حداکثر بازده هفتگی صندوق سرمایه گذاری همای از تاریخ تاسیس تاکنون چقدر بوده است؟

0

حداکثر بازده هفتگی صندوق سرمایه گذاری همای از تاریخ تاسیس تاکنون چقدر بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

کد سوال : ۱۴۰۱۱۱۰۰۶

حداکثر بازده هفتگی صندوق سرمایه گذاری همای از تاریخ تاسیس تاکنون چقدر بوده است؟

پاسخ صحیح  گزینه ۱: ۳.۳۲%

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ