هزینه بیمه اختیاری تامین اجتماعی ۱۴۰۱

0

هزینه بیمه اختیاری تامین اجتماعی ۱۴۰۱

هنگامی که اشخاص، قصد داشته تا برای خرید یک نوع از انواع بیمه اقدام نمایند، دو سوال اصلی، برای آنها مطرح می گردد: این بیمه، دارای چه پوشش هایی می باشد؟ نرخ هزینه خرید این بیمه، چه میزان می باشد؟

این دو سوال، در رابطه با خرید بیمه اختیاری نیز برای متقاضیان، مطرح می باشد. همانطور که پیش از این توضیح دادیم، پوشش های بیمه اختیاری، که یکی از زیر مجموعه های بیمه خویش فرما تامین اجتماعی بوده، شامل خدمات درمانی، وسایل کمک‌ پزشکی، مستمری بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی و کمک هزینه کفن و دفن تامین اجتماعی می باشد.

در این بخش، قصد داریم تا به سوال دوم، پاسخ داده و با بررسی نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، به این پرسش، جواب دهیم که متقاضیان، برای خرید بیمه اختیاری، در سال ۱۴۰۱، باید چه مقدار هزینه ای را بپردازند؟

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، نرخ هزینه بیمه اختیاری خویش فرما این سازمان، در سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد بوده که با محاسبه حداقل دستمزد، هزینه خرید بیمه اختیاری، مبلغ ۱۳.۹۹۳.۸۰۰ ریال (معادل ۱ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۳۸۰ تومان) می باشد.

نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی بیمه اختیاری

لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ + درصد و مبلغ پرداخت

نوع بیمه درصد سهم
بیمه شده 
ضریب دستمزد  مبلغ ماهانه
(به هزار تومان)
درصد سایر  
۳۱ روز ۳۰ روز
اجباری
(بدون احتساب
مزایای انگیزشی)
۷٪  –  –
مشاغل آزاد (۱۴ درصد) ۱۲٪ بین ۱/۲ حداقل و حداکثر دستمزد ۳۹۵ ۳۸۲ ۲٪ دولت
مشاغل آزاد (۱۶ درصد) ۱۴٪ ۴۶۱ ۴۴۶ ۲٪دولت
مشاغل آزاد (۲۰ درصد) ۱۸٪ ۵۹۳ ۵۷۴ ۲٪ دولت
اختیاری ۲۷٪ ۱/۲ ۸۸۹ ۸۶۰
کارگران ساختمانی درجه ۳ ۷٪ ۱/۲ ۲۳۰ ۲۲۳ ۲۰٪ دولت
درجه ۲ ۷٪ ۱/۳ ۲۵۰ ۲۴۲
درجه ۱ ۷٪ ۱/۴ ۲۶۹ ۲۶۰
قالیبافان ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
رانندگان درون شهری ۱۳.۵٪ ۱/۱ ۴۰۷ ۳۹۴ ۱۳.۵٪ دولت
رانندگان بین شهری
(مینی‌بوس و سواری)
۱۳.۵٪ ۱/۲ ۴۴۵ ۴۳۰
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
۱۳.۵٪ ۱/۵ ۵۵۶ ۵۳۸
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۱۴ درصد) مابه التفاوت کمک دولت بین حداقل و حداکثر دستمزد ۵۵ ۵۳ ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها ۲ درصد دولت
 هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۱۶ درصد) ۱۱۰ ۱۰۶
هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه (۲۰ درصد) ۲۲۰ ۲۱۲
مددجویان
مشمول یارانه
(۱۴ درصد)
کمیته امداد ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی ۲٪ ۵۵ ۵۳ هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(۱۶ درصد)
کمیته امداد ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی ۴٪ ۱۱۰ ۱۰۶ هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(۲۰ درصد)
کمیته امداد ۱۰/۲۷ از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی ۸٪ ۲۲۰ ۲۱۲ هدفمندی یارانه‌ها
خادمان مساجد
(مشمول کمک دولت)
۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
خادمان مساجد
(فاقد کمک دولت)
۲۷٪ ۱/۲ ۸۸۹ ۸۶۰
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت) ۲۷٪ ۱/۱ ۸۱۵ ۷۸۹
کلیه رانندگان برون‌شهری سبک (فاقد کمک دولت) ۲۷٪ ۱/۲ ۸۸۹ ۸۶۰
کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین (فاقد کمک دولت) ۲۷٪ ۱/۵ ۱۱۱۱ ۱۰۷۵
دانشجویان (۱۴ درصد) ۱۲٪ ۱/۱ ۳۶۲ ۴۵۱ ۲٪ دولت
دانشجویان (۱۶ درصد) ۱۴٪ ۴۲۳ ۴۰۹ ۲٪ دولت
دانشجویان (۲۰ درصد) ۱۸٪ ۵۴۳ ۵۲۶ ۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۱۴ درصد) ۱۲٪ ۳۲۹ ۳۱۹ ۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۱۶ درصد) ۱۴٪ ۳۸۴ ۳۷۲ ۲٪ دولت
زنان خانه‌دار (۲۰ درصد) ۱۸٪ ۴۹۴ ۴۷۸ ۲٪ دولت
باربران ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
صیادان ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
زنبورداران ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
کارفرمایان صنفی کم‌درآمد ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی ۷٪ ۱۹۲ ۱۸۶ ۲۰٪ دولت

سوالات متداول

۱- حق بیمه اختیاری چیست؟

حق بیمه اختیاری هزینه ای است که به منظور استفاده از مزایای بیمه اختیاری به عنوان یکی از انواع بیمه خویش فرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

۲- نرخ حق بیمه اختیاری سال ۱۴۰۱ به چه صورت می باشد؟

نرخ حق بیمه اختیاری سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۷ درصد معادل ۱۳۹۹۳۸۰ تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

۳- نحوه پرداخت حق بیمه اختیاری به چه صورت است؟

نحوه پرداخت حق بیمه اختیاری از طریق سامانه یکپارچه تامین اجتماعی به آدرس samt.tamin.ir و گزینه عملیات بیمه شدگان خاص می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ