با رتبه ۲۹۰۰۰ کجا قبول میشم

0

با رتبه ۲۹۰۰۰ کجا قبول میشم با رتبه بیست و نه هزار کجا قبول میشم؟ با رتبه  ۲۸۰۰۰- ۳۰۰۰۰ تجربی ۱۴۰۰ کجا قبول میشم؟

با رتبه ی ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ کنکور تجربی سال ۱۴۰۰ شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ (تجربی، ریاضی و انسانی)

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته تجربی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۱:

منطقه رشته قبولی
۱ پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه
۱ پرستاری|دانشکده علوم پزشکی سراب | روزانه
۱ اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز | فرهنگیان -ازاد-بومی فارس
۱ مدیریت دولتی|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نور
۱ دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانه
۱ تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه
۱ شیمی محض|دانشگاه شیراز | روزانه
۱ هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه
۱ مدیریت صنعتی|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
۱ تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه
۱ گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز
۱ علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه
۱ روانشناسی|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
۱ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تبریز | روزانه
۱ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه
۱ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه
۱ فناوری اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه
۱ مدیریت دولتی|دانشگاه تهران | روزانه
۱ زیست شناسی جانوری|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم
۱ میکروبیولوژی|دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران | غیرانتفاعی
۱ شیمی کاربردی|دانشگاه تبریز | روزانه
۱ مدیریت مالی|دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران | غیرانتفاعی
۱ علوم تغذیه|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیرانتفاعی-نیمسال اول
۱ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه
۱ پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته تجربی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۲:

منطقه رشته قبولی
۲ علوم وصنایع غذایی|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه
۲ حسابداری|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان غربی -مرکزارومیه | پیام نور
۲ زیست شناسی جانوری|دانشگاه قم | روزانه
۲ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نور
۲ فناوری اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه
۲ مهندسی بهداشت محیط|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانه
۲ شیمی محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
۲ مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار|دانشکده علوم پزشکی ساوه | روزانه
۲ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
۲ علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزی /|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه
۲ شیمی کاربردی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نور
۲ مدیریت بازرگانی|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
۲ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نور
۲ بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی کاشان | شهریه پرداز
۲ تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
۲ علوم ورزشی|دانشگاه گیلان -رشت | روزانه
۲ مدیریت صنعتی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پیام نور
۲ زیست شناسی گیاهی|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
۲ حسابداری|دانشگاه بجنورد | روزانه
۲ هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
۲ شیمی محض|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه
۲ کاردانی دامپزشکی|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه
۲ کتابداری واطلاع رسانی پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
۲ زیست فناوری|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
۲ اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته تجربی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۳:

منطقه رشته قبولی
۳ حسابداری|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
۳ مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار|دانشکده علوم پزشکی اسفراین | روزانه
۳ علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزی /|دانشگاه تبریز | روزانه
۳ شیمی کاربردی|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانه
۳ اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگیان -ازاد-بومی خوزستان
۳ اقتصاد|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
۳ مدیریت صنعتی|دانشگاه شیراز | روزانه
۳ مهندسی بهداشت محیط|دانشکده علوم پزشکی خوی | روزانه
۳ بهداشت موادغذایی|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه
۳ زیست شناسی گیاهی|دانشگاه تبریز | روزانه
۳ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان همدان -مرکزهمدان | پیام نور
۳ فناوری اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
۳ پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دوم
۳ شیمی محض|دانشگاه زنجان | روزانه
۳ زیست شناسی دریا|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
۳ کتابداری واطلاع رسانی پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
۳ اموزش شیمی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران | فرهنگیان -ازاد-بومی گیلان
۳ زمین شناسی|دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانه
۳ حسابداری|دانشگاه ایلام | روزانه
۳ گیاه پزشکی|دانشگاه شهرکرد | روزانه
۳ علوم وصنایع غذایی|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه
۳ گیاه پزشکی|دانشگاه ارومیه | روزانه
۳ مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه
۳ زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
۳ زیست شناسی جانوری|دانشگاه گیلان -رشت | روزانه

با رتبه ۲۸۰۰۰-۳۰۰۰۰ ریاضی ۱۴۰۰ کجا قبول میشم؟

با رتبه ی ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ کنکور ریاضی سال ۱۴۰۰ شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته ریاضی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۱:

منطقه رشته قبولی
۱ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
۱ مهندسی معماری|اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک تبریز | روزانه
۱ امار|دانشگاه اراک | روزانه
۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه مراغه | نوبت دوم
۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم
۱ علوم ومهندسی اب|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم
۱ مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانه
۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه زابل | روزانه
۱ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانه
۱ مهندسی مکانیک|دانشگاه بیرجند | نوبت دوم
۱ مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قوچان | نوبت دوم
۱ مهندسی معماری|اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک یزد-شهیدصدوقی | روزانه
۱ مهندسی شیمی|دانشگاه بناب | روزانه
۱ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
۱ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه بناب | روزانه
۱ روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی فاطمیه -شیراز/ویژه خواهران / | غیرانتفاعی
۱ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانه
۱ مهندسی معماری|اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک ارومیه -شهیدقاضی طباطبا | روزانه
۱ مهندسی برق|مرکزاموزش عالی اقلید | روزانه
۱ مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه
۱ امار|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانه

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته ریاضی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۲:

منطقه رشته قبولی
۲ مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانه
۲ مهندسی عمران|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | نوبت دوم
۲ مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
۲ ریاضیات وکاربردها|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم
۲ علوم ومهندسی اب|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
۲ فیزیک مهندسی|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانه
۲ مهندسی برق|مرکزاموزش عالی لار | روزانه
۲ مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی -ابیک | غیرانتفاعی
۲ مهندسی معماری|اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک یزد-شهیدصدوقی | روزانه
۲ مهندسی معدن|دانشگاه صنعتی اراک | روزانه
۲ علوم ومهندسی اب|دانشگاه زنجان | نوبت دوم
۲ مهندسی نقشه برداری|دانشگاه زنجان | نوبت دوم
۲ مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی سیرجان | نوبت دوم
۲ مهندسی شیمی|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
۲ فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی کرمانشاه | روزانه
۲ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان گیلان -واحداستانه اشرفیه | پیام نور
۲ فیزیک|دانشگاه یزد | روزانه
۲ مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانه
۲ مهندسی معدن|دانشگاه صنعتی اراک | روزانه
۲ مهندسی پلیمر|دانشگاه بناب | روزانه
۲ مهندسی برق|دانشگاه صنعتی قوچان | روزانه
۲ علوم ومهندسی اب|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دوم
۲ مهندسی معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
۲ مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه
۲ مهندسی عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته ریاضی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۳:

منطقه رشته قبولی
۳ فیزیک|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دوم
۳ روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز | غیرانتفاعی

با رتبه ۲۸۰۰۰-۳۰۰۰۰ انسانی ۱۴۰۰ کجا قبول میشم؟

با رتبه ی ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ کنکور انسانی سال ۱۴۰۰ شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق ۱ و ۲ و ۳ می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی ۱ و ۲ و ۳، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته انسانی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۱:

منطقه رشته قبولی
۱ مدیریت مالی|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیرانتفاعی

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته انسانی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۲:

منطقه رشته قبولی
۲ مدیریت بازرگانی|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیرانتفاعی
۲ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نور
۲ روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی احرار-رشت | غیرانتفاعی
۲ مشاوره|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز | پیام نور
۲ روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت | غیرانتفاعی
۲ مدیریت دولتی|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نور
۲ علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم
۲ فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه گنبد | روزانه
۲ باستان شناسی|دانشگاه نیشابور | روزانه
۲ حسابداری|دانشگاه پیام نوراستان لرستان -مرکزخرم اباد | پیام نور
۲ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزابادان | پیام نور
۲ حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیرانتفاعی
۲ جغرافیا|دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی -اسدابادهمدان | نوبت دوم
۲ گردشگری|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
۲ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحداشتهارد | پیام نور
۲ فلسفه وحکمت اسلامی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
۲ مترجمی زبان عربی|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
۲ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پیام نور
۲ حسابداری|دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی -ابیک | غیرانتفاعی
۲ تاریخ وتمدن ملل اسلامی|دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی -اسدابادهمدان | روزانه
۲ حسابداری|موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -خوزستان | غیرانتفاعی

قبولی با رتبه ۲۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ رشته انسانی سال ۱۴۰۰ در منطقه ۳:

منطقه رشته قبولی
۳ زبان وادبیات فارسی|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانه
۳ جغرافیا|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
۳ فلسفه|دانشگاه تبریز | روزانه
۳ زبان وادبیات عربی|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم
۳ اموزش مشاوره وراهنماییامورپرورشی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمطهری زاهدان | فرهنگیان -ازاد-بومی سیستان وبلوچستان
۳ باستان شناسی|دانشگاه هنرشیراز | روزانه
۳ زبان شناسی|دانشکده علوم انسانی وهنرحضرت معصومه /ع /-ویژه خواهران -قم | روزانه
۳ برنامه ریزی اجتماعی وتعاون|دانشگاه تبریز | نوبت دوم
۳ علوم سیاسی|دانشگاه بجنورد | روزانه
۳ روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج | پیام نور
۳ اقتصاد|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه
۳ مترجمی زبان عربی|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران / | روزانه
۳ حقوق|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نور
۳ علم اطلاعات ودانش شناسی|دانشگاه بیرجند | روزانه
۳ حسابداری|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نور
۳ اموزش الهیات|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری | فرهنگیان -ازاد-بومی استان تهران
۳ فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ایلام | نوبت دوم
۳ مشاوره|موسسه غیرانتفاعی ال طه -تهران /ویژه خواهران / | غیرانتفاعی
۳ علوم سیاسی|دانشگاه بیرجند | روزانه
۳ گردشگری|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه
۳ تاریخ|دانشگاه بیرجند | روزانه
۳ جامعه شناسی|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم
۳ علوم ورزشی|دانشگاه ارومیه | روزانه
۳ مدیریت مالی|دانشگاه گنبد | نوبت دوم
۳ حسابداری|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ