آیا خط راست قابل اندازه گیری است؟

0

آیا خط راست قابل اندازه گیری است کلاس سوم

پاسخ و جواب سوال آیا خط راست قابل اندازه گیری است کلاس سوم

خیر ، خط راست را ما نمی توانیم اندازه گیری کنیم زیرا ادامه دارد ( امتداد دارد).

 

خط راست: خطی است که دو سر آن باز باشد و از دو طرف بتوانیم آن را ادامه دهیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ