چرا مساحت لوزی تقسیم بر دو میشود

0

چرا مساحت لوزی تقسیم بر دو میشود

سوال : توضیح دهید چرا در پیدا کردن مساحت لوزی حاصل ضرب قطر ها را بر عدد دو تقسیم می کنیم

جواب و پاسخ :

مساحت لوزی با کمک تقسیم لوزی به دو مثلث محاسبه میشود.

لوزی را به دو مثلث (بالایی و پایینی) با کمک قطرها تقسیم کنید.

هر مثلث برابر است با قاعده تقسیم بر ارتفاع تقسیم بر ۲. وقتی این دو مساحت را با هم جمع کنید با اندکی محاسبات به نتیجه میرسید.

نمونه سوالات ریاضی پنجم با جواب مساحت لوزی

به ریاضی پنجم رجوع کن:

زیرا مساحت مستطیل برابر با مساحت دوتا لوزی است
طول مستطیل برابر با قطر بزرگ لوزی
و عرض مستطیل برابر با قطر کوچک لوزی است
و به این دلیل که دو لوزی در یک مستطیل جاگذاری میشود
باید حاصل ضرب طول در عرض یا قطر ب در قطرک را تقسیم بر دو کنیم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ