هر هکتار چند سانتی متر مربع است

0

هر هکتار چند سانتی متر مربع است ریاضی ششم ، یک هکتار چند سانتی متر مربع است ، ۵۰۰ هکتار چند متر مربع است ، دو هکتار چند متر مربع است ، تبدیل سانتی متر مربع به هکتار

هر هکتار چند سانتی متر مربع است

هِکتار یکی از یکاهای اندازه‌گیری سطح در واحدهای اندازه‌گیری متریک است که در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) نیز پذیرفته شده و بیشتر برای اندازه‌گیری مساحت اراضی به کار می‌رود. «هکتار» پسوند یونانی به معنای ۱۰۰ است.

هکتار در واقع مساحت یک مربع با ضلعی به طول ۱۰۰ متر است؛ بنابراین هر هکتار برابر ۱۰,۰۰۰ متر مربع است.

۱ متر = ۱۰۰ سانتی متر

۱ هکتار = ۱۰.۰۰۰ متر مربع

بنابراین

۱ هکتار = ۱.۰۰۰.۰۰۰ متر مربع (یک میلیون سانتی متر مربع) است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ