حکم اعدام محمد قبادلو تأیید شد

0

حکم اعدام محمد قبادلو تأیید شد

خبرگزاری فارس نوشت: در پی انتشار خبر پذیرش فرجام خواهی دو تن از متهمان اغتشاشات اخیر، اصلاحیه ای با عنوان رد فرجام خواهی محمد قبادلو صادر شد.

خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد:

دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری “ابرام” نمود.

این عبارت به معنای تایید حکم بدوی دادگاه است که محمد قبادلو را به اعدام محکوم کرد.

حکم اعدام بیوگرافی محمد قبادلو

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ