فاصله مرز خسروی تا کاظمین

0

فاصله مرز خسروی تا کاظمین چند کیلیومتر است ، فاصله مرز خسروی تا کاظمین چند ساعت است ، فاصله مرز خسروی تا کاظمین چقدر است

فاصله مرز خسروی تا کاظمین

فاصله مرز خسروی تا شهرهای عراق

خسروی تا کوت :۳۴۱ – خسروی تا دیوانیه :۳۹۵ – خسروی تا حله : ۳۰۵ – خسروی تا بغداد :۱۹۰ – خسروی تا نجف :۳۸۰ – خسروی تا خانقین :۱۰ – خسروی تا مقدادیه : ۱۰۲ – خسروی تا بعقوبه :۱۳۰- خسروی تا کربلا: ۳۱۵ – خسروی تا کاظمین :۲۰۳ – خسروی تا سامراء:۳۲۶ – خسروی تا سید محمد : ۲۹۱ – خسروی تا طفلان مسلم : ۲۸۱

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ