شی پهن و پرزدار که مانند شانه استفاده میشود

0

پاسخ و جواب سوال شی پهن و پرزدار که مانند شانه استفاده میشود

جواب این سوال : برس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ