هم به نوعی چاقو گفته میشود و هم به افرادی میگویند

0

هم به نوعی چاقو گفته میشود و هم به افرادی میگویند

جواب هم به نوعی چاقو گفته میشود در جدول : سوغات زنجان، سکین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ