تست MBTI چیست و چه اطلاعاتی از درون ما را آشکار می‌کند؟

0

اگر “تست شخصیت شناسی” را جستجو کرده باشید، حتما نام تست MBTI را شنیده‌اید. تست مایرز و بریگز Myers-Briggs)) چندین دهه است که مورد استفاده افراد و سازمان‌ها قرار دارد. این تست به افراد کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف تیپ شخصیتی خود را شناخته و با آگاهی و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به توانمندی های خود به اتخاذ تصمیم‌های شخصی و حرفه‌ای بپردازند. در بسیاری از شرکت‌ها، تیم منابع انسانی از این تست برای شناخت تیپ شخصیتی و نقاط ضعف و قوت کارکنان و برقراری ارتباط موثرتر با آن‌ها بهره می‌گیرند. اما تست شخصیت شناسی mbti چیست و چه اطلاعاتی را در مورد افراد آشکار می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال، با این مقاله همراه باشید.

تست MBTI

تست mbti چیست؟

تست ام بی تی ای (Mbti) ، یک آزمون شخصیت شناسی است که براساس مقیاس‌های برونگرایی-درونگرایی، حسی-شهودی، متفکر-احساسی و قضاوتی-ادراکی، شخصیت افراد و ویژگی‌های فردی آن‌ها را آشکار می‌کند. براساس این مقیاس‌ها، افراد به ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف تقسیم می‌شوند. هدف تست MBTI این است که به افراد در شناخت نقاط قوت، ضعف، نحوه تعامل با افراد دیگر، ترجیحات شغلی و توانمندی‌های خود کمک کند.

هیچ تیپ شخصیتی در این تست “بهتر” یا “بدتر” از دیگری نیست. هدف از این تست صرفا کمک به شما برای شناخت بیشتر خودتان است. همانطور که گفته شد، این تست شخصیت افراد را براساس چهار مقیاس مختلف بررسی می‌کند:

برونگرایی (E) – درونگرایی (I)

طیف برون گرایی-درون گرایی اولین بار در نظریه تیپ‌های شخصیتی کارل یونگ به عنوان راهی برای توصیف چگونگی واکنش افراد و تعامل با جهان اطرافشان مورد بررسی قرار گرفت.

افراد برونگرا تمایل به عمل دارند، از تعاملات اجتماعی مکرر لذت می برند و پس از وقت گذرانی با افراد دیگر احساس انرژی می‌کنند. افراد درون گرا بیشر اهل تفکر هستند، از تعاملات اجتماعی عمیق و معنادار لذت می‌برند و برای کسب انرژی نیاز به گذراندن زمانی در تنهایی دارند.

حسی (S) – شهودی (N)

مقیاس حسی-شهودی تست mbti، نحوه جمع‌آوری اطلاعات از دنیای اطراف را بررسی می‌کند. درست مانند مقیاس برونگرایی و درونگرایی، همه افراد بسته به موقعیت، می‌توانند عملکردی حسی یا شهودی داشته باشند.

افراد حسی، تمایل زیادی به واقعیات، به ویژه آنچه که می‌توانند از طریق حواس خود درک کنند، دارند. آن‌ها تمایل دارند روی حقایق و جزئیات تمرکز کنند و از تجربه‌های عملی لذت می‌برند. در مقابل، افراد شهودی، به الگوها و برداشت‌های خود از واقعیت تکیه دارند. آن‌ها از تفکر در مورد احتمالات، تصور آینده و نظریه‌های انتزاعی لذت می‌برند.

متفکر (T) – احساسی (F)

مقیاس متفکر-احساسی، چگونگی تصمیم‌گیری افراد بر اساس اطلاعاتی که از عملکردهای حسی یا شهودی خود جمع آوری کرده‌اند را بررسی می‌کند. افراد متفکر در این طیف، تاکید بیشتری بر واقعیت‌ها و داده‌های عینی دارند. آن‌ها تمایل دارند هنگام بررسی یک تصمیم، به عنوان افراد منطقی و غیراحساسی عمل کنند. در مقابل، افراد احساسی، در هنگام تصمیم‌گیری، بیش از منطق، به احساسات خود و تاثیر تصمیم‌ها بر دیگران اهمیت می‌دهند.

قضاوتی (J) – ادراکی (P)

مقیاس نهایی مورد بررسی در تست mbti، به نحوه برخورد افراد با دنیای بیرون مربوط می‌شود. افراد قضاوتی، ساختارها و تصمیمات محکم و قاطعانه را ترجیح می‌دهند. در مقابل، افراد ادراکی، نسبت به ایده‌ها و دنیای پیرامون خود پذیراتر، انعطاف پذیرتر و سازگارتر هستند.

نکته مهم این است که هیچ فردی به طور ۱۰۰ درصد در یک سمت طیف‌های مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به طور مثال، هیچ فردی ۱۰۰ درصد درون گرا یا ۱۰۰ درصد برونگرا نیست؛ بلکه ترکیبی از هر دو ویژگی را دارد. ممکن است درصد برونگرایی شما ۷۰ و درصد درونگرایی‌تان ۳۰ باشد، در این حالت در نتایج تست فردی برونگرا شناخته می‌شوید، اما به این معنی نخواهد بود که شما ویژگی‌های رفتاری درونگرایانه را در خود ندارید.

انواع تیپ های شخصیتیmbti

براساس مقیاس‌هایی که معرفی شد، افراد در تست mbti به ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف دسته بندی می‌شوند که شامل:

 • ISTJ (درونگرا-حسی-متفکر-قضاوتی)
 • ISTP (درونگرا-حسی-متفکر-ادراکی)
 • ISFJ (درونگرا-حسی-احساسی-قضاوتی)
 • ISFP (درونگرا-حسی-احساسی-ادراکی)
 • INFJ (درونگرا-شهودی-احساسی-قضاوتی)
 • INFP (درونگرا-شهودی-احساسی-ادراکی)
 • INTJ (درونگرا-شهودی-متفکر-قضاوتی)
 • INTP (درونگرا-شهودی-متفکر-ادراکی)
 • ESTP (برونگرا-حسی-متفکر-ادراکی)
 • ESTJ (برونگرا-حسی-متفکر-قضاوتی)
 • ESFP (برونگرا-حسی-احساسی-ادراکی)
 • ESFJ (برونگرا-حسی-احساسی-قضاوتی)
 • ENFP (برونگرا-شهودی-احساسی-ادراکی)
 • ENFJ (برونگرا-شهودی-احساسی-قضاوتی)
 • ENTP (برونگرا-شهودی-متفکر-ادراکی)
 • ENTJ (برونگرا-شهودی-متفکر-قضاوتی)

تست شخصیت شناسی مایرز بریگز می‌تواند بینش زیادی در مورد شخصیت شما ارائه دهد و به همین دلیل است که محبوبیت زیادی دارد. نتایج این تست می‌تواند به شناخت نقاط قوت و ضعف خود و دیگران در محیط کاری و به عنوان عضوی از یک تیم کمک شایانی بکند. هنگامی که در حال کار برای تکمیل یک پروژه با سایر اعضای یک گروه هستید، ممکن است متوجه شوید که اعضای خاصی از گروه در انجام یک سری امور توانمندی بیشتری دارند. با شناخت این تفاوت‌ها، افراد بهتر می‌توانند وظایف خود را تعیین کرده و برای دستیابی به اهداف با یکدیگر همکاری کنند.

نحوه استفاده از نتایج تستmbti

هدف از یادگیری در مورد تیپ شخصیتی این است که به شما کمک کند تا خود را بهتر درک کنید. وقتی بدانید چه چیزی به شما انگیزه و انرژی می‌دهد، می‌توانید به دنبال فرصت‌هایی باشید که با شرایط و توانمندی‌های شما تطابق دارند.

این آگاهی همچنین به بهبود روابط شما با دیگران کمک می‌کند. هر چه بیشتر تمایلات خود را بشناسید، بهتر می‌توانید رفتار خود را در اطراف دیگران کنترل و مدیریت کنید. همچنین با شناخت تیپ شخصیتی اطرافیان خود، می‌توانید از این اطلاعات برای بهبود ارتباط و همکاری با آن‌ها استفاده کنید.

به عنوان مثال، افراد متفکر و افراد احساسی اغلب به سختی می‌توانند بر سر مسائل به توافق برسند. شناخت تیپ شخصیتی و انگیزه‌های رفتاری دیگران، می‌تواند باعث ایجاد پذیرش و درک متقابل شده و کمک کند تا افراد بتوانند در یک تیم به تعادل برسند.

کاربردهای رایج نتایج تست mbti عبارتند از:

 • مدیریت کارکنان: نقاط قوت و ضعف طبیعی یک فرد چیست؟ هر فرد برای چه نقشی در سازمان مناسب‌تر است؟
 • راهنمایی درباره مسیر شغلی: شناخت اینکه چه نوع مشاغل و موقعیت‌هایی برای یک فرد رضایت بخش‌تر خواهند بود؟
 • بهبود روابط بین فردی: چگونه می‌توانیم به بهترین وجه با سایر تیپ‌های شخصیتی ارتباط برقرار کنیم و درک متقابل را به حداکثر برسانیم؟
 • بهبود روش‌های آموزشی: هر تیپ شخصیتی چگونه می‌توند اطلاعات ارائه شده را بهتر درک کند؟
 • مربیگری و مشاوره به افراد: چگونه می‌توانیم به افراد کمک کنیم خود را بهتر درک کنند، نقاط قوت خود را شناسایی نموده و نقاط ضعف خود را برطرف کنند؟

تست شخصیتیMBTI چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

نتایج تست mbti به درک موارد زیر کمک می‌کند:

شناخت دلایل رفتاری

برخی از تیپ‌های شخصیتی برای برخی موقعیت‌ها مناسب‌تر هستند، و دانستن اینکه چگونه شخصیتی دارید، می‌تواند در درک اینکه در چه موقعیتی و چرا راحت‌تر هستید به شما کمک کند. به عنوان مثال، اگر شما تیپ شخصیتی درونگرا دارید، ممکن است تمایل بیشتری به تیم‌های کوچکتر و ساختار یافته داشته باشید، در حالی که همکاران برونگرای شما گردهمایی‌های بزرگ و پر سر و صدا را ترجیح می‌دهند.

اطمینان درباره توانمندی‌ها

آیا همیشه احساس می‌کردید که ذاتا توانایی رهبری داشته یا اینکه در امور جمعی عملکرد بهتری دارید؟ تیپ شخصیتی شما با مشاهدات و تفاسیر مختلفی همراه است که می‌تواند شما را نسبت به وجود اینگونه نقاط قوت در خود مطمئن‌تر کند.

شناخت ضعف‌ها

لزوما هیچ تیپ شخصیتی و ویژگی رفتاری بر دیگری برتری ندارد، اما با تفسیر نتایج این تست و شناخت نقاط ضعف و قوت خود می‌توانید نسبت به مواردی که نیاز به بهبود دارند آگاهی کسب کرده و برای بهبود آن‌ها در طول زمان تلاش کنید.

جمع‌بندی

آزمون مایرز-بریگز یا mbti یکی از شناخته شده‌ترین آزمون‌های شخصیت‌شناسی است که با تفسیر پاسخ شما به سوالات، تیپ شخصیتی شما را مشخص می‌کند. در این مقاله به معرفی تست mbti و اطلاعاتی که درباره شما آشکار می‌کند پرداختیم. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که نتایج این تست صرفا تفسیری است که براساس جواب‌های شما ارائه می‌شود و ممکن است برخی نتایج در مقایسه با شناختی که خودتان از خودتان دارید دقیق به نظر نرسد. اگر در تجزیه و تحلیل تیپ شخصیتی شما تعاریفی ارائه شده است که معتقدید برای شما صدق نمی‌کنند، آن‌ها را نادیده بگیرید.

تا زمانی که توصیه‌ها و تحلیل‌های تست‌ها را تنها به عنوان راهی برای کمک به شناخت بخش کوچکی از شخصیت خود در نظر بگیرید، نتایج تست‌های شخصیتی مانند مایرز-بریگز بینش جدیدی به شما ارائه می‌دهند که می‌توانید از آن برای تنظیم دقیق اهداف، فعالیت‌ها و اولویت‌های خود استفاده کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ