بین مردم ریشه پیدا می کند و باعث خرابکاری میشود

0

آن چیست که بین مردم ریشه پیدا میکنه و باعث خرابکاری میشه

جواب و پاسخ سوال بین مردم ریشه پیدا می کند و باعث خرابکاری میشود

جواب این معما « فساد » می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ