فاصله تهران تا مرز خسروی چند کیلومتر است

0

فاصله تهران تا مرز خسروی چند کیلومتر است ، فاصله تهران تا مرز خسروی چقدر است ، از تهران تا مرز خسروی چند ساعت راه است ، نقشه مسیر تهران تا مرز خسروی

مسیر تهران تا مرز خسروی چند کیلومتر است

فاصله بین تهران, استان تهران, ایران و خسروی, استان کرمانشاه, ایران, محاسبه شده با استفاده جهت مسیر بر روی نقشه.

۶۹۹ کیلومتر ۴۳۳ مایل

مسافت خسروی تا تهران
مسیر ۱ ۶۹۳ کیلومتر ۸ ساعت و ۱۰ دقیقه

 

مرز خسروی فاصله شهرها اخبار تهران

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ