با داشتن آن دارو و خدمات بیمارستانی را با تخفیف به شما میدهند

0

با داشتن آن دارو و خدمات بیمارستانی را با تخفیف به شما میدهند شهربانو

جواب و پاسخ سوال با داشتن آن دارو و خدمات بیمارستانی را با تخفیف به شما میدهند شهربانو : بیمه

جواب این سوال « بیمه درمانی » می‌ باشد.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ