دین بیشتر مردم پاکستان چیست

0

دین بیشتر مردم پاکستان چیست کلاس پنجم ، دین بیشتر مردم پاکستان چیست گاما

دین بیشتر مردم پاکستان چیست

بیشتر مردم پاکستان مسلمان‌اند. زبان رسمی آنها زبان «اردو» است امّا زبان انگلیسی نیز در این کشور بسیار رواج دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ