جدول واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اسفند ۱۴۰۱

2

جدول واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اسفند ۱۴۰۱

حقوق بازنشستگان  و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از روز شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ و براساس حروف الفبا به حساب آن‌ها در حال واریز است.

پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ حدود ۴‌ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز شنبه بیستم اسفندماه آغاز شده است و حقوق این گروه بر اساس حروف الفبا تا تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ واریز خواهد شد.

بر اساس این خبر، همچنین معوقات حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی همراه با حقوق اسفندماه این عزیزان واریز می‌شود.

حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

جدول تاریخ واریز حقوق اسفند ۱۴۰۱
نام حرف تاریخ پرداخت بانک صادرات ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
آ – الف ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ق ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
حروف (ب) تا (ش) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ س ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
حروف (ص) تا (ی) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
ب ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ همکاران بازنشسته ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
پ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ط ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ظ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ث ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ خ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
چ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ گ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ج ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ل ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ژ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ص ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ض ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ غ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ز ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ف ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ذ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ح ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ک ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
بانک ملی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ د ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
بانک ملت ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ش ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
بانک تجارت ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ع ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
پست بانک ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ن ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
بانک سپه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ م ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
بانک کشاورزی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بنیاد شهید ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 2 )
  1. علی می گوید

    مسخره اش رو دراوردن از الف تا ی
    یعنی چی بی نمک ها

  2. تارا می گوید

    به بیمه مزخرف و بدردنخور که هیچ خدماتی نداره هرجا هممیری باید هزینه ها رو آزاد پرداخت کرد