نام سوره قران به معنی سپیده دم

0

نام سوره قران به معنی سپیده دم

پاسخ و جواب سوال نام سوره قران به معنی سپیده دم

سوره فجر در مکه نازل شده و دارای ۳۰ آیه است. کلمه فجر به معنی سپیده دم است و این سوره را «‌فجر‌» می‌نامند زیرا با سوگند خداوند به فجر (سپیده دم) آغاز می‌شود. به این سوره «سوره حسین بن علی» نیز گفته‌ اند که علت معرفی سوره فجر به عنوان «سوره حسین بن علی» می‌تواند به این خاطر باشد که مصداق روشن «نفس مطمئنه» حسین بن علی است (همان گونه که در حدیثی از جعفر صادق آمده‌است).

سوره فجر چهلمین سوره‌ای است که در سال دوم یا سوم بعثت در مکه نازل شده‌است. سوره فجر بعد از سوره لیل نازل شده‌ است (همچنانکه در طبیعت هم سپیده دم فجر، پس از شب فرا می‌رسد). این سوره به سرگذشت قوم عاد و نیز ارم ذات العماد (باغ بهشت‌ آسای ستون‌ دار) و قوم ثمود، قوم فرعون و فساد و طغیان آنان اشاره‌ هایی دارد و این نکته را یادآور می‌شود که انسان در معرض آزمایش الهی قرار دارد و با نعمت و محنت، آزمایش می‌شود. سپس علت‌ های شکست انسان‌ های بی‌ ایمان را در این آزمایش بیان می‌کند و به فرارسیدن روز جزا اشاره می‌کند که در آن روز، بی‌ ایمانان با مشاهده آثار جهنم پند می‌گیرند. اما چه جای پند گرفتن که بی‌فایده و دیرهنگام است. در آیه پانزدهم و شانزدهم سوره فجر آمده است خداوند انسان را گاه با نعمت فراوان و گاه با رزق و روزی تنگ آزمایش می‌کند؛ اما آدمی این آزمایش را فراموش می‌کند و هنگام نعمت گمان می‌کند مُقرِّب درگاه خداوند شده و در هنگام تنگدستی مأیوس می‌شود و می‌گوید خداوند مرا خوار کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ