فاصله ارومیه تا مرز خسروی چند کیلومتر است

0

فاصله ارومیه تا مرز خسروی چند کیلومتر است ، از ارومیه تا مرز خسروی چند ساعت راه است ، مسیر ارومیه تا مرز خسروی چند کیلومتر است

فاصله ارومیه تا مرز خسروی چند کیلومتر است

برای مسافرت از خسروی به ارومیه شما میتوانید از ۱ مسیر استفاده نمایید.

مسافت خسروی تا ارومیه
مسیر ۱ ۷۲۷ کیلومتر ۱۰ ساعت و ۱۳ دقیقه

 

نقشه مسیر ارومیه تا مرز خسروی

مرز خسروی فاصله شهرها اخبار ارومیه

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ