نسبت مساحت دایره به محیط آن برابر جای خالی است

0

نسبت مساحت دایره به محیط آن برابر جای خالی است

جواب و پاسخ سوال نسبت مساحت دایره به محیط آن برابر جای خالی است

نسبت مساحت دایره به محیط آن برابر ……….. است.

فرمول محیط دایره : قطر ضربدر ۳.۱۴

و همچنین فرمول مساحت دایره : ۳.۱۴ ضربدر شعاع ضربدر شعاع

پس نسبتش میشه عدد پی ضربدر قطر تقسیم بر شعاع ضربدر شعاع ضربدر عدد پی

حالا عدد پی با عدد پی ساده میشود و قطر یعنی شعاع ضربدر دو پس در صورت تقسیم شعاع ضربدر دو را قرار بدید شعاع با شعاع ساده میشه و در اخر عدد پی هم ساده شده پس چیزی که میمونه اینه نسبت مساحت به محیط مساویه شعاع تقسم بر ۲ پس نسبت مساحت دایره به محیط ان میشه یک دوم شعاع

شعاع × شعاع × ۳/۱۴ = مساحت دایره

۲ × شعاع  × ۳/۱۴  = محیط دایره

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ