سیمان هرمزگان بعد از معافیت ۱۰ ساله، مالیات می‌پردازد

0

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به سی‌ام آبان ماه ۱۳۹۲ با توجه به عملکرد واقعی ۶ ماهه، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده  است، طبق استانداردهای حسابرسی” رسیدگی به اطلاعات مالی آتی” مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است.

مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن‌ها، با هیات مدیره شرکت است.

بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی‌کند.

بعلاوه به نظر این موسسه، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور براساس مفروضات،به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

بنابراین گزارش، سودحاصل از صادرات کلینکر که به مبلغ ۵۲.۰۳۰ میلیون ریال ( سود هر سهم ۱۹۲  ریال) پیش‌بینی و در اطلاعات مالی پیوست منعکس شده، مربوط به سود فروش صادراتی ۳۵۰ هزار تن کلینکر است.

درآمد ارزی حاصل از فروش‌های صادراتی به نرخ رسمی اعلام توسط بانک مرکزی (هر دلار ۲۴.۷۰۰ ریال) محاسبه شده است.

نظر به اینکه نرخ‌های توافقی خرید و فروش به مراتب بیش از نرخ پیش بینی شده در اطلاعات مالی پیوست است، در صورت عدم محدودیت در رابطه با واگذاری ارز حاصل از صادرات، سود برآوردی شرکت، به مراتب بیش از مبلغ منعکس در صورت سود و زیان پیوست خواهد بود.

علی رغم خاتمه معافیت ۱۰ ساله فعالیت تولیدی شرکت (موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم) در تاریخ بیست‌ونهم اسفند ماه ۱۳۹۰، به استناد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی (که میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته را تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش داده )، درآمد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت مشمول معافیت فوق تلقی گردیده و از این بابت صرفا  مبلغ ۱۵۹ میلیون ریال بابت مالیات عملکرد (بابت فعالیت‌های غیر عملیاتی شرکت)، پیش بینی شده است.

با توجه به موارد مندرج در بندهای ۱-۳ و ۲-۳ در صورت تغییرشرایط پیش بینی شده دررابطه با مفروضات اطلاعات مالی پیوست، در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار فوری اطلاعات مربوطه ضروری است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ