حرفه ای در سینما که مسئول نمایش تصویر است

0

حرفه ای در سینما که مسئول نمایش تصویر است

جواب و پاسخ سوال حرفه ای در سینما که مسئول نمایش تصویر به بهترین نحوه است

جواب این معما «فیلمبردار» می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ