پلاک ۵۴ و ۶۴ مال کدام شهر است و برای کجاست؟

0

شماره پلاک ۵۴ و ۶۴ مال کدوم شهر است

پلاک ۵۴ برای شهر یزد

حرف شهرستان
الف خودروهای دولتی استانسرشماره — درحال واگذاری
ب یزد (۱) پایان شماره‌گذاری
ت تاکسی‌های استانسرشماره — در حال واگذاری
ج یزد (۲)پایان شماره‌گذاری
د یزد (۳)پایان شماره‌گذاری
ژ خودروهای معلولین استانسرشماره — درحال واگذاری
س یزد (۴)پایان شماره‌گذاری
ص یزد (۵)پایان شماره‌گذاری
ط یزد (۶)پایان شماره‌گذاری
ع خودروهای عمومی استانسرشماره ۹۸ درحال واگذاری
ق یزد (۷)پایان شماره‌گذاری
ک ادوات کشاورزی استانسرشماره — درحال واگذاری
ل یزد (۸)پایان شماره‌گذاری
م یزد (۹)پایان شماره گذاری
ن یزد (۱۰)سر شماره ۸۶ درحال واگذاری
و ذخیره
ه‍ ذخیره
ی ذخیره

 

پلاک یزد پلاک یاب پلاک خودرو پلاک ایران

پلاک ۶۴ شهرهای استان یزد

حرف شهرستان
ب اردکانسرشماره ۹۳ در حال واگذاری
ج تفتسرشماره ۴۹ در حال واگذاری
د میبد(۱)پایان شماره گذاری
س بافق، بهابادسرشماره ۶۷ در حال واگذاری
ص مهریزسرشماره ۶۶ در حال واگذاری
ط ابرکوهسرشماره ۶۵ در حال واگذاری
ق طبس (خراسان جنوبی)سرشماره ۶۹ در حال واگذاری
ل خاتم، مروستسرشماره ۳۸ در حال واگذاری
م صدوق (اشکذر)سرشماره ۳۳ در حال واگذاری
ن میبد(۲)سر شماره ۱۱ در حال واگذاری
و ذخیره
ه‍ ذخیره
ی ذخیره

 

پلاک موتور استان یزد: ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۴۳،۶۴۲

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ