شوهر واقعی این زن را شناسایی کنید (فقط باهوشا می تونن)

0

پاسخ معمای شناخت شوهر

در نگاه اول به نظر می رسد که این خانم به دلیل استایل و ظاهر مشابه، همسر مردی است که لباس آبی رنگ به تن دارد. اما آیا واقعا نشانه ای میان او دو وجود دارد؟ خیر هیچ نشانه ای دیده نمی شود. به نظر می رسد مردی که لباس زرد رنگ پوشیده، همسر این زن است.

حتماً می گویید: بر چه اساس؟ اگر به تصویر خوب دقت کنید مرد بر روی گردن خود نام لیزا را خالکوبی کرده است. زن نیز گردنبدی با حرف L بر گردن دارد که به نظر می رسد حرف اول اسم اوست. بنابراین می توان گفت که این دو زن و شوهر هستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ