آیا استفاده از شیاف روزه را باطل میکند؟

0

برای برخی مردم، استفاده از شیاف برای افطار می‌تواند به دلایل پزشکی پیشنهاد شود. برای مثال، افرادی که دارای بیماری‌هایی مانند دیابت هستند، ممکن است نتوانند به صورت سنتی از طعام و نوشیدنی استفاده کنند. شیاف روزه در این موارد می‌تواند به عنوان جایگزینی برای مصرف غذا و مایعات کافی مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از شیاف روزه را باطل میکند یا نه

جواب خیر، استفاده از شیاف روزه را به صورت کلی باطل نمی‌کند. اما بخشی از این موضوع همیشه ممکن است مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

بعضی افراد باور دارند که استفاده از شیاف روزه، این روزه را باطل می‌کند. با این حال، این باور اشتباه است زیرا شیاف روزه مورد تأیید بسیاری از روحانیون و دین‌داران است.

به هر حال، قطعاً بهتر است پیش از استفاده از شیاف یا هر روش دیگری برای افطار یا شکستن روزه، با یک پزشک و یا مرجع مذهبی مشورت کنید.

نظر مراجع تقلید درباره اینکه آیا شیاف روزه را باطل میکند یا خیر؟

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای: اماله کردن با چیز روان، اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد، روزه را باطل مى‌‌کند. ولی شیاف اگر مایع نباشد؛ و کرم واژینال ،‌ برای روزه اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی: استعمال شیاف‏ به جهت درمان بنابر احتیاط اشکالی ندارد. ولی برای روزه دار مکروه می باشد. ولی تنقیه کردن روزه را باطل میکند هر چند به شکم نرسد.

آیت الله سیستانی: اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری وبرای معالجه باشد , روزه را باطل می کند. ولی استفاده از شیاف روزه را باطل نمیکند ولی مکروه است.


مبطلات روزه احکام روزه

استعمال و استفاده از انواع شیاف برای مداوا، تسکین درد آیا روزه را باطل می کند؟

تنقیه یا با چیزهای روان صورت می‌گیرد و یا با جامد. و نیز ممکن است برای درمان و مداوا و تسکین درد انجام گیرد و یا به اغراض دیگر.

به فتوای امام خمینی (س) اماله کردن با چیزهای روان و مایعات از کارهایی است که روزه را باطل می‌کند. هر چند از سر ناچاری و به خاطر مرض و مانند آن باشد.

لیکن استعمال جامد، مانند شیاف در صورتی که براى معالجه باشد، مضرّ به صحت روزه نیست و اشکالى ندارد. بر همین اساس، شیاف‌های جامدی که برای تسکین درد استفاده می‌شود مبطل روزه نیست.

و امّا استعمال شیاف‌هایى که براى نعشه شدن و کیف کردن است، مثل شیاف تریاک برای معتادها یا براى تغذیه از این مجرا است، مورد اشکال است، پس به احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود و همچنین است هر چیزى که موجب تغذیه از این راه بشود.

متن فتوای امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله؛ ج‌۱، ص:۲۶۹ بدین شرح است:

التاسع: الحقنه بالمائع و لو لمرض و نحوه، و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوی کالشیاف، و أما إدخال نحو التریاک للمعتادین به و غیرهم للتغذی و الاستنعاش ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط باجتنابه، و کذلک کل ما یحصل به التغذی من هذا المجرى، بل و غیره کتلقیح ما یتغذى به، نعم لا بأس بتلقیح غیره للتداوی، کما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.

حکم استفاده از شیاف تریاک

پرسش :استفاده از شیاف تریاک برای روزه دار چه حکمی دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی :این کار جایز نیست .

حکم روزه ی بیمار در صورت لزوم تنقیه در هر روز

پرسش :بیمارى که ناچار است هر روز، یا یک روز در میان با آب خالص تنقیه کند، تکلیف روزه هایش چه مى شود؟
آیت الله مکارم شیرازی: اگر مى تواند، این کار را در شب انجام دهد، و اگر نمى تواند باید روزه را قضا کند.

حکم روزه در صورت عدم ورود مایعات به شکم از طریق تنقیه

پرسش :روزه بیمارى که تنقیه مى کند، امّا مایع به شکم او نمى رسد و فقط به نشیمنگاه او وارد مى شود، چه حکمى دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی: روزه او باطل است، هرچند به شکم نرسد.

منبع : پرتال امام خمینی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ