پنج سنگ گیلان کجاست

0

پنج سنگ کجاست ، روستای پنج سنگ شمال ، روستای پنج سنگ گیلان ، روستای پنج سنگ کجاست ، روستای پنج سنگ جیران

پنج سنگ گیلان کجاست

یکی از جذابیت های مهم سریال جیران، عشق سیاوش پنج سنگی به خدیجه تجریشی یا همان جیران خاتون بود که با ورود جیران به دربار شاه، ناکام ماند و سیاوش تبدیل به یکی از قراول های ارگ شاهی و جیران تبدیل به سوگلی ناصرالدین شاه شد.

روستایی به نام پنج سنگ در شمال ایران و استان گیلان وجود ندارد. و فقط در داستان سریال جیران این روستا خلق شده است.

سریال جیران روستای پنج سنگ

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ