به چه علت در قله کوه های بلند نفس کشیدن مشکل است

0

به چه علت در قله کوه های بلند نفس کشیدن مشکل است

به چه علت نفس کشیدن در کوه های بلند مشکل است؟

پاسخ و جواب سوال به چه علت در قله کوه های بلند نفس کشیدن مشکل است؟

چون هر چه به بالا برویم یعنی به اسمان ها اکسیژن کم میشود و کوه ها دیگر مرتفع اند برای همین اگر به بالای کوه ها برسیم به دلیل اکسیژن کم نفس کشیدن در کوه ها دشواره .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ