با رتبه ۱۰۰۰۰۰ کجا قبول میشم

0

با رتبه ۱۰۰۰۰۰ انسانی کجا قبول میشم | با رتبه ۱۰۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه ۱۰۰۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم  با | رتبه ۱۰۰ هزار کجا قبول میشم | با رتبه صد هزار

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه ۹۰۰۰ (تجربی، ریاضی و انسانی)

شانس قبولی با رتبه صد هزار کنکور در هر یک از گروه های آزمایشی تجربی، انسانی و ریاضی به دلیل تفاوت در ظرفیت پذیرش و تعداد متقاضیان متفاوت می باشد. برای رسیدن به پاسخ سوال «با رتبه ۱۰۰۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم» می توان گفت فرد ابتدا باید به بررسی رتبه در سهمیه خود پرداخته و سپس سایر مراحل لازم را طی نماید.

با رتبه ۱۰۰۰۰۰ کنکور تجربی کجا قبول میشم

بعد از اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۱ تمامی افرادی که در این آزمون شرکت داشتند، اقدام به مشاهده کارنامه اولیه می کنند تا از رتبه خود مطلع شده و بدانند بر اساس رتبه خود شانس قبولی در چه رشته و دانشگاهی را دارند.

رشته تجربی به دلیل بازارکار و همچنین وجود رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی پرمتقاضی ترین رشته کنکور سراسری بشمار می رود. از آنجایی که با انتشار کارنامه اولیه کنکور تمامی افراد در پی اطلاع از شانس قبولی خود می باشند. یکی از سوالاتی که بسیار با آن روبرو می شویم، این است که با رتبه بیست هزار کنکور تجربی کجا قبول میشم؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه شانس قبولی متقاضیان رتبه ۱۰۰۰۰۰ کنکور تجربی در جدول زیر آمده که بدین شرح می باشد:

 

منطقه رتبه قبولی رشته قبولی دانشگاه دوره
منطقه یک ۱۰۰۲۲۲ زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه پیام نوراستان البرز – مرکز اشتهارد پیام نور
منطقه یک ۱۰۱۰۲۳ شیمی محض دانشگاه پیام نوراستان فارس – مرکزشیراز پیام نور
منطقه یک ۱۰۲۲۳۶ مدیریت مالی دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکز حسن آباد پیام نور
منطقه یک ۱۰۳۲۴۶ مشاوره دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکز تهران جنوب پیام نور
منطقه یک ۱۰۰۶۳۸ علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نوراستان فارس – مرکزشیراز پیام نور
منطقه یک ۱۰۴۸۶۱ مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین غیر انتفاعی
منطقه یک ۱۰۵۰۸۲ زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز پیام نور
منطقه یک ۱۰۶۲۳۴ میکروبیولوژی موسسه غیرانتفاعی صبا – ارومیه غیر انتفاعی
منطقه یک ۱۰۷۲۴۶ مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی غیر انتفاعی
منطقه یک ۱۰۷۶۰۲ مدیریت بیمه دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – مرکز اصفهان پیام نور
منطقه دو ۱۰۰۰۶۵ روانشناسی موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز غیر انتفاعی
منطقه دو ۱۰۱۱۰۲ شیمی محض دانشگاه زنجان نوبت دوم (شبانه)
منطقه دو ۱۰۲۶۳۹ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  روزانه
منطقه دو ۱۰۳۳۲۶ مدیریت صنعتی دانشگاه گنبد  روزانه
منطقه دو ۱۰۴۵۶۹ علوم ازمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه لرستان نوبت دوم (شبانه)
منطقه دو ۱۰۵۱۴۳ هتلداری دانشگاه شیراز  روزانه
منطقه دو ۱۰۵۸۷۱ مدیریت فرهنگی هنری دانشگاه علم و فرهنگ غیر انتفاعی
منطقه دو ۱۰۸۱۵۶ زیست شناسی جانوری دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار  روزانه
منطقه دو ۱۰۹۴۲۹ زمین شناسی دانشگاه شیراز  روزانه
منطقه دو ۱۰۰۷۸۷ میکروبیولوژی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز غیر انتفاعی
منطقه سه ۱۰۰۰۶۸ علوم قران و حدیث دانشگاه علوم ومعارف قران کریم -سازمان اوقاف وامورخیریه  روزانه
منطقه سه ۱۰۱۱۱۸ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد  روزانه
منطقه سه ۱۰۲۱۹۸ مدیریت بازرگانی دانشگاه ولایت – ایرانشهر  روزانه
منطقه سه ۱۰۳۲۸۳ شیمی کاربردی دانشگاه قم  روزانه
منطقه سه ۱۰۴۳۱۸۲ حسابداری دانشگاه پیام نوراستان همدان – مرکزهمدان پیام نور
منطقه سه ۱۰۵۷۲۲ بهداشت مواد غذایی دانشگاه ایلام  روزانه
منطقه سه ۱۰۶۶۴۲ مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزمشهد پیام نور
منطقه سه ۱۰۷۷۸۱ زیست شناسی گیاهی دانشگاه مازندران – بابلسر  روزانه
منطقه سه ۱۰۸۱۳۰ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه خلیج فارس  روزانه
منطقه سه ۱۰۹۶۶۹ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  روزانه

با رتبه ۱۰۰۰۰۰ کنکور انسانی کجا قبول میشم

گروه آزمایشی علوم انسانی بعد از تجربی بیشترین جمعیت متقاضی را به خود اختصاص داده است. رشته های پر طرفدار این گروه آزمایشی در انتخاب رشته کنکور سراسری عبارتند از حقوق، روانشناسی، مشاوره، دبیری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی و … . به دلیل محدودیت در پذیرش هر یک از رشته ها در دانشگاه های برتر در ادامه شانس قبولی با رتبه ۱۰۰۰۰۰ کنکور انسانی را در جدول زیر قرار دادیم تا متقاضیان این رشته با مطالعه جدول زیر بدانند که با رتبه صد هزار کنکور انسانی کجا قبول می شوند.

 

منطقه رتبه قبولی رشته قبولی دانشگاه دوره
منطقه یک ۱۰۴۰۸۲ حقوق موسسه غیرانتفاعی ارشاد غیر انتفاعی
منطقه دو ۱۰۰۱۶۷ مدیریت مالی دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – مرکز اصفهان پیام نور
منطقه دو ۱۰۲۰۸۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد اسلامشهر پیام نور
منطقه دو ۱۰۳۷۶۷ مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد ری پیام نور
منطقه دو ۱۰۴۸۲۶ علوم تربیتی دانشکده غیرانتفاعی رفاه (ویژه خواهران) غیر انتفاعی
منطقه دو ۱۰۵۲۱۵ مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد شهریار پیام نور
منطقه دو ۱۰۶۵۳۴ مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوراستان گیلان – مرکزرشت پیام نور
منطقه دو ۱۰۶۸۸۴ حسابداری دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
منطقه دو ۱۰۶۹۰۷ مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد ملارد پیام نور
منطقه دو ۱۰۷۵۴۹ اقتصاد دانشگاه پیام نوراستان البرز –  مرکز کرج پیام نور
منطقه سه ۱۰۰۰۳۶ روانشناسی دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – مرکزاهواز پیام نور
منطقه سه ۱۰۰۲۰۱ باستان شناسی دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر)  روزانه
منطقه سه ۱۰۰۳۶۶ جغرافیا دانشگاه کردستان – سنندج  روزانه
منطقه سه ۱۰۰۷۵۱ علوم ورزشی دانشگاه شهیدچمران – اهواز  روزانه
منطقه سه ۱۰۰۹۷۸ تاریخ اسلام دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی غیر انتفاعی
منطقه سه ۱۰۱۰۴۸ برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار  روزانه
منطقه سه ۱۰۳۰۸۸ علوم سیاسی دانشگاه بجنورد  روزانه
منطقه سه ۱۰۴۳۴۹ حقوق موسسه غیرانتفاعی ارشاد غیر انتفاعی
منطقه سه ۱۰۵۴۲۱ علوم قران و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی دولت آباد اصفهان)  روزانه
منطقه سه ۱۰۶۴۲۱ تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان  روزانه
منطقه سه ۱۰۷۱۸۱ برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه یزد  روزانه
منطقه سه ۱۰۸۶۷۲ مترجمی زبان عربی دانشگاه لرستان  روزانه
منطقه سه ۱۰۴۴۵۵ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز  روزانه
منطقه سه ۱۰۲۹۹۱ گردشگری دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر)  روزانه
منطقه سه ۱۰۵۱۴۳ فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم  روزانه
منطقه سه ۱۰۲۲۷۵ جغرافیا دانشگاه بیرجند  روزانه
منطقه سه ۱۰۶۰۳۱ فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین  روزانه
منطقه سه ۱۰۷۸۰۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام  روزانه
منطقه سه ۱۰۸۷۸۲ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت – ایرانشهر  روزانه
منطقه سه ۱۰۸۸۶۵ حسابداری دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد پیام نور

با رتبه ۱۰۰۰۰۰ کنکور ریاضی کجا قبول میشم

محاسباتی ترین گروه آزمایشی در کنکور ۱۴۰۱، گروه آزمایشی ریاضی بوده است. هرچند تعداد متقاضیان ریاضی از دو گروه آزمایشی تجربی و انسانی کمتر بوده، ولی همچنان کسب رتبه و نمره خوب در این گروه آزمایشی کاری دشوار می باشد. تنوع رشته و تعداد دانشگاه های پذیرنده گروه آزمایشی ریاضی در انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱ به نسبت سایر گروه های آزمایشی بیشتر بوده و داوطلبان کنکوری با رتبه ۱۰۰۰۰۰ در رشته ها و دانشگاه های بیشتری شانس قبولی دارند. برای اطلاع از اینکه با رتبه صد هزار کنکور ریاضی کجا و در چه رشته ای شانس قبولی دارید، مطالعه با دقت جدول زیر توصیه می گردد.

 

منطقه رتبه قبولی رشته قبولی دانشگاه دوره
منطقه یک ۱۰۴۰۸۲ حقوق موسسه غیرانتفاعی ارشاد غیر انتفاعی
منطقه دو ۱۰۳۱۶۷ مدیریت مالی دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – مرکز اصفهان پیام نور
منطقه دو ۱۰۲۰۸۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد اسلامشهر پیام نور
منطقه دو ۱۰۳۷۶۷ مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد ری پیام نور
منطقه دو ۱۰۴۸۲۶ علوم تربیتی دانشکده غیرانتفاعی رفاه (ویژه خواهران) غیر انتفاعی
منطقه دو ۵۵۲۱۵ مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد شهریار پیام نور
منطقه دو ۱۰۶۵۳۴ مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوراستان گیلان – مرکزرشت پیام نور
منطقه دو ۱۰۶۸۸۴ حسابداری دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
منطقه دو ۱۰۶۹۰۷ مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوراستان تهران – واحد ملارد پیام نور
منطقه دو ۱۰۷۵۴۹ اقتصاد دانشگاه پیام نوراستان البرز –  مرکز کرج پیام نور
منطقه سه ۱۰۰۰۳۶ روانشناسی دانشگاه پیام نوراستان خوزستان – مرکزاهواز پیام نور
منطقه سه ۱۰۰۲۰۱ باستان شناسی دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر)  روزانه
منطقه سه ۱۰۰۳۶۶ جغرافیا دانشگاه کردستان – سنندج  روزانه
منطقه سه ۱۰۰۷۵۱ علوم ورزشی دانشگاه شهیدچمران – اهواز  روزانه
منطقه سه ۱۰۰۹۷۸ تاریخ اسلام دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی غیر انتفاعی
منطقه سه ۱۰۱۰۴۸ برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار  روزانه
منطقه سه ۱۰۱۰۸۸ علوم سیاسی دانشگاه بجنورد  روزانه
منطقه سه ۱۰۱۳۴۹ حقوق موسسه غیرانتفاعی ارشاد غیر انتفاعی
منطقه سه ۱۰۱۴۲۱ علوم قران و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی دولت آباد اصفهان)  روزانه
منطقه سه ۱۰۱۴۲۱ تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان  روزانه
منطقه سه ۱۰۲۱۸۱ برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه یزد  روزانه
منطقه سه ۱۰۲۶۷۲ مترجمی زبان عربی دانشگاه لرستان  روزانه
منطقه سه ۱۰۳۴۵۵ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز  روزانه
منطقه سه ۱۰۴۹۹۱ گردشگری دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر)  روزانه
منطقه سه ۱۰۵۱۴۳ فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم  روزانه
منطقه سه ۱۰۵۵۲۷۵ جغرافیا دانشگاه بیرجند  روزانه
منطقه سه ۱۰۶۰۳۱ فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین  روزانه
منطقه سه ۱۰۷۸۰۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام  روزانه
منطقه سه ۱۰۸۷۸۲ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت – ایرانشهر  روزانه
منطقه سه ۱۰۸۸۶۵ حسابداری دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد پیام نور

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ