گونه ای از آش در سنت ایرانی که پس از سه روز برای مسافر پخته میشود بازی شهربانو

0

گونه ای از آش در سنت ایرانی که پس از سه روز برای مسافر پخته میشود بازی شهربانو

گونه ای از آش در سنت ایرانی که پس از سه روز برای مسافر پخته میشود

جواب و پاسخ سوال گونه ای از آش در سنت ایرانی که پس از سه روز برای مسافر پخته میشود بازی شهربانو

جواب این معما « آش پشت پا » می باشد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ