چشم این پرنده از مغزش بزرگتر است

0

چشم این پرنده از مغزش بزرگتر است ، حیوانی که چشمانش از مغزش بزرگتر است شهربانو ، حیوانی که چشمانش از مغزش بزرگتر است در جدول

چشم این پرنده از مغزش بزرگتر است در جدول

چشم شترمرغ ها از همه حیوانات روی زمین بزرگتر است به حدی که گفته می شود چشم این حیوان از مغز او هم بزرگتر است.

پس پاسخ ما به این سوال شما کدام حیوان چشمش از مغزش بزرگتر است شترمرغ است.

راهنمای حل جدول

جالب است بدانید شترمرغ ها در هر پای خود تنها دو انگشت دارند. پاهای آنها به حدی قوی است که اگر با پاهایش به شیر ضربه بزند شیر را هم زخمی می کند. چیزی که شترمرغ ها را از دیگر پرندگان متمایز می کند ظاهر  منحصر به فرد آنها است. آنها گردن بسیار درازی دارند و همینطور پاهای بسیار بلند، آنها با این پاهای بلند ۷۰ کیلومتر در ساعت می دوند. غذای اصلی شترمرغ ها گیاهان است اما دیده شده که گاهی از بی مهرگان نیز تغذیه می کنند. شترمرغ ها زمانی که احساس خطر می کنند یا روی زمین دراز می کشند یا فرار می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ