هزینه زندگی یک خانواده کارگری از ۲ میلیون گذشت / کاریکاتور

0

مقامات کارگری می گویند نتیجه بررسی‌های میدانی در سبد هزینه های خانوار در استان‌های مختلف در ۳ ماهه اول امسال نشان دهنده افزایش هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری در ماه است.

آخرین رقم اعلام شده درباره سبد هزینه های کارگران یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان بود که این رقم در بهار امسال به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان افزایش یافت.

 

کاریکاتور کارگر کاریکاتور خط فقر کاریکاتور حقوق کارگران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ