تعداد سهام استقلال و پرسپولیس

0

تعداد سهام استقلال و پرسپولیس ، پرسپولیس و استقلال چند تا سهام دارند ، تعداد سهام پرسپولیس و استقلال در بورس

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اوایل اسفندماه سال ۱۴۰۰ نزد سازمان بورس ثبت و نهم اسفندماه در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران درج شدند.

یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم جدید پرسپولیس ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی پرسپولیس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز پذیره نویسی (تا زمان اتمام پذیره نویسی) شد و قیمت هر سهم در پذیره نویسی ۳۳۸۷ ریال بود. حداقل تعداد خرید یک برگ سهم و حداکثر آن نیز ۸۸۵ برگ سهم اعلام شده بود.

همچنین یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶ سهم جدید استقلال ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی استقلالح از تاریخ ۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز (تا زمان اتمام پذیره نویسی) پذیره نویسی شد و  قیمت هر سهم در پذیره نویسی ۲۹۱۰ ریال و حداقل تعداد خرید یک برگ سهم و حداکثر آن ۱۰۳۰ برگ سهم بود.

این در حالی بود که در آخرین روز کاری بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ و در دهمین روز پذیره‌نویسی سهام سرخابی‌ها، این عرضه تکمیل و همه سهام تعیین شده که معادل ۱۰ درصد سهام ۲ باشگاه بود، به فروش رسید تا در مجموع از ۱۵ تا ۲۸ اسفندماه گذشته حدود ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سهام سرخابی‌ها به فروش برسد.

بر این اساس مجموع سهام خریداری شده پرسپولیس معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و مجموع سهام خریداری شده استقلال ۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال بوده است.

تعداد سهامداران استقلال و پرسپولیس

مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید، گفت: حدود ۳۲۰ هزار نفر سهام باشگاه پرسپولیس و ۲۸۶ هزار نفر سهام باشگاه استقلال را خریداری کردند.

در باشگاه استقلال، افراد حقوقی ۲۸۰ میلیارد تومان معادل ۷۸ درصد سهام و سهامداران حقیقی ۷۹ میلیارد تومان معادل ۲۲ درصد افزایش سرمایه را خریداری کردند.

در باشگاه پرسپولیس، افراد حقوقی ۲۶۱ میلیارد تومان معادل ۷۴ درصد و افراد حقیقی ۸۹ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد افزایش سرمایه را خریداری کردند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ