کدام درخت نشانه صلح است

0

کدام درخت نشانه صلح است ، درخت نماد صلح چیست

پاسخ و جواب کدام درخت نماد صلح است

جواب این سوال : درخت زیتون

راهنمای حل جدول

زمانی که خشم دریا بر کشتی حضرت نوح آرام گرفت.
حضرت نوح هر یک از پرندگان را به سویی فرستاد تا از خشکی خبر آورند
پس از گذشت مدتی کبوتری سفید شاخه زیتون بر نوک منقار خود بازگشت.
حتی نقاش معروف پیکاسو نیز این صحنه را به تصویر کشیده و نقاشی کرده است.

زیتون به جهت اینکه از نوع درختان همیشه سرسبز است سنبل طبیعت سبز به شمار میرود.
امروزه یکی از پرافتخارترین نشانها که به هر فرد یا کشوری در عرصه صلح و دوستی تعلق میگیرد
نشانی از جنس زیتون است.
شاخه زیتون نماد صلح، دوستی و آرامش در تمام دنیا است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ