در مورد فرایند بازارسنجی محصولی که ایده ساخت آن در ذهن شما شکل گرفته است توضیح دهید

0

در مورد فرایند بازارسنجی محصولی که ایده ساخت آن در ذهن شما شکل گرفته است توضیح دهید

منظور از بازارسنجی چیست:

– استفاده از اطلاعات حاصل از تحقیقات، برای تنظیم یا تجدید روش‌های بازاریابی، نظیر تبلیغات، فروش مستقیم، محصول جدید و غیره؛

– شناسایی فرصت‌ها و نیازهای بازار و مصرف‌کنندگان؛

– تنظیم برنامه یا اصلاح ساختار آمیختهٔ بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترویج)؛

– برآورد تقاضای بازار و تعیین مقدار تولید و توزیع محصول در بازار؛

– پیش‌بینی فروش محصول بنگاه اقتصادی؛

– آگاهی از نقش و اثر تبلیغات انجام شده توسط بنگاه در بین مخاطبان بازار هدف؛

– استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتباط با مشتری.

سوالات کتاب مدیریت تولید یازدهم با جواب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ