدید جهرم پسر
اقتصاد – دانشگاه اراک – روزانه ۱۴۴۴۴۴ ۵۰۸۹۴ نظام قدیم شازنداراک دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۴۴۵۲۸ ۵۰۹۲۵ نظام قدیم اهواز پسر
علوم ورزشی – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه ۱۴۴۶۰۲ ۵۰۹۵۶ نظام جدید کاشمر پسر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه دامغان – روزانه ۱۴۴۷۶۶ ۵۱۰۲۵ نظام قدیم گنبد دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه بوعلی سینا – مناطق محروم ۱۴۴۷۶۶ ۵۱۰۲۵ نظام قدیم دالاهو پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۴۵۰۳۸ ۵۱۱۳۷ نظام جدید رشت دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی مولانا – غیر انتفاعی ۱۴۵۰۳۸ ۵۱۱۳۷ نظام قدیم هشتگرد دختر
علوم ورزشی – دانشگاه شیراز – روزانه ۱۴۵۳۹۳ ۵۱۲۷۱ نظام قدیم ارسنجان دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – پیام نور ۱۴۵۵۶۶ ۵۱۳۴۰ نظام قدیم سمنان دختر
علوم ورزشی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) ۱۴۵۷۳۶ ۵۱۴۰۰ نظام قدیم بجستان دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – غیر انتفاعی ۱۴۵۷۳۶ ۵۱۴۰۰ نظام قدیم تبریز دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۴۶۰۹۴ ۵۱۵۵۸ نظام قدیم رشت دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان فارس – پیام نور ۱۴۶۶۸۷ ۵۱۸۱۹ نظام جدید داراب دختر
علوم ورزشی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) ۱۴۶۸۷۱ ۵۱۸۹۷ نظام جدید هشترود پسر
علوم ورزشی – دانشگاه خوارزمی – روزانه ۱۴۶۹۶۴ ۵۱۹۳۸ نظام جدید ارسنجان پسر
میکروبیولوژی – دانشگاه علم و هنر – غیر انتفاعی ۱۴۷۲۵۱ ۵۲۰۶۴ نظام قدیم چادگان دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – پیام نور ۱۴۷۵۳۱ ۵۲۱۹۸ نظام جدید سلماس دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی اوج – غیر انتفاعی ۱۴۷۵۳۱ ۵۲۱۹۸ نظام قدیم شهربابک دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۴۷۵۳۱ ۵۲۱۹۸ نظام جدید فردیس دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۴۷۵۳۱ ۵۲۱۹۸ نظام جدید رودبارمنجیل دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی – پیام نور ۱۴۸۳۳۶ ۵۲۵۲۱ نظام جدید تبریز دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – پیام نور ۱۴۸۵۳۳ ۵۲۵۹۸ نظام قدیم لردگان پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نوراستان تهران – پیام نور ۱۴۸۷۰۰ ۵۲۶۶۵ نظام جدید اسلام‌شهر دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی سلمان – غیر انتفاعی ۱۴۹۱۰۵ ۵۲۸۳۴ نظام قدیم طبس پسر
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۴۹۵۵۳ ۵۳۰۱۷ نظام قدیم آستانه اشرفیه دختر
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد فقه و مبانی حقوق اسلامی – دانشگاه امام رضا(ع ) – غیر انتفاعی ۱۴۹۶۴۰ ۵۳۰۵۵ نظام جدید خواف پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – غیر انتفاعی ۱۴۹۹۷۳ ۵۳۱۸۷ نظام قدیم خوی دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی مولانا – غیر انتفاعی ۱۵۰۲۵۲ ۵۳۳۱۲ نظام قدیم قزوین دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – پیام نور ۱۵۰۵۲۷ ۵۳۴۲۴ نظام قدیم مهاباد پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی صبا – غیر انتفاعی ۱۵۰۷۱۶ ۵۳۴۹۶ نظام قدیم الشتر پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – غیر انتفاعی ۱۵۰۹۸۸ ۵۳۶۱۲ نظام قدیم بجستان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – پیام نور ۱۵۱۰۷۸ ۵۳۶۵۰ نظام جدید اهواز پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – پیام نور ۱۵۱۴۲۷ ۵۳۷۹۲ نظام جدید تیران پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) – غیر انتفاعی ۱۵۱۵۲۳ ۵۳۸۳۶ نظام قدیم شهرک سهند دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) – غیر انتفاعی ۱۵۱۷۹۳ ۵۳۹۵۲ نظام قدیم سلماس دختر
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۵۱۸۸۵ ۵۳۹۹۲ نظام قدیم گنبد پسر
علوم ورزشی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۵۱۸۸۵ ۵۳۹۹۲ نظام قدیم قادراباد دختر
علوم و مهندسی محیط زیست – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۵۲۲۷۹ ۵۴۱۴۳ نظام قدیم تربت جام پسر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۵۲۵۶۷ ۵۴۲۷۵ نظام جدید آبیک دختر
علوم ورزشی – دانشگاه ارومیه – روزانه ۱۵۲۸۳۴ ۵۴۳۹۱ نظام جدید سلماس دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نوراستان فارس – پیام نور ۱۵۲۹۲۷ ۵۴۴۳۳ نظام قدیم مرودشت پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نوراستان فارس – پیام نور ۱۵۲۹۲۷ ۵۴۴۳۳ نظام قدیم مرودشت دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – غیر انتفاعی ۱۵۳۲۰۴ ۵۴۵۴۹ نظام جدید طبس پسر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – پیام نور ۱۵۳۲۰۴ ۵۴۵۴۹ نظام قدیم اسلام آبادغرب دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان – پیام نور ۱۵۳۴۷۰ ۵۴۶۶۴ نظام جدید کهنوج پسر
علوم ورزشی – دانشگاه ایلام – روزانه ۱۵۳۵۵۰ ۵۴۷۰۰ نظام قدیم دره شهر پسر
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان کرمان – پیام نور ۱۵۳۵۵۰ ۵۴۷۰۰ نظام جدید عنبرآباد پسر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) – غیر انتفاعی ۱۵۳۵۵۰ ۵۴۷۰۰ نظام قدیم سراب پسر
علوم قران و حدیث – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی ۱۵۴۱۱۳ ۵۴۹۳۴ نظام قدیم شهر قدس دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – غیر انتفاعی ۱۳۰۵۲۵ ۴۵۲۰۱ نظام قدیم اصفهان دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان خوزستان – پیام نور ۱۳۰۶۱۲ ۴۵۲۴۱ نظام قدیم اهواز دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – روزانه ۱۳۰۹۵۶ ۴۵۳۹۲ نظام قدیم قزوین پسر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – روزانه ۱۳۱۱۸۶ ۴۵۴۸۲ نظام جدید زاهدان پسر
حسابداری – مجتمع آموزش عالی سراوان – روزانه ۱۳۱۶۴۱ ۴۵۶۸۴ نظام قدیم سراوان پسر
اقتصاد – دانشگاه یاسوج – روزانه ۱۳۱۷۲۰ ۴۵۷۱۷ نظام قدیم بویر احمد(یاسوج) پسر
علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی – روزانه ۱۳۲۱۳۱ ۴۵۸۸۰ نظام قدیم اردبیل دختر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه تبریز – روزانه ۱۳۲۲۱۳ ۴۵۹۱۵ نظام جدید اهر دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان قم – پیام نور ۱۳۲۶۳۲ ۴۶۱۱۳ نظام قدیم قم دختر
حسابداری – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۲۹۰۵ ۴۶۲۲۸ نظام جدید رشت دختر
حسابداری – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۳۳۴۸۳ ۴۶۴۵۴ نظام قدیم آبیک دختر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۳۴۰۳۹ ۴۶۶۷۷ نظام جدید تهران دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه اراک – روزانه ۱۳۴۱۳۱ ۴۶۷۱۸ نظام قدیم اراک دختر
بهداشت مواد غذایی – دانشگاه ایلام – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۴۲۲۱ ۴۶۷۶۱ نظام قدیم ایلام پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه رازی – روزانه ۱۳۴۲۲۱ ۴۶۷۶۱ نظام قدیم کرمانشاه دختر
زیست فناوری – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی ۱۳۴۳۷۹ ۴۶۸۲۳ نظام قدیم تهران دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص ) – روزانه ۱۳۴۷۳۴ ۴۶۹۵۳ نظام قدیم بهبهان دختر
زیست شناسی جانوری – دانشگاه قم – روزانه ۱۳۵۰۸۱ ۴۷۰۸۸ نظام قدیم قم پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۳۵۱۶۷ ۴۷۱۲۰ نظام قدیم ورامین دختر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی آبادان – روزانه ۱۳۶۱۹۶ ۴۷۵۴۷ نظام قدیم آبادان پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – پیام نور ۱۳۶۸۵۱ ۴۷۷۹۷ نظام جدید ارومیه پسر
حسابداری – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۷۴۴۱ ۴۸۰۳۴ نظام جدید شاهرود پسر
زیست شناسی گیاهی – دانشگاه تبریز – روزانه ۱۳۷۴۴۱ ۴۸۰۳۴ نظام قدیم تبریز دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۳۷۵۲۳ ۴۸۰۷۲ نظام قدیم ملارد پسر
اقتصاد – دانشگاه بجنورد – روزانه ۱۳۸۱۲۸ ۴۸۳۱۸ نظام قدیم بجنورد پسر
مهندسی فضای سبز – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه ۱۳۸۴۷۲ ۴۸۴۵۶ نظام جدید مشهد دختر
علوم ورزشی – دانشگاه اراک – روزانه ۱۳۹۴۹۵ ۴۸۸۵۳ نظام جدید اراک پسر
مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) ۱۳۹۴۹۵ ۴۸۸۵۳ نظام قدیم رشت دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه ۱۳۹۸۷۴ ۴۹۰۱۱ نظام جدید رفسنجان دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی مولانا – غیر انتفاعی ۱۴۰۲۹۷ ۴۹۱۷۰ نظام قدیم آبیک پسر
کاردانی فوریت ‌های پزشکی – دانشکده علوم پزشکی شوشتر – روزانه ۱۴۰۳۸۷ ۴۹۲۰۳ نظام قدیم شوشتر پسر
مدیریت کسب و کارهای کوچک – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (ع) – روزانه ۱۴۰۵۵۷ ۴۹۲۶۶ نظام قدیم قم دختر
اقتصاد – دانشگاه شهید باهنر – روزانه ۱۴۱۶۱۰ ۴۹۷۰۶ نظام قدیم بافت پسر
مدیریت مالی – دانشگاه رازی – روزانه ۱۴۱۸۵۶ ۴۹۸۰۵ نظام قدیم جوانرود دختر
مدیریت صنعتی – دانشگاه گنبد – روزانه ۱۴۲۲۳۷ ۴۹۹۶۳ نظام قدیم آزادشهر دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – پیام نور ۱۴۲۹۹۷ ۵۰۲۸۲ نظام قدیم زاهدان پسر
شیمی کاربردی – دانشگاه یاسوج – روزانه ۱۴۲۹۹۷ ۵۰۲۸۲ نظام قدیم گچساران دختر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی زند شیراز – غیر انتفاعی ۱۴۳۲۷۴ ۵۰۴۰۸ نظام قدیم شیراز دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – پیام نور ۱۴۳۵۳۰ ۵۰۵۱۶ نظام قدیم مشهد پسر
زیست فناوری – دانشگاه ایلام – روزانه ۱۴۴۴۴۴ ۵۰۸۹۴ نظام جدید ایلام پسر
گردشگری – دانشگاه سمنان – روزانه ۱۴۴۹۳۴ ۵۱۰۹۴ نظام قدیم سمنان پسر
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی اپادانا – غیر انتفاعی ۱۴۵۶۵۱ ۵۱۳۶۹ نظام قدیم شیراز دختر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش – غیر انتفاعی ۱۴۵۸۲۹ ۵۱۴۳۷ نظام قدیم قم دختر
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – پیام نور ۱۴۵۹۲۲ ۵۱۴۷۷ نظام قدیم نجف آباد پسر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – غیر انتفاعی ۱۴۶۶۸۷ ۵۱۸۱۹ نظام قدیم اصفهان دختر
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان خوزستان – پیام نور ۱۴۷۰۵۵ ۵۱۹۷۷ نظام قدیم اهواز دختر
شیمی محض – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۴۷۶۳۳ ۵۲۲۴۲ نظام قدیم کرج دختر
مدیریت بازرگانی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۴۸۲۴۰ ۵۲۴۸۵ نظام جدید ورامین دختر
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – غیر انتفاعی ۱۴۸۲۴۰ ۵۲۴۸۵ نظام قدیم رشت دختر
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور ۱۴۸۴۳۷ ۵۲۵۵۹ نظام قدیم اشتهارد پسر
زیست فناوری – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – غیر انتفاعی ۱۵۰۰۶۵ ۵۳۲۲۹ نظام جدید آبیک پسر
گیاه پزشکی – دانشگاه شهید چمران – روزانه ۱۵۱۰۷۸ ۵۳۶۵۰ نظام قدیم اهواز دختر
علوم ورزشی – دانشگاه سمنان – روزانه ۱۵۱۷۹۳ ۵۳۹۵۲ نظام جدید سمنان دختر
میکروبیولوژی – موسسه غیرانتفاعی صبا – غیر انتفاعی ۱۵۳۱۱۴ ۵۴۵۱۰ نظام قدیم ارومیه دختر
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور ۱۵۳۸۲۲ ۵۴۸۱۷ نظام جدید پرند پسر

منبع : صدای مشاور

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ