آیه ۸۵ سوره نسا به چه امری اشاره دارد

0

ایه ۸۵سوره نسا به چه امری اشاره دارد

آیه ۸۵ سوره نسا به چه امری اشاره دارد

پاسخ و جواب سوال آیه ۸۵ سوره نساء به چه امری اشاره دارد درسهایی از قرآن

۱) ازدواج جوانان
۲) وساطت برای ازدواج
۳) فرزندآور

جواب صحیح گزینه (۲) یعنی وساطت برای ازدواج می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ